Vlaanderen

WELKOM BIJ DEMOC.NL/VL - HET PLATFORM VOOR DIRECTE DEMOCRATIE 

IN VLAANDEREN


DIRECTE DEMOCRATIE IN ACTIE:

Campagne tegen de "ere"doctoraten van Nederlandse universiteiten (inclusief de VU Amsterdam, Leiden en straks Radboud)  voor Van Ranst. Teken de brief aan de universiteit!

Verschillende bezwaarschriften, inclusief een WOB-verzoek aan het EEA over geo-engineering, een open brief aan de leden van het Europees Parlement tégen verborgen GMO's in de Europese voedselketen, en meer.

Lees ze hier:

De internationale / Europese versie van de bezwaarschriften, inclusief de open brief aan de leden van het Europees Parlement tégen de digitale euro!

Lees hem hier:

vind Democ.nl/vl ook op facebook, linkedin, twitter en telegramDEMOC.NL/VL - platform voor Directe Democratie in Vlaanderen is een onafhankelijk platform dat ijvert voor directe democratie en een democratische Republiek.


Onze democratie heeft het de afgelopen jaren hard te verduren gehad. Daarom bestaat DEMOC.nl/vl - om de principes van de Westerse democratie te verdedigen en om het tij van de oprukkende autocratie, zowel in Vlaanderen en Nederland als in Europa, te keren.


Om dit te doen eisen wij persoonlijke verantwoordelijkheid van politici & "experts", strijden wij voor directe democratie in de EU (inclusief een einde aan de ongekozen Europese Commissie), ijveren wij voor een permanent en definitief antwoord op de vraag of Vlaanderen onafhankelijk moet worden of niet (zonder hier zelf partij in te kiezen), en vechten wij voor een democratische (Belgische óf Vlaamse, ligt aan de keuze die men maakt) Republiek met een gekozen staatshoofd en een effectief afdwingbare, "geheiligde" gronwet.


DEMOC.nl/vl is een politiek initiatief gelinkt aan het HET AKSIEKOMITEE & EUROPEAN ACTION.


Dit is géén politieke partij. Want heeft het gefragmenteerde politieke landschap van België écht nog een nieuw splinterpartijtje nodig? Of heeft het mensen nodig die uit eigen beweging écht ergens voor staan en die wél persoonlijke verantwoordelijkheid voor hun woorden en daden willen nemen? Dit is geen politieke partij - dit is een platform voor directe democratie. Want geloof jij nog dat er op dit moment ook maar één politicus/politica of politieke partij in België is die daadwerkelijk kennis van zaken heeft? Of die interesse heeft in het vinden van oplossingen voor de chronische problemen waar dit land dagelijks weer mee te kampen heeft?


Daarom spreekt DEMOC.NL/VL zich ook niet uit over de vraag of wij in een onafhankelijke Vlaamse republiek, of in een verenigd België moeten wonen. Want wat ons echt interesseert is dat wij in een land wonen dat wérkt en waar wij iets tastbaars terugkrijgen voor de vele belastingen die wij betalen. Helaas is België op dit moment zo'n land niet. Daarom moeten wij oplossingen zoeken. Maar welke politicus wil dat?


Het doel van het DEMOC.NL is niets minder dan de redding van de op sterven-na-dood zijnde rechtsstaat, het herstel van het door cynische corruptie en bureaucratie verruïneerde Europese Project, de renovatie van ons staatsbestel en het terugdraaien van de verregaande polarisering en morele verloedering van onze gemeenschap. Kortom: De redding van onze samenleving en onze Europese beschaving! Voordat het te laat is.


DEMOCRATISCHENIEUWSBRIEF

ONTVANG

DE NIEUWSBRIEF

IN JE INBOX

 
 
 
 

BELGIË 2024

Dat kan toch beter?


In België is er niet ÉÉN partij die SERIEUS werk maakt van directe democratie, Europese democratische hervorming, eens en voor altijd oplossing vinden voor vraag of Vlaamse onafhankelijk daadwerkelijk gewenst is, een republiek, persoonlijke verantwoordelijkheid in de politiek, en nog veel meer ...

