metjouwhulp

MET JOUW HULP MAKEN WIJ ONS LAND (EN ONZE WERELD) WEER BETER!

De Covid19-crisis heeft laten zien hoe onvolmaakt onze democratie écht is. Nu hebben wij zelf ontdekt hoe autoritair en chaotisch de politici zijn en hoe weinig onze grondwet werkelijk waard is. In plaats van het welzijn van Nederland lijken handelsbelangen, de globalistische agenda en brede maatregelen waar buitenlandse big pharma miljarden aan verdient belangrijker te zijn.


Naast de corruptie en het toenemend geweld is een belangrijk symptoom van dit democratisch tekort ook de Europese Unie, die tijdens álle afgelopen crises (inclusief de bootvluchtelingen, de Griekse staatsschuldencrisis, de financiële crisis, de oorlog in Oekraïne, de huidige coronacrisis en alle andere crises van de afgelopen jaren ...) simpelweg gefaald heeft om op te treden of om oplossingen te bieden, of zelfs maar om effectief samen te werken. Effectieve Europese samenwerking is echter belangrijk als wij ooit onafhankelijk van Amerika, Rusland en China willen zijn. Toch wordt er geen enkele poging ondernomen om de EU te hervormen. Daarom gaan wij alles doen wat nodig is om de Europese Unie de democratische hervorming te geven die het nodig heeft, te beginnen door een referendum te organiseren over de toekomst van Europa en of de E.U. nog wel zin heeft voor Nederland!


Daarom hebben wij de NEDERLANDE DEMOCRATISCHE PARTIJ opgericht: Om Nederland weer opnieuw open te gooien en op te starten, maar ditmaal beter dan voorheen! Omdat wij allen kunnen zien dat Nederland nog lang niet af is!


Wat belangrijk voor ons is, is de bescherming van het recht op vrije meningsuiting en het recht om te protesteren. Ook willen wij directe democratie invoeren in de Nederlandse politiek. Dit houdt o.a. referenda in waar de regering zich aan móét houden (dus bindende referenda) en die ze niet meer naast zich neer kunnen leggen, zoals ze tot nu toe altijd hebben gedaan. Daarom kiezen wij er óók voor om van ons land weer een onafhankelijke democratische republiek te maken, zoals het hoort te zijn, waarin mensen de keuze krijgen om zélf te stemmen over de onderwerpen die jij zélf belangrijk vindt (bijvoorbeeld over ons lidmaatschap van de disfunctionele E.U., maar ook bijvoorbeeld over wie precies ons staatshoofd moet zijn en waarom wij die zelf niet kunnen kiezen?!) in plaats van dat onze stem genegeerd wordt door een autoritaire elite die niet op inspraak zitten te wachten.


Naast ons speerpunt directe democratie, willen wij ook andere problemen oplossen die al sinds tientallen jaren door de Nederlandse politiek straal worden genegeerd. Daarom pleiten wij ook voor: → een referendum over ons lidmaatschap van de ondemocratische & dysfunctionele E.U. en een hervormde Europese samenwerking die wél werkt! → onderwijs als een grondrecht voor écht elke student, → net zoals een gegarandeerde vrijheid van protest & meningsuiting (omdat dat de grondslag is van onze vrije samenleving) → de vrijheid om zelf over je eigen lichaam te beslissen (inclusief het recht om vaccinaties te weigeren) → veilige, geteste medicatie (inclusief in NL en níét in het buitenland geproduceerde vaccinaties) → een onafhankelijke en op wetenschappelijke innovatie gebaseerde economie waarin ZZP'ers en het MKB de steun krijgen die zij nodig hebben én ook verdienen; → en daar hoort ook het terug in Nederlandse handen brengen bij van alle strategische Nederlandse nutsbedrijven die de afgelopen twintig jaar door het kabinet aan het buitenland zijn afgedankt (zoals KLM, Daf, Fokker, Unilever, Shell, de elektriciteitsbedrijven, de haven van Rotterdam, enzovoort) → maar ook willen wij werken aan een eerlijke, gevarieerde en verenigde samenleving met onze taal & cultuur als middelpunt, → inclusief échte steun aan onze cultuur (inclusief muziek, film enz.) en het verspreiden van de Nederlandse taal binnen en ook buiten onze grenzen, → waar ook een sterkere band met en steun voor (een mogelijk onafhankelijk) Vlaanderen bij hoort. → Wat wij ook belangrijk vinden is een voortvarende bescherming van onze burgers, bedrijven en instellingen tegen buitenlandse inmenging en spionage → en daarom willen wij ook investeren in een sterke en professionele krijgsmacht die daadwerkelijk voor (maar niet tégen) Nederland kan én mag vechten → en nog veel meer!


Kortom, wij streven ernaar om Nederland zijn vrijheid en rechten terug te geven; en om ons land weer een centrale plaats in Europa én de wereld te geven. Omdat wij alleen het beste voor ons land willen, omdat wij onafhankelijk en sterk in de wereld willen staan, omdat wij ronduit weigeren om bang te zijn, omdat wij juist in een gezond debat geloven en een kritisch tegengeluid willen laten horen, zonder onmiddellijk dealtjes en compromissen te sluiten in schimmige achterkamertjes, zonder telkens onze principes op te geven, zoals de Nederlandse politieke elite dat altijd al heeft gedaan, omdat wij geloven in het ideaal van ons land als een vrije en democratische rechtsstaat waarin er een plaatsje bestaat voor iedereen die bereid is om zijn of haar handen uit de mauwen te steken, omdat wij de kracht zien in onze gevariëerde en individualistische mensen én omdat wij geloven in de belofte van een nieuwe en écht democratische Nederlandse Republiek als dé absolute koploper in de wereld!


Dit zou het begin kunnen worden van een nieuw en beter tijdperk voor Nederland.  Maar dat lukt alleen met jouw hulp! 


Dus steun ons vandaag nog!

JA, IK WORD NU LID!

Al 1093 handtekeningen opgehaald!

© 2022 | DEMOCRATISCHE PARTIJ | INFO@DEMOC.NL

REDELIJK ALTERNATIEF ...

DP

DEMOCRATISCHE PARTIJ | DP