eu

EUROPA

SAMENVATTING:

Euronationalistisch & eurokritisch/-sceptisch, dus Europa Eerst met een nieuwe Europese samenwerking die wél werkt! | Dus in plaats van de corruptie en autocratie van het regime van de Europese Commissie: Een nieuwe Europese confederatie met een "Europese NAVO" collectieve defensie | Trots op onze Europese identiteit, maar onafhankelijk | Europese samenwerking & solidariteit, maar geen nivellering, geen Europese eenheidsworst! | Nederlanders moeten kunnen kiezen wat wij van Europa willen: Daarom dus referendum! Alleen met democratische legitimiteit kunnen wij verenigd Europa redden | Dus: Nationaal referendum over de E.U.! | EU moet democratisch, niet elitair! | Open grenzen, maar geen economische uitverkoop op neoliberale leest | Afschaffing belastingvrijstelling EU-politici & -ambtenaren!


NIEUWE EUROPESE SAMENWERKING

Nederlanders zijn Europeanen. Dat zijn wij niet vergeten. En wij zijn trots op onze Europese wortels! Daarom is de DP "euronationalistisch". Dat betekent dat wij Europa willen bevrijden van de kwalijke invloed van autoritaire en antidemocratische regimes, in het bijzonder die van de VS, China en Rusland.


Echter, als je van Europa houdt, moet je ook kunnen zien wat er fout gaat: En de EU wordt al sinds het begin geteisterd door geïnsitutionaliseerde corruptie en aanhoudende problemen. Daarom zijn wij ook euroskeptisch - omdat wij zien dat de huidige EU niet werkt om Europa te beschermen. Kortweg: De EU functioneert gewoon niet niet naar behoren. Omdat het politiek leiderschap in Brussel ondemocratisch, bureaucratisch, corrupt, duur, besluiteloos, verdeeld en ineffectief is. In plaats van democratisch te zijn, wordt de EU geleid door de ongekozen junta van Ursula Von der Leyen.


Een voorbeeld uit de dagelijkse praktijk van dit Europees democratisch gebrek: De president van de Europese Commissie (Ursula von der Leyen) is door geen enkele kiezer gekozen; en hetzelfde geldt voor de president van de Europese ministerraad (Charles Michel). In plaats van democratisch gekozen te worden door de Europese kiezers, zijn deze functies uitgedeeld aan politieke insiders die in hun eigen land niet meer aan de bak kunnen komen, omdat ze daar zwaar hebben gefaald. In plaats van de laan uit te worden gestuurd, krijgen deze beroepsbureacuraten een veilig baantje krijgen waarin het onmogelijk is om ontslagen te worden, met als zoethoudertje een flinke (en onbelaste, want mensen met een EU-mandaat hoeven geen inkomstenbelasting, of zelfs BTW, te betalen) "vergoeding". En daar houdt de corruptie en nepotisme van de E.U. niet mee op ...


Daarom vechten wij ervoor om de huidige EU te hervormen tot iets dat wél werkt: Een volledig democratische, confederale Unie met een "Europese NAVO" collectieve verdediging.


Om dit voor elkaar te krijgen zijn wij ook voorstanders van een referendum over het lidmaatschap van Nederland in de EU.


Samengevat: Wij zijn absoluut vóór Europa maar absoluut tégen de huidige corruptie en hypocrisie van de E.U.! Wij zien het nut van Europese samenwerking in, aangezien wij geloven dat Europeanen ook voor Europa moeten vechten en wij niet langer op de V.S. (laat staan China en Rusland) kunnen vertrouwen. Daarom is het de hoogste tijd om Europa om te vormen tot een verenigde Europese confederatie die sterk genoeg is om met de rest van de wereld te kunnen concurreren! Want dat is een beter optie dan de disfunctionele, impotente en ondemocratische "Unie" die wij nu hebben, waarin niets werkt en alles in duigen lijkt te vallen.


Wat betreft Europa gelden de volgende twee principes het zwaarste voor de DP: Directe democratie & effectieve Europese samenwerking.