GOED, DAN DOEN WIJ HET ZELF WEL! #DEMOC

STRIJDPUNTEN:

DIRECTE DEMOCRATIE:

Met een gekozen staatshoofd en bindende referenda over belangrijke beslissingen. Zowel op nationaal als lokaal niveau.


Belangrijke beslissingen moeten niet meer achter gesloten deuren genomen worden, maar door de mensen die zelf de gevolgen van de beslissing zullen ondervinden en meemaken. Kortom: Ons allemaal.


Het wordt tijd dat de autocratische en corrupte bestuurscultuur van de Belgische & Vlaamse regering en van de Europese Commissie een halt wordt toegeroepen. En dat kan enkel door directe democratie.


PARLEMENTAIRE REPUBLIEK:
Met een door het parlement gekozen staatshoofd, met open verkiezingen en met een echte, effectief afdwingbare grondwet.


De koning is duur, ondemocratisch en ronduit oneerlijk. Er zijn zéér veel argumenten tegen de monarchie.

Belangrijk is ook om te begrijpen dat een omschakeling van koninkrijk naar republiek helemaal niet moeilijk, chaotisch of duur hoeft te zijn. In tegendeel zal het juist een zeer makkelijke omschakeling zijn. Het koningshuis doet namelijk niets anders dan profiteren van de Belgische schatkist. Tijd om over te schakelen naar een eerlijkere en modernere staatsvorm: De Republiek.

PERSOONLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID:

Corrupte politici moeten de consequenties van hun gedrag voelen. Dat betekent dat er directe gevolgen moeten zijn voor politici die hun eigen regels overtreden. Corrupte en oneerlijke politici zoals De Croo, Sihane of Tarabella (en nog veel meer!) moeten de gevolgen voelen van hun overschreidingen.


Omdat de macht van politici begrensd moet worden, moet er ook een maximumtermijn van 2 ambtstermijnen worden ingevoerd voor zowel premier als staatshoofd.

DEMOCRATISCH EUROPA:

Directe democratie, óók in Europa. Daarom democratische hervorming van de EU, met échte Europese democratie. Dus met directe referenda over belangrijke kwesties, met een gekozen Europese Commissie in plaats van het regime van de huidige ongekozen Commissie, en met een overdracht van macht van de Commissie naar het Parlement.


Daarom moeten burgers ook de keuze krijgen wat wij willen voor de toekomst van Europa: Méér Europese eenwording, of juist hervorming naar een lossere Europese Gemeenschap? Laat de keuze aan de kiezer zijn!

EEN VLAAMS REFERENDUM:
DEMOC.NL/VL spreekt zich níét uit voor of tegen Vlaamse onafhankelijkheid of voor of tegen het redden van de Belgische staat. Wij willen dit lang aanslepend probleem gewoon in één klap oplossen. Eens en voor altijd. En er is maar één effectieve manier om de kwestie van "onafhankelijkheid voor Vlaanderen - ja of nee?" te beantwoorden: Door directe democratie. Wij vragen het de mensen, en dan weten wij het antwoord eens en voor altijd! En dan kunnen wij als land verder.

BELGISCHE STAATSHERVORMING:

Hoewel iedereen zijn of haar voorkeur heeft, spreekt DEMOC.NL/VL zich niet uitdrukkelijk uit voor of tegen Vlaamse onafhankelijk en voor of tegen de splitsing van België. Echter, als inwoners van België moeten wij eerlijk toegeven dat de Belgische staat niet naar behoren functioneert. Daarom moeten wij keuzes maken: België, zwemmen of verzuipen? En als wij er democratisch toe kiezen om België te redden, dan moet België ook democratisch hervormd worden!


Daarom moet de Belgische staat hervormd worden tot een kantonale republiek zónder gewesten en zonder gewestelijke regeringen, maar mét gemeenschappen, mét zelfbesturende kantonale provincies en met één eengemaakte Brusselse gemeente in een Bruselse stadsprovincie.

STRIJD TEGEN DE CORRUPTIE:

Een democratische rechtsstaat kan niet functioneren als de burgers geen vertrouwen in de overheid meer hebben door voortwoekerende institutionele corruptie en herhaaldelijke schandalen. Dat betekent dat er consequenties moeten zijn voor politici die hun eigen regels overtreden. Dat geldt zowel voor België als voor de EU.

