ruimtevaart


RUIMTEVAART

SAMENVATTING:

Doelstelling om Nederland als internationaal centrum voor ruimtevaart te (be)vestigen | Het halen van strategische autonomiteit voor Nederland richting de ruimte | Onafhankelijke Nederlandse ruimtemissies naar de Maan en Mars | Oprichting Nederlands Ruimteagentschap. | Stimulatie van kosteneffectief ruimteonderzoek | Stimulatie van hoogtechnologische innovatie in Nederland


NEDERLAND IN DE RUIMTE: ONS LAND ALS INTERNATIONAAL CENTRUM VOOR DE RUIMTEVAART

Waarom moeten alleen Amerikanen, Russen en Chinezen toegang tot de ruimte hebben? Nederland moet een voorrangspositie in de wereld nemen wat betreft innovatie in de ruimtevaart, door in te zetten op de eeuwenoude Nederlandse traditie in wetenschap en innovatie die rust op de schouders van Nederlandse reuzen als Kuyper, Oort, Huygens, Van Allen, Fokker en meer.


Daarom willen wij onder andere gaan investeren in wetenschappelijk onderzoek naar hernieuwbare energiebronnen en ruimtevaart, om op deze manier van Nederland weer het wetenschappelijk middelpunt van de wereld te maken, maar ook om noodzakelijke technologieën te ontwikkelen die onze economie uiteindelijk veel nieuwe kansen en inkomsten op kunnen leveren


Om te beginnen gaan wij de Netherlands Space Office (met zijn verschrikkelijk modieuze Engelse afkorting) samenvoegen met het Kenniscentrum Ruimtevaart en deze samen opwaarderen naar een volwaardige Nederlandse ruimtevaartorganisatie - dus van de on-Nederlandse "Netherlands Space Office" naar een Nederlands Agentschap Ruimte!


Verder willen wij ook flink gaan investeren in de SRON - de Stichting Ruimte-Onderzoek Nederland (dat mogelijk zelfs uitgebreid zou kunnen worden tot de officiële ruimtearm van Nederland). Dit doen wij niet alleen omdat wij in deze groei-industrie een voorrangspositie moeten proberen te nemen, nu het nog kan, maar ook omdat wij vinden dat het Nederlandse volk tot meer moet kunnen aspireren dan enkel de uitdagingen van het dagelijkse leven; en als een volk van geboren ontdekkingsreizigers is de ontdekking en exploitatie van de ruimte een uitdaging die ons op het lijf gesneden is!


Wat betreft het gebruikelijke tegenargument van de hoge kosten die ruimteonderzoek met zich meebrengt, is de NRP niet van plan om kwistig met geld te strooien om ons ruimteprogramma op poten te zetten, zoals de Amerikanen dat doen, maar om een zeer kosteffectief en doelgericht programma uit te voeren, van het soort waar India ondertussen bekend om is geworden:

Waarbij wij meer doen met minder.


Met die filosofie in het hoofd, willen wij op een redelijke termijn een eigen missie richting de Maan en Mars sturen. Wij weten dat wij dit kunnen, aangezien ruimtevaart niet meer enkel aan Amerika en Rusland is voorberhouden, zoals recent is aangetoond door de Al-Amal sonde die door de Verenigde Arabische Emiraten naar Mars is gestuurd, door de sonde die Israel naar de Maan heeft gestuurd; en meer ...


Dit willen wij ook doen om ervoor te zorgen dat Nederland "strategische autonomie" kan ontwikkelen wat betreft onze toegang tot de ruimte - in andere woorden: Dat het niet alleen de Amerikanen, Russen en Chinezen zullen zijn die op eigen kracht de ruimte in kunnen, maar dat Nederland ook