republiek

DE NIEUWE REPUBLIEK

SAMENVATTING:

Een nieuwe Republiek met directe democratie, gekozen burgemeesters en een gekozen staatshoofd | Weg met de majesteitsschennis (lessé majesté)-wet | Nieuwe eed of gelofte voor ministers, zonder trouw aan de koning te zweren! | 2-termijnenregel voor het staatshoofd & regeringsleider


DE NIEUWE REPUBLIEK DER NEDERLANDEN

Als Nederlanders zijn wij trots op onze reputatie als een volk dat sterk aan typisch Nederlandse waarden hecht zoals inspraak & medezeggenschap en het recht op vrije meningsuiting, die allemaal deel uitmaken van het beroemde Nederlandse "poldermodel". In de realiteit, echter, worden onze burgerlijke vrijheden elk jaar weer verder door de overheid ingeperkt en is de basis waarop onze "democratische rechtsstaat" gebouwd staat fundamenteel ondemocratisch. Immers: Burgemeesters worden niet gekozen, maar aangesteld. Wie de Eerste Minister wordt en de leden van het kabinet zijn, is het resultaat van geheime onderhandelingen gevolgd door een eed van trouw aan de koning... En zo wordt ons staatshoofd wordt natuurlijk óók niet gekozen, maar komt hij/zij uit één enkel bevoorrecht gezin dat deze verheven positie enkel bezet omdat het traditie is en omdat zij zelf zeggen dat dat zo moet zijn! Ons land is echter als republiek onafhankelijk geworden, in een poging om juist van een onrechtvaardige koning af te komen; wat het koninkrijk on-Nederlands maakt!


Bij de NRP geloven wij echter dat Nederland democratisch moet zijn! Democratischer dan het op dit moment is! Daarom wil de Nederlandse Republikeinse Partij ons staatsbestel  democratischer en transparanter maken om elke burger een gelijke kans op directe medezeggenschap in het politieke proces en de beleidsvorming van ons land te geven. Om dit voor elkaar te krijgen, willen wij  van Nederland een democratische en parlementaire republiek maken, met een gekozen staatshoofd.


Laten wij eerlijk zijn: Niet alleen was Nederland al de eerste moderne republiek in Europa (waardoor wij dus al een zéér lange democratische traditie hebben), maar een koninkrijk is ook gewoon té duur, ondoorzichtig, corrupt en gewoon niet eerlijk! Van de steekpenningen van prins Bernhard tot de privévakantie-eilanden in Mozambiek en Griekenland, landgoederen en privépaleizen van Willem-Alexander, en laten wij ook niet de heimelijke maar diepgaande ondemocratische invloed van de koning op de Nederlandse politiek vergeten (of "het geheim van Huis ten Bosch" - waarom precies moet de monarch de kabinetsformateurs aanwijzen? Waarom moet het kabinet trouw zweren aan de koning? En waarom wordt de koning eigenlijk wekelijks "op de hoogte gehouden" door de Eerste Minister?) de Nederlandse koninklijke familie heeft nooit moeite mee gehad om van hun ondemocratische positie te profiteren. Omdat het Koninkrijk der Nederlanden fundamenteel oneerlijk, elitair en ondemocratisch is. Daarom gaan wij Nederland transformeren tot een echte democratische, parlementaire republiek met een gekozen staatsthoofd!


Vraag je immers af: Is het eerlijk dat de staat het privépaleis van de koning voor 63 miljoen euro heeft verbouwd, terwijl er even verderop in Den Haag al 10 jaar lang chronische woningnood heest? Is het eerlijk dat de koning naar zijn Griekse privé-eiland op vakantie gaat, terwijl de rest van Nederland thuis moest blijven, omdat het het midden van de coronacrisis is? Is het eerlijk dat de koning miljoenen euro's staatssteun aanvraagt voor het onderhoud van zijn privélandgoed Het Loo terwijl de Nederlandse staat ondertussen 500 miljard in het rood staat? Is het eerlijk dat leden van het koninklijk huis steekpenningen aannemen van buitenlandse oorlogsindustrie, maar daar nooit voor zijn gestraft? Enzovoort ... De lijst van punten die niet kloppen aan het koninkrijk der Nederlanden is lang.