BELGIË UIT DE NAVO:

De NAVO is niet democratisch, maar feitelijk een verlengstuk van de Amerikaanse politiek. Moeten wij daarom uit de NAVO stappen ter voordelen van een gezamenlijke Europese Defensie?


Dit is iets waar wij gezamenlijk over kunnen stemmen.


ONZE TAAL & CULTUUR:

Een democratische rechtsstaat kan enkel functioneren als wij elkaar ook kunnen verstaan. Daarom moet de Vlaamse / Belgische overheid echte steun aan de Nederlandse taal & cultuur geven. Want onze taal is belangrijk! En daar hoort ook steun bij om de Nederlandse taal in de rest van België, de rest van Europa en in de rest van de wereld te bevorderen.


Om te beginnen moeten we ervoor zorgen dat Nederlandse taallessen verplicht worden op de basisschool in het Franstalig onderwijs, net zoals Vlaamse leerlingen nu al Franse les op de basisschool krijgen. De prijs van een herenigd België is dat ook Franstaligen Nederlands moeten gaan leren spreken.


EEN GEZONDE ECONOMIE:

Armoede & inkomensongelijkheid zijn de vijand van de democratie en een broeinest voor autocratie en totalitarisme. Als mensen het arm hebben, verliezen ze eerder het vertrouwen in de democratische rechtsstaat. Helaas zit België financieel aan de grond als gevolg van decennia aan financieel & economisch wanbeleid.


Daarom moet de Belgische economie weer gezond worden, met lagere personenbelastingen, met Belgische bedrijven die weer moeten gaan innoveren. met ZZP'ers die gesteund moeten worden, in plaats van gestraft, met een democratische & financieel gezonde Belgische Republiek in een democratisch en financieel gezond Europa.


Daarom moet de Europese economie ook ontkoppeld worden van China, de Verenigde Staten en Rusland.


GMO'S &

NAMAAK-

VOEDSEL

TEGEN GMO'S EN NAMAAKVOEDSEL:

De grote meerderheid van de Belgen en de Europeanen lijkt fel tegen GMO's en tegen kunstmatig namaakvoedsel te zijn. Desondanks wordt wetgeving hiervoor via achterdeurtjes sluiks doorgeduwd (zie bijvoorbeeld deze open brief tegen het plan van de Europese Commissie om verborgen GMO's toe te laten).


Voedsel moet natuurlijk en gezond zijn. Sowieso moet de consument geïnformeerd worden of een product GM-ingrediënten en/of insecten bevat en moet hij/zij ook de vrijheid hebben om zelf een geïnformeerde keuze te maken. Daarom moet deze informatie altijd op de verpakking aangegeven worden!

ÉÉN SAMENLEVING:

Een democratische republiek kan enkel en alleen werken als alle burgers gelijk zijn onder de wet en de wet ook op IEDEREEN in gelijke mate van toepassing is. Daarom zijn wij 100% tégen racisme, discriminatie, polarisatie, critical race theory, wokisme, communisme, facisme en andere vormen van verdeelheid.


VRIJHEID VAN DEBAT, MENINGSUITING EN PROTEST:

Een democratische rechtsstaat kan enkel werken als mensen ook vrij zijn om hun mening te uiten. Ook als die mening contrair of tegenovergesteld is! Censuur van "niet officiële" opinies kan in een democratische republiek niet door de beugel. Wat is immers de definitie van "hatelijk taalgebruik"?


Daarom moet ook de Digital Services Act aangepakt worden. Immers: Wij hebben al wetgeving om duidelijk illegale content aan te pakken. Maar tegenovergestelde meningen horen daar niet bij.


In een democratische republiek staan debat & discussie centraal!


vind DEMOC.NL ook op facebook, linkedin, twitter en telegram


VIDEO'S DIE

ER TOE DOEN:

wij brengen directe democratie naar Brussel!

HET REDELIJK ALTERNATIEF

voor Vlaanderen & België

#DEMOC