gelijkwaardige samenleving

WAARSCHUWING: WIJ ZIJN DEZE PAGINA OP DIT MOMENT AAN HET BIJWERKEN EN VERBETEREN.

VERGEET AUB NIET OM DEZE PAGINA LATER TE BEZOEKEN OM ONS BIJGEWERKTE STANDPUNT TE LEZEN.


GELIJKWAARDIGE SAMENLEVING

SAMENVATTING:

Terug naar normaal! | Een eerlijke, gevarieerde samenleving | Een einde aan officieel gedoogde discriminatie, polarisatie, racisme en tweedeling | Dus ook een einde aan het officieel gebruik van "allochtoon" vs. "autochtoon" |  En ook een einde aan de officiële promotie van de discriminerende woke- en trans/lgbtq-ideologieën | Zwarte Piet? | Geen totale digitalisering van de gemeenschap | Nederlands als standaardtaal van Nederland | Geen Engels als enige officiële taal van Europa | Meer ondersteuning voor de Nederlandse taal & cultuur | Betere bescherming van onze vrijheid & rechten | Tegen de censuur | Een betere bescherming van het recht om te protesteren. | Meer mediavrijheid & een einde aan het Belgische monopolie op het Nederlandse medialandschap | Effectieve & praktische ontwikkelingshulp.


EEN EERLIJKE, GELIJKWAARDIGE EN GEVARIEERDE SAMENLEVING VOOR IEDEREEN

De Nederlandse samenleving is gebouwd op individualisme, gelijkheid voor de wet, democratie en kansen voor iedereen, dat is de Nederlandse manier van leven! Wij geloven dat iedereen een bijdrage moet kunnen leveren aan onze samenleving. Dat betekent ook dat wij elke vorm van discriminatie, polarisatie, racisme en tweedeling afwijzen; en dat wij daarom ook vraagtekens zetten bij de officiële (want door de overheid gebruikte) tweedeling van onze samenleving in "alloctonen" en "autochtonen", de impact van Zwarte Piet, de (on)wijsheid van de totale digitalisering van de gemeenschap; en meer, maar ook moeten wij ervoor zorgen dat de Nederlandse taal de standaardtaal in heel Nederland blijft! Dit betekent dat wij ons land niet op moeten laten delen in verschillende streektalen, zoals door de Europese Commissie bedacht en door dit kabinet aanvaard is; en ook zijn wij een felle tegenstander van het "Europese" idee om de Engelse taal de officiële taal van Europa te maken ...


Dit zijn de problemen die wij moeten oplossen als wij een eerlijk, gelijkwaardig en vlot functionerend Nederland willen bouwen!


Wij zijn er volledig van overtuigd van het idee dat iedereen die in Nederland woont zich volledig en met overgave Nederlander moet kunnen voelen, ongeacht zijn of haar afkomst, huidskleur of geloof. Iedereen die van goede wil is, moet zich in Nederland thuis kunnen voelen, maar om dat voorelkaar te krijgen moet Nederland ook één land blijven met één nationale taal! Wat betekent dat de Nederlandse taal en cultuur meer hulp verdient dan het van dit kabinet tot nu toe heeft gekregen. Ook daar willen wij wat aan doen!


NEDERLANDSE TAAL & CULTUUR

Historisch gezien is Nederland altijd een vrij land geweest waar vervolgde minderheden en onderdrukte vreemdelingen al sinds jaar en dag welkom zijn. Dat is een traditie waar wij met gerust hart trots op kunnen zijn. Om dit traditie in stand te kunnen houden, moeten wij ervoor zorgen dat de Nederlandse taal en cultuur sterk en vitaal blijven, zodat dit het medium is dat alle Nederlanders, ongeacht afkomst, kleur, overtuiging of geslacht, met elkaar verbindt. Helaas heeft het  kabinet  Rutte het mes gezet in het bevorderen van de Nederlandse taal en cultuur. Dat is zowel dieptriest als schromelijk onverantwoordelijk. Om deze negatieve ontwikkeling tegen te gaan, wil de DP flink gaan investeren in onze taal en cultuur.