Effectieve Europese samenwerking is van vitaal belang voor Europa (en dus ook voor Nederland) als wij weer onafhankelijk willen worden van de kwalijke invloeden van de VS, Rusland en China. Hoe deze nieuwe Europese samenwerking eruit moet komen te zien, kan echter alleen besloten worden door middel van directe democratie.


EURONATIONALISTISCH, MAAR EU-SCEPTISCH

De DP is euronationalistisch. In principe is de DP dus een voorstander van hechte Europese samenwerking en zelfs (con)federalisering van Europa, maar tegelijkertijd staan wij fel kritisch en sceptisch tegenover de EU in haar huidige vorm. Als je van Europa houdt moet je immers ook de fouten kunnen zien. Hoewel wij dus een zeker euroskeptisisme hebben, betekent dat echter niet dat wij in het isolationisme van de radicaal rechtse politiek van Nederland willen vallen! Immers, wij geloven zowel in echt effectieve Europese samenwerking als in het recht van Nederlanders om te gaan en staan waar ze willen.


Hoewel wij dus vóór Europese eenwording zijn, krijgen onze democratische principes echter voorrang! Want uiteindelijk vinden wij dat de Nederlanders zélf moeten kiezen wat wij willen van de EU. Daarom zien wij  een nationaal referendum over de E.U. als de enige mogelijke manier om de EU-bureaucratie te doorbreken. Wij zien immers dat er veel Nederlanders zijn die wel in de EU geloven; of in ieder geval nog geloven dat de EU nog gered kan worden. Dat is een legitiem standpunt. Omdat wij het belangrijk vinden dat iedereen zijn/haar stem kan laten klinken over dit belangrijke onderwerp, pleiten wij voor een nationaal referendum over Europa, om Nederlanders eindelijk eens de kans te geven om hier op een eerlijke, democratische manier over te kiezen.


En is het antwoord van Nederland dan: JA, wij willen in de E.U. blijven? - Dan zullen wij deze uitkomst niet, zoals Rutte, naas ons neerleggen, maar dan blijven wij ook in de E.U. en zullen wij dit als een democratisch mandaat beschouwen om er alles aan te doen wat nodig is om van Europa een échte, sterke, verenigde democratie te maken, zonder excuusjes of uitvluchten!  Maar wordt het antwoord: NEE, wij willen ermee stoppen? - Dan zien wij dat als een mandaat om uit de EU te vertrekken en om een nieuw soort Europese samenwerking op te zetten, die wel werkt!


WAT ER MIS IS MET DE EU

Wij houden van Europa, maar wij hebben geen behoefte aan een Unie die gewoon niet functioneert. Wij vinden dat het in de politiek belangrijk is om eerlijk te zijn; en de trieste waarheid is dat de E.U. gewoon niet functioneert. Waarom? Omdat de E.U. ondemocratisch, bureaucratisch, corrupt, duur, besluiteloos, verdeeld en ineffectief is. Daarom pleit de ND ervoor om de EU te vervangen voor een nieuwe Europese (Con)Federatie: Een Europees blok dat erop gericht is om effectieve inter-Europese samenwerking te bevorderen.


De EU zit namelijk DIEP in de problemen: ✔Door de flagrante corruptie van Europese politici en "ambtenaren" zoals Von Der Leyen, Michel en Pinxten ✔door het onvermogen om oplossingen te vinden voor ernstige problemen als de vluchtelingencrisis en de hyperinflatie van de euro; en meer ✔door de elitaire arrogantie van de Europese Commissie, die onder andere denkt dat nationale grondwetten onbelangrijk zijn ✔door de machteloosheid van het Europees Parlement, dat geen interesse heeft getoond in het beschermen van Europese vrijheden en dat dat doet alsof het veel in de pap te brokkelen heeft, maar in werkelijkheid een papieren tijger is; ✔door de weigering van de Europese machthebbers om de democratische hervormingen door te voeren die de Unie al decennialang echt nodig heeft; ✔door het gesjoemel met miljarden euro's die vervolgens ontraceerbaar zijn; ✔door idiote en peperdure regeltjes zoals de maandelijkse verhuizing van het Europese parlement van Brussel naar Straatsburg en weer terug; door de totale belastingvrijheid die de rijkste politici & vaste medewerkers van de EU genieten; ✔door het feit dat Nederland door de EU leeggezogen wordt, omdat wij een een van de weinige nettobetalers van de EU zijn; ✔door de pertinente weigering van de EU om kritiek serieus te nemen, of zelfs maar te willen horen (tijdens de Conferentie over de toekomst van Europa worden immers alleen burgers uitgenodigd die uitgekozen zijn voor hun sterke voorkeur voor de EU; maar niet één kritische, eurosceptische stem te horen!); ✔door de manier waarop de EU 6 jaar lang heeft geprobeerd om de democratisch besloten Brexit te saboteren en nu het VK afstraft omdat ze geen deel meer van de EU zijn; ✔door de arrogante dwingelandij van de EU tegen Oost-Europese landen die belang in hun eigen grondwet stellen en weigeren om netjes in de Europese pas te lopen; ✔en de lijst gaat door ... Door al deze problemen (en nog véél meer) heeft de EU ondertussen het vertrouwen van de meerderheid van de Europese burgers verloren. Daarom staat de EU op instorten!


Het probleem echter is dat de EU nog niet is ingestort. En zolang de EU nog bestaat, zitten wij in een status-quo-situatie vast waarin wij noch vooruit noch achteruit kunnen gaan, terwijl de EU probeert om onze problemen op te lossen door steeds dezelfde niet werkende oplossingen aan te dragen (die echter enkel de symptomen moeten bestrijden, niet het eigenlijke probleem) en de rest van de wereld ons op technologisch, militair, cultureel en economisch gebied voorbijstreeft. Daarom pleiten wij ervoor dat Nederland vóór Europese eenwording kiest en dat wij vóór de democratische hervorming van de EU vechten.


EEN VOORBEELD UIT DE BRUSSELSE PRAKTIJK

Een voorbeeld uit de dagelijkse praktijk van de Europese cultuur van corruptie en despotisme: De president van de Europese Commissie (Ursula von der Leyen) is door geen enkele kiezer gekozen; hetzelfde geldt voor de president van de Europese ministerraad (Charles Michel). In plaats van democratisch te zijn gekozen door de Europese kiezers, zijn deze topfuncties onderling uitgedeeld aan politieke insiders die in hun eigen land niet meer aan de bak kunnen komen, omdat ze daar zwaar hebben gefaald. In plaats van de laan uit te worden gestuurd, krijgen deze beroepsbureacuraten een veilig baantje krijgen waarbij het onmogelijk is om ontslagen te worden, met als zoethoudertje een flinke (en onbelaste, want mensen met een EU-mandaat hoeven geen inkomstenbelasting, of zelfs BTW, te betalen) "vergoeding". En daar houdt de corruptie en nepotisme van de E.U. niet mee op ... Zo verdienen de onverkozen "presidenten van de EU" Von der Leyen en Michel elk 28.661 euro per maand netto. Oftewel 335.000 euro per jaar, belastingvrij! In een land (België) waar het gemiddeld maandinkomen rond de 2000 euro ligt... En toch durven deze eurocraten telken over de nood aan "Europese solidariteit" door te zagen.

(Enige bronnen: hier en hier)


Corruptie is duidelijk een geaccepteerde praktijk voor de politici en bureaucraten die in de EU de dienst uitmaken. Dat komt voort uit het feit dat systematische corruptie en nepotisme in de EU-verdragen zelf ingebakken zit. Immers:

✔De vrijstelling van "alle lokale belastingen" voor vaste EU-medewerkers

✔De ongekozen Europese Commissie

✔De adviserende rol (dus machteloosheid) van het 'democratisch' Europees parlement

✔ staan allemaal in de verdragen die de basis van de EU vormen. In andere woorden: De EU is fundamenteel corrupt.


GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT

Verder is het noodzakelijk om vraagtekens te zetten bij de voordelen die de gemeenschappelijk markt heeft opgebracht: Ja, natuurlijk is het handig om met één enkele muntsoort in grote delen van Europa terecht te kunnen, maar aan de andere kant heeft de hieraan verbonden neoliberale filosofie van totaal open grenzen en de moge de sterkste winnen! al gigantische  economische chaos in zowel binnen- als buitenland geschapen. We hebben al gezien hoe Griekenland ten onder is gegaan aan de gemeenschappellijke markt, en ook hoe landen zoals Spanje, Portugal, Ierland en Letland in de problemen zijn gekomen door verregaande liberalisatie terwijl hun eigen economie daar eigenlijk nog lang niet klaar voor was, maar ook in Nederland zijn de negatieve gevolgen zichtbaar:

Hoeveel Nederlandse nutsbedrijven zijn er nog in Nederlandse handen?


  • De energiecentrales naar Vattenfall, Ion, Eni en Essent. 
  • De busdiensten naar Connextion
  • De KLM naar Air France.
  • DAF en Nedcar naar Paccar uit de VS.
  • Shell en Unilever naar Londen.
  • Fokker tenonder gegaan tbv. Airbus & de Joint Strike Fighter.
  • De haven van Rotterdam naar Swissport.
  • Albert Heijn naar Delhaize/DeLeeuw in Brussel.

Hoeveel Nederlandse bedrijven zijn er nog over in Nederland?


De  afgelopen jaren zijn vrijwel alle grote bedrijven en alle nutsbedrijven (dat zijn dus strategisch belangrijke bedrijven die van algemeen nut zijn) van Nederland door onze regering aan hun lot overgelaten en in de uitverkoop gedaan, waardoor vrijwel de gehele Nederlandse energiesector in buitenlandse handen is. Om even te herhalen: waardoor de KLM ondertussen eigendom van Air France is, waardoor DAF een onderdeel van Paccar uit Chicago is, waardoor Fokker jaren geleden failliet ging, omdat  buitenlandse concurrenten wel steun van hun respectievelijke overheden krijgen, maar Nederlandse bedrijven niet, enzovoort ... Een desastreuze en onintelligente economische politiek die alleen op de korte termijn winst oplevert, maar waar opeenvolgende Nederlandse kabinetten zich toch dogmatisch aan vast hebben gehouden en die mogelijk is gemaakt door  de Europese gemeenschappellijke markt.


Wij geloven in open grenzen en in het recht van mensen om over heel Europa uit te zwerven zonder je paspoort te hoeven laten zien, maar wij geloven dat deze neoliberale economische vrijhandelspolitiek die de VVD, CDA, D66 en PvdA de afgelopen 20 jaar hebben nagestreeft een ramp is geweest voor zowel de Nederlandse kenniseconomie, als voor onze capaciteit om als land voor onszelf te zorgen.


AFSCHAFFING BELASTINGVRIJSTELLING EU-POLITICI & -AMBTENAREN

Heel Europa moet inkomstenbelasting & BTW betalen, behalve de eurocraten. In de hoofdstad van de EU, Brussel, moet je als werknemer gemiddeld 50% van je loon afstaan aan de staat, ténzij je direct voor de E.U. werkt. Op deze manier verdienen ongekozen politici als Von der Leyen en Michel zo'n 400.000 euro per jaar, onbelast!


Helaas geldt deze regel in Nederland ook, omdat de EU ook hier als "internationale organisatie" te boek staat, wat betekent dat zij geen cent inkomstenbelasting hoeven te betalen.


Is dit eerlijk? Nee, natuurlijk niet!


De Europese Commissie heeft vaak de mond vol over "Europese solidariteit", maar duidelijk enkel als het om andere Europeanen gaat.


Het is tijd om Europa op een hele praktische en directe manier eerlijker te maken, door de belastingvrijstellingen voor Europese politici & medewerkers af te schaffen. Laat de E.U. inkomstenbelasting & BTW betalen, net zoals de rest van Europa.

DEMOCRATISCHE PARTIJ | DP

LAAT  NEDERLAND KIEZEN! 

DP

een redelijk alternatief!

© 2022 | DEMOCRATISCHE PARTIJ | INFO@DEMOC.NL