justitie

JUSTITIE

SAMENVATTING:

Vrij demonstreren is een recht, ook tijdens een crisis | Geen verdere militarisatie van onze politie | Geen hardhandige inzet van ME & Romeo's tegen vreedzame demonstranten | Hervorming van onze grondwet, mét rechten én toetsbaar | Hoge Raad als Grondwettelijk Hof | Strafrechtelijke vervolging voor politici die liegen tegen de 2e Kamer | Bestrijding Nederlandse drugsmaffia | Invoering grondwettelijk recht tot zelfverdediging


HERVORMING VAN POLITIE EN JUSTITIE

Het recht om vrij te kunnen protesteren is belangrijk, óók tijdens een crisis! Protesteren is een pilaar van elke gezonde democratie, die in ons land echter al veel te lang verwaarloosd wordt. De internationalisering en militarisering van de Nederlandse politiedienst als gevolg van Europese "stroomlijning" en eenwording heeft ertoe geleid dat de politie nu vooral wordt ingezet om protesten hardhandig de kop in te drukken, met ME'ers die ook vrouwen en ouderen niet sparen en een geheime politie (de "arrestatie-eenheid", ondertussen berucht als de "Romeo's") die voornamelijk wordt ingezet om mensen uit het midden van de menigte te plukken en in een politiebusje te sleuren; en met waakhonden die op toevallige voorbijgangers af worden gestuurd. De politie is een belangrijke dienst en moet weer terug naar de basis gebracht worden: Een civiele dienst, niet een paramilitaire!


Ook moet ons juridisch stelsel hervormd worden, met speciale aandacht voor onze grondwet, die nog te nietszeggend en onafdwingbaar is. De grondwet moet uitgebreid worden met een duidelijke lijst van alle onaantastbare grondrechten van iedere inwoner van ons land, die vervolgens ook afgedwongen moeten kunnen worden voor een Grondwettelijk Hof (dat onderdeel moet worden van de Hoge Raad).


VRIJHEID & RECHTEN, TEGEN DE CENSUUR & VOOR HET RECHT OM VRIJ TE PROTESTEREN !

In Nederland moet je eerst een vergunning bij de gemeente aanvragen om te mogen protesteren. Dat is het nivo van de vrijheid van meningsuiting dat er in ons land bestaat: Niet geweldig. En als je toch protesteert, kun je verwachten dat je door een "burgeragent" wordt gearresteerd of met een gummiknuppel of waakhond wordt bewerkt! In plaats daarvan pleiten wij voor een betere bescherming van onze burgerrechten, inclusief het recht om vrij te protesteren. Ook in het midden van een nationale crisis!


Strafrechtelijke  vervolging voor vals voorlichten van de volksvertegenwoordiging

Bestuurders die onze volksvertegenwoordiging valse informatie geven (zoals de dhr. Rutte heeft gedaan tijdens de Toeslagenaffaire) of die willens en wetens belangrijke informatie achterhouden (zoals dhr. Rutte heeft gedaan voorafgaande aan MH17) hier strafrechtelijk voor worden vervolgd. Zodoende moet het met opzet vals voorlichten van de volksvertegenwoordiging strafbaar worden gesteld.


Grondwettelijk Gerechtshof

De NRP pleit ervoor om de Hoge Raad uit te bouwen tot een volwaardig Grondwettelijk Gerechtshof waarvan alle inwoners van Nederland direct gebruik kunnen maken als zij van mening zijn dat zij in hun grondwettelijke rechten zijn aangetast, net zoals in vele andere landen al bestaat, zoals Duitsland, België, de VS, Zuid-Afrika, enzovoort. Alleen in ons land nog niet.


Grondwetsuitbreiding

Wij vinden dat de Nederlandse grondwet grootschalig moet worden uitgebreid. Zo moet dit vernieuwde document een duidelijke omschrijving bevatten van alle grondrechten die een  Nederlandse burger bezit. Dit staat in sterk contrast met de huidige grondwet, waarvan de meeste artikelen enkel of grotendeels naar de reguliere wetgeving terugverwijzen, zonder verdere details te geven, wat het een loos document maakt. Ook zullen de rechten en plichten van zowel de burgers als de overheid direct aan de grondwet getoetst moeten kunnen worden, in plaats van de huidige situatie, waarin de grondwet in een rechtbank praktisch onbruikbaar is, wat het een dode letter maakt. Om dit mogelijk te maken, moet de Hoge Raad worden "omgebouwd" tot een Grondwettelijk Gerechtshof.


Bestrijding zware criminaliteit

Onder de kabinetten Rutte heeft de Nederlandse drugscriminaliteit zich ontpopt tot een van de ergste maffia's van Europa. In onze buurlanden België en Duitsland wordt al sinds lange tijd steen en been geklaagd over Nederlandse drugscriminelen die vanuit de grensstreken opereren, terwijl het kabinet weigert om hiertegen op te treden. In Nederland zelf is nieuws over criminele afrekeningen vrijwel normaal geworden.


Waarom is dit?


Omdat de coalities van VVD, D66, CDA, PvdA, CU (en PVV) die de afgelopen 10 jaar aan de macht zijn geweest meer interesse hebben getoond in het opleggen van prestatiecontracten voor agenten, dan in daadwerkelijke misdaadbestrijding. Daarom wil de NDP de nodig zorg besteden om een politiemacht te bouwen die de zware criminaliteit in Nederland daadwerkelijk de baas kan, in plaats van de politie enkel te beschouwen als een gereedschap om tegendraadse demonstranten mee onder de duim te houden.


De politie verdient aandacht. Aandacht die het de afgelopen 10 jaar van dhr. Rutte niet gekregen heeft.


Recht op zelfverdediging

Daarin willen wij dat Nederlanders het recht tot (zo nodig gewapende) zelfverdediging teruggeven; en dit recht een plaatsje geven als  één van de grondrechten in onze nieuwe grondwet. De overheid maalt duidelijk niet over de veiligheid van Nederlandse burgers, dus moeten wij het zelf maar doen!

DE NEDERLANDSE REPUBLIKEINSE PARTIJ | NRP

LAAT  NEDERLAND KIEZEN! 

DP

een redelijk alternatief!

© 2020-2021 | DE NEDERLANDSE REPUBLIKEINSE PARTIJ | INFO@DEMOC.NL