Daarom gaan wij Nederland transformeren tot een echte democratische, parlementaire republiek met een gekozen staatsthoofd!

Wij willen teruggaan naar de basis van ons land. En onze basis is de Republiek!


Majesteitsschenniswet

De majesteitsschenniswet is een  relikwie uit  1881 dat niet meer in de  21e eeuw thuishoort.  Het idee dat  het beledigen van (of zelfs kritiek uiten op)  de koning een misdrijf is dat je vijf jaar van je leven kan kosten, hoort niet in  een volwassen democratie thuis waar mensen de vrijheid moeten hebben om hun ongenoegen te uiten, vooral niet over een figuur die nog altijd een belangrijke rol in het Nederlandse politieke systeem speelt.  Desondanks wordt deze wet steeds meer toegepast in een poging om kritiek op de koning te onderdrukken:  Op dit moment worden er gemiddeld  3 personen per jaar vervolgd wegens majesteitsschennis, met als triest dieptepunt 2012 - in dit jaar werd immers een mentaal gehandicapte man  veroordeeld tot 80 uur werkstraf en 90 dagen cel wegens het beledigen van de koningin.  Maar hij is niet alleen, want in 2007 werd een dakloze man verdoordeeld tot   een boete  van 400 euro  (aan een dakloze!) en  7 dagen cel.  Niemand lijkt  vrij te zijn van mogelijke vervolving, zelfs niet de zwakste leden van onze samenleving!


Wij geloven echter dat iedereen gelijk voor de wet moet zijn, en dus ook dat kritiek op de monarch toegestaan moet zijn, wat in deze tijd niet geheel mogelijk is, aangezien de majesteitsschenniswet werkt om onze vrijheid  van meningsuiting effectief te beknotten. Het is trouwens een fabel dat de koning  zijn democratische rechten en plichten heeft opgegeven, en daarvoor in de plaats beschermd wordt door de majesteitsschenniswet - in de praktijk bezit de koning zowel het actief als het passief kiesrecht, net zoals elke andere Nederlander.   


Eed en gelofte

Op dit moment moeten de minister-president, de ministers en staatssecretarissen voor de koning de eed of gelofte afleggen voordat ze benoemd kunnen worden. Hierin zweert de "onafhankelijke" minister persoonlijke trouw aan de koning, als volgt:

"Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning [!], aan het Statuut voor het Koninkrijk en aan de Grondwet."


Hieruit blijkt dat het principe van een "machteloze, puur ceremoniële koning" pure fictie is, aangezien het hele kabinet gedwongen is om persoonlijke trouw aan hem te zweren? Daarom willen wij zowel van de koning af, maar ook van een eed/gelofte die persoonlijke trouw eist aan het staatshoofd. In plaats van een eed die de koning op de eerste plaats zet, willen wij een eed die Nederland op de eerste plaats zet, als volgt: ¨Ik zweer/beloof trouw aan Nederland en aan de Grondwet en zweer/beloof om het Nederlandse volk zo goed mogelijk te dienen". Daar hoeft geen persoonlijke loyaliteit aan het staatshoofd aan te pas te komen!


2-Termijnenregel: Termijnbeperking Staatshoofd & Regeringsleider (Eerste Minister)

Om politieke elitevorming tegen te gaan en om ervoor te zorgen dat het premierschap niet meer het privédomein van één man kan worden (zoals Mark Rutte), willen wij ook onmiddellijk een regel invoeren die het premierschap tot slechts twee (dat is 2) termijnen beperkt. Kortom: Zodra iemand 2 keer het ambt van Eerste Minister heeft bekleed, is hij/zij hier voor de rest van zijn/haar leven van uitgesloten. En omdat wíj niet hypocriet zijn, zullen wij deze 2-termijnenregel ook op onszelf toepassen zodra wij in de positie zijn gestemd om deze regel in te voeren!

DE NEDERLANDSE REPUBLIKEINSE PARTIJ | NRP

LAAT  NEDERLAND KIEZEN! 

DP

een redelijk alternatief!

© 2020-2021 | DE NEDERLANDSE REPUBLIKEINSE PARTIJ | INFO@DEMOC.NL