VRIJHEID & RECHTEN, TEGEN DE CENSUUR & VOOR HET RECHT OM VRIJ TE PROTESTEREN

In Nederland moet je eerst een vergunning bij de gemeente aanvragen om te mogen protesteren. Dat is het nivo van de vrijheid van meningsuiting dat er in ons land bestaat: Niet geweldig. En als je toch protesteert, kun je verwachten dat je door een "burgeragent" wordt gearresteerd of met een gummiknuppel of waakhond wordt bewerkt!


WOKE, LGBTQ EN "GENDERVLOEIBAARHEID" 

Bij de DP gaan wij uit van een combinatie van mensenrechten en gezond verstand. Mensen hebben het volste recht om zich te idenfiticeren als wat zij willen, maar níét het recht om te eisen dat anderen hier ook in meegaan! Dat is een fundamenteel verschil. Daarom zijn wij fel tégen de toxische woke en lgbtq/trans-idelogieën die nu worden gepropageerd.


Om te beginnen zijn deze manke sociale theorieën fundamenteel discriminerend, aangezien zij ervan uitgaan dat sommige soorten mensen beter of slechter zijn dan andere, gebaseerd op hun ras, huidskleur of sexuele identiteit! Aangezien de DP in de fundamentele gelijke rechten voor alle Nederlanders gelooft, kunnen wij niet in deze onlogische ideologie meegaan. Ook is zijn de "woke", "trans" en "lgbtq"-ideologieẽn collectivistisch, aangezien deze ideologieën enkel geïnteresseerd lijken in het aanwakkeren van een nieuw soort klassenstrijd tussen verschillende groepen mensen. De DP gelooft echter in de waarde van het individu, niet in sociaal/raciaal collectivisme. Ook daarom kunnen wij niet met lgbtq, "trans" en woke meegaan.


Ten laatste is de "trans" ideologie ook gevaarlijk voor de volksgezondheid: Het idee dat kinderen naar keuze tussen geslachten kunnen kiezen is ronduit onwetenschappelijk, onverantwoordelijk en tegennatuurlijk. Het menselijk lichaam werkt zo gewoon niet: In de realiteit zijn meisjes meisjes en jongens jongens op basis van het feit dat je XX of XY-chromosomen bezit. Daar kun je helemaal niets tegen doen. Het feit dat kinderen op de snijtafel van de plastisch chirurg terecht komen om "medisch te transitioneren" is misdadig! Artsen die zich hieraan schuldig maken dienen vervolgd te worden en hun recht tot beroepsuitoefening kwijt te raken.


De waarheid is dat Nederland een fantastisch land is om anders in te zijn: Ondanks het feit dat wij nu een openlijk racistisch en crimineel kabinet Rutte hebben (zie de Toeslagenaffaire, o.a.), ben je echter vrij om anders te zijn in de Nederlandse gemeenschap: Nederland staat erom bekend dat wij traditioneel een land zijn waar je vrij bent om jezelf te zijn. En dat is geweldig en dat moeten wij zo houden! Maar om vervolgens te eisen dat de overheid meegaat in de destabiliserende, polariserende en tegennatuurlijke trans- en woke-ideologie, die enkel bedoeld lijkt om mensen in elkaar hatende kampen te verdelen, is onzinnig!


Deze lqbtg/trans-ideologie wordt echter veroorzaakt door een uit de VS overgewaaide identiteitscrisis, waarbij Westerse mensen niet meer weten wie zij zijn, dus dan hangen zij maar aan hun zelfverzonnen sexualiteit. Om dit te bestrijden, willen wij Nederland en Europe weer onafhankelijk maken van de kwalijke Amerikaanse invloeden en véél meer inzetten op Nederlandse en Europese taal & cultuur dan de globalisten van het VVD-CDA-D66-kartel de afgelopen 20 jaar hebben gedaan. 


Dit zijn de standpunten van de DP: Mensen hebben het recht om anders te zijn in Nederland. Dat is goed en dat houden we zo! Nederland moet namelijk een natie van vrije mensen zijn, niet van tegenover elkaar staande ideologische groepen. Dat betekent echter niet dat wij met onzinnige ideologieën mee moeten gaan die enkel haat en verdeelheid propageren.


TERUG NAAR NORMAAL

Zowel in Nederland als wereldwijd hebben de draconische en onwetenschappelijke coronamaatregelen meer schade aangericht dan het virus zelf! Op aarde zijn er nu zo'n 18 miljoen mensen die het risico lopen om dit jaar aan honger en ondervoeding te overlijden, waarvan 9 miljoen als een direct gevolg van lockdowns en andere regels! Tegelijk worden zo'n 500 miljoen mensen de armoede ingeduwd door de grootste economische depressie sinds de Grote Depressie, waarvan er 120 miljoen zijn die het risico lopen om in 2021 te verhongeren! Ook in Nederland en Vlaanderen zien we failliete winkels, nieuwe werklozen, nieuwe armoede, en natuurlijk ook stress, depressie, een golf aan zelfmoorden, hopeloosheid, huiselijk geweld en politiek geweld, terwijl ons onderwijssysteem op instorten staat en de zorgsector (dankzij jarenlang snijden in de zorg door Rutte) compleet onvoorbereid was. Allemaal als resultaat van "het nieuwe normaal". Wij verwerpen deze nieuwe realiteit en willen Nederland weer herstarten: Opnieuw open doen, terwijl wij op een logische, effectieve en wetenschappelijk verantwoorde manier met het coronavirus omgaan, in plaats van als een kip zonder kop in paniek te raken!


MEDIAVRIJHEID & HERVORMING NPO

Op dit moment wordt het "onafhankelijk" medialandschap van Nederland gedomineerd door twee Belgische bedrijven: Mediahuis & DPG, die met illegale Belgische staatssteun in staat zijn geweest om alle grote Nederlandse kranten en mediabedrijven op te kopen. Dit heeft geleid tot een ongelofelijk verschraling van de Nederlandse media, waarbij je exact dezelfde berichtgeving kan lezen ongeacht welke krant je openslaat. Omdat deze twee buitenlandse bedrijven een monopolie hebben weten te vestigen op de Nederlandse media (omdat de Nederlandse regering onder Rutte hier nooit een probleem van heeft gemaakt) willen wij gebruik gaan maken van de bestaande mededingingswetten om deze bedrijven in van elkaar onafhankelijke mediakanalen op te breken (in ieder geval in Nederland).


Wat betreft de Nederlandse publieke omroep: Tegelijkertijd wordt er jaarlijks zo'n 750 miljoen euro aan de NPO overgemaakt zonder dat we daar echte kwaliteit of journalistiek voor terugkrijgen. Wij, echter, gaan onze fundamentele democratische rechten sterk in onze politiek verankeren en tegelijk gaan wij ook het budget van de NPO beter en doelmatiger verdelen! O.a. door onafhankelijke kranten te ondersteunen. Want wij geloven in vrijheid en waarheid en onafhankelijke media!


EFFECTIEVE & PRAKTISCHE ONTWIKKELINGSHULP

Wij geloven dat wij, als mensen, ons moeten inzetten om onze medemens bij te staan wanneer zij in een noodsituatie verkeren. Daarom geloven wij ook in de noodzaak van praktische en effectieve ontwikkelingshulp. Dat betekent dat wij af moeten stappen van de huidige praktijk, waarbij de regering een of andere politicus of NGO een stapel geld toeschuift en zegt "doe er maar wat leuks mee", maar dat wij onze hulpmiddelen moeten gebruiken om daadwerkelijk effectieve resultaten te boeken.


Hiervoor zijn genoeg mogelijkheden:

Zo willen wij beginnen met onmiddellijke voedselhulp voor de 163 miljoen (!) mensen die op dit moment wereldwijd aan het verhongeren zijn. Als wij kinderen van de hongerdood kunnen redden, dan zien wij dat als onze morele plicht om dat ook te doen.

Verder willen wij ook bijdragen aan structurele projecten in de 3e Wereld, zoals de Grote Groene Muur van Afrika: Een Afrikaans project dat tot doel heeft om de opmars van de Saharawoestijn terug te dringen.


Door op locatie zelf effectief onze hulp te bieden (in plaats van te denken dat wij de problemen van de wereld op kunnen lossen door er een stapel geld tegenaan te gooien) kunnen wij zowel grote resultaten boeken, kunnen wij miljoenen mensen helpen; en tegelijkertijd ook de positie van Nederland in de wereld versterken als een positieve "kracht voor het goede".


INTERNATIONALE "FILANTROPEN" TOT PERSONA NON GRATA

Door hun vrijwel grenzeloze financiële middelen, hun bemoeienissen in de politiek van andere landen, hun obsessie met GMO en "het verbeteren van het menselijk ras", hun grootheidswaanzin en arrogantie en hun criminele verleden (zo staat Soros o.a. bekend als "the Man who Broke the Bank of England - oftewel: De Man die de Bank van Engeland Brak - door de 1 miljard pond die hij op semi-legale manier van die publieke instelling afhandig heeft gemaakt) vormen superrijke "filantropen" zoals Soros, Gates, Bezos & Musk een direct gevaar voor de Nederlandse en Westerse samenleving en een actuut gevaar voor de veiligheid van de Nederlandse staat. Zo is het ook bekend dat Soros en Gates verschillende partijen in de Tweede Kamer direct of indirect van politieke training en financiële middelen hebben voorzien. NIet de DP echter! (Zie hier onze transparantiepagina).


Daarom willen wij deze superrijke Amerikaanse "weldoeners" tot persona-non-grata in Nederland verklaren, samen met hun netwerk van bedrijven, stichtingen en organisaties. Dit willen wij o.a. doen door een doelgerichte economische politiek uit te voeren die erop gericht is om onze economie en onze samenleving los te weken van de grip van deze oligarchen; bijvoorbeeld door een inheems Nederlandse/Europese OS te ontwikkelen die het duopolie van Microsoft en Apple kan breken, zodat wij niet langer van hun softwareproducten afhankelijk hoeven te zijn; of door er bij Philips op aan te dringen dat zij hun smartphones en mobiele telefoons nu ook eens in eigen land op de markt brengen, niet alleen in China! Maar bijvoorbeeld ook door de Nederlandse defensie te herbouwen met Nederlands, niet buitenlands, materieel. Waarom Stealth Fighters kopen als wij ze in eigen land ook zelf kunnen bouwen?


CORONABELEID: TERUG NAAR NORMAAL EN BETER VOORBEREID VOOR DE TOEKOMST 

De Nederlandse overheid heeft tijdens 2020/2021 gefaald! Zo simpel is het. Door compleet onvoorbereid te zijn en vervolgens volledig op de mondiale farma-industrie te vertrouwen - in plaats van eigen Nederlandse oplossingen te vinden - heeft het kabinet zowel voor een ongeziene verspilling van financiële middelen gezorgd als een ongeziene polarisering van de Nederlandse gemeenschap. De Nederlandse overheid heeft twee jaar lang met de levens van mensen lopen klooien, zonder plan, idee of zelfs principes. Het is duidelijk dat de Nederlandse overheid compleet onvoorbereid is om met rampen om te gaan.


Zowel in Nederland als wereldwijd hebben slecht uitgedachte coronamaatregelen meer schade aangericht dan het virus zelf. Op aarde zijn er nu zo'n 18 miljoen mensen die het risico lopen om dit jaar aan honger en ondervoeding te overlijden, waarvan 9 miljoen als een direct gevolg van lockdowns en andere regels. Tegelijk worden zo'n 500 miljoen mensen de armoede ingeduwd door de grootste economische depressie en gierende geldontwaarding sinds de Grote Depressie, waarvan er 120 miljoen zijn die het risico lopen om in 2022 te verhongeren! Ook in Nederland zien we failliete winkels, nieuwe armoede, voedsel- en brandstoftekorten en natuurlijk ook stress, depressies, zelfmoorden, hopeloosheid, huiselijk geweld en politiek geweld, terwijl ons onderwijssysteem op instorten staat en de zorgsector (dankzij jarenlang snijden in de zorg door Rutte) compleet onvoorbereid was. Allemaal als resultaat van het neoliberaal "nieuwe normaal", dat het direct resultaat is van 20 jaar korten op alles wat er daadwerkelijk toe doet. Wij verwerpen deze nieuwe realiteit en willen Nederland weer herstarten: Nooit meer dicht gaan, terwijl wij op een logische, effectieve en wetenschappelijk verantwoorde manier met virussen en andere nationale rampen omgaan, in plaats van als een kip zonder kop in paniek te raken!


Dat betekent dus ook: ✔ Geen pasjesmaatschappij! ✔ Een mens is meer dan een QR-code! ✔ Consequenties voor corrupte en leugenachtige politici!

✔Afkeuring van buitenproportioneel politiegeweld ✔ afkeuring van elke vorm van "vaccinatie-discriminatie".In principes vinden wij dat je persoonlijke vaccinatiestatus vertrouwelijke medische informatie is die je met niemand hoeft te delen. Daarom vragen wij er ook nooit naar.


2020/2021 zijn twee absolute rampjaren geweest voor Nederland én de wereld. De afgelopen twee jaar lang was de coronacrisis (voor uiteenlopende redenen) een van de grootste noodsituaties waar Nederland mee geconfronteerd is sinds het einde van de Koude Oorlog. Kort samengevat:


✔ Onze economie word al twee jaar lang van hogerhand platgelegd; eerst door lockdowns en het sluiten van "niet-essentiële winkels", nu door de QR-codes; ✔ Onze regering en volksvertegenwoordiging hebben de verantwoordelijkheid voor het landsbestuur twee jaar lang uit handen gegeven en overgedragen aan de Minister President en de minister van volksgezondheid; die op basis van advies van een ongekozen en geheimzinnige raad (het Outbreak Management Team, of OMT) twee jaar lang via ministerieel decreet hebben geregeerd. Kortom: Twee jaar lang is de Nederlandse parlementaire democratie onnodig "op pauze gezet", aangezien er geen enkel beletsel was voor de Kamerleden om hun taak als volksvertegenwoordiger zoals vereist uit te voeren; Als Democratische Partij vinden wij duidelijk dat óók in een noodsituatie onze democratie gewoon door moet gaan! ✔ Mensen hebben hun inkomens en ondernemingen verloren; ✔ De regering heeft zonder verder vragen te stellen miljoenen doses van ongeteste en onbekende vaccins besteld, op basis van beloftes van de producenten dat ze veilig zouden zijn. Dit ondanks de slechte staat van dienst van deze farmaconglomeraten wat betreft het adequaat testen van medicijnen voordat deze op de markt worden gebracht (dit is immers al eerder gebeurd, bijvoorbeeld tijdens de Softenon-affaire). ✔ Er is wereldwijd acute hongersnood als direct gevolg van de wereldwijde lockdowns, waardoor nu bijna een miljard mensen wereldwijd honger leiden; ✔ Verregaande partijdigheid en propaganda vanuit de zogenaamde "neutrale" en "onpartijdige" media; waarbij geen ruimte wordt gegeven aan geluiden die kritisch zijn op het overheidsbeleid en geen aandacht wordt gegeven aan nieuws dat als "tegen de regering" zou kunnen worden opgevat, zoals berichtgeving over de doorgaande massale demonstraties in heel Europa.✔ De instelling van de Pasjesmaatschappij in Europa, inclusief in Nederland; ✔ De coronacrisis heeft een financiële en sociale ineenstorting verergerd waar de huidige inflatie een symptoom van is ✔ En nog véél meer ...


Of je nu gevaccineerd bent of niet, of je nu een masker draagt of niet, of je nu gelooft dat het echt ernstig is of niet ... dat maakt nu niets uit!


Wij constateren immers dat het gevoerde overheidsbeleid tijdens de coronacrisis van de afgelopen 2 jaar recht ingaat tegen de fundamentele waarden van de Nederlandse cultuur, van de Nederlandse bevolking en (zo zou het eigenlijk moeten zijn) van de Nederlandse rechtsstaat. De politici op het Binnenhof hebben herhaaldelijk de wet overtreden, zonder hier ooit voor gestraft te worden. De politici op het Binnenhof hebben hun heilige verantwoordelijkheid verraden door hun "internationale verplichtingen" voorrang te geven over het welzijn van het Nederlandse volk. De politici op het Binnenhof hebben hun eigen land overgegeven aan de waan van de dag zonder ooit enige kritische kanttekeningen te plaatsen. Daarom moet de Nederlandse politiek gesaneerd worden, zodat wij weer leiders krijgen die begrijpen dat zij voor het volk werken; niet het volk voor de politici!


Kortom: Er is een hoop dat we kunnen doen om uit deze crisis te komen; en om terug naar het normale leven te gaan, zonder verplichte vaccinatie, zonder gedwongen Groene Pas of vaccinatiepaspoort, zonder GMO's in je lichaam, zonder scholen te sluiten en kinderen thuis te houden. In plaats daarvan gaan wij dezelfde strategie invoeren die met veel succes is toegepast in landen als Zweden, Turkije, Rusland en verschillend landen in Afrika:


Eigen keuze, eigen verantwoordelijkheid, een hoop gezond verstand en een nationale oplossing voor een nationaal probleem.


Lees hier meer over op gezondheid


NIEUWE NATIONALITEITSWET

Het is het huidige beleid van de Nederlandse overheid om mensen zo snel mogelijk hun rechtmatige Nederlandse nationaliteit te ontnemen. Wij willen deze praktijk stoppen. Wij vinden immers juist het tegenovergestelde: Dat Nederlandse burgers in principe niet de Nederlandse nationaliteit kwijt zouden moeten kunnen raken, tenzij op uitrukkelijk en gemotiveerd verzoek. Wij vinden dat je bijvoorbeeld niet je Nederlandse nationaliteit per ongeluk kwijt kan raken omdat je in het buitenland woont en je vergeten bent om je paspoort te verlengen, maar dat je als je in Nederland geboren bent, je in principe ook je hele leven Nederlander blijft.


Ook heeft de Nederlandse wetgever het zo moeilijk als mogelijk gemaakt om twee nationaliteiten te bezitten. Volgens de regering moet het bezit van meer dan enkel en alleen de Nederlandse nationaliteit in principe onmogelijk zijn, zelfs in Europa. Het idee dat mensen aan slechts één land, cultuur en taal loyaal mogen zijn negeert echter de alledaagse menselijke realiteit. Daarom wil de DP het mogelijk maken voor Nederlanders om een tweede Europese nationaliteit te verwerven (volgens de in dat land geldende regels) zonder automatisch de Nederlandse nationaliteit te verliezen, zoals nu.


Waarom zouden we moeite moeten hebben met, bijvoorbeeld, een Nederlander die na 10 jaar in Italië te hebben gewoond ook Italiaans staatsburger wil worden, maar zijn Nederlanderschap toch ook niet op wil geven?

© 2022 - 2023 | DEMOCRATISCH FRONT | INFO@DEMOC.NL

Democ.nl

DEMOCRATISCH FRONT |

DEMOC.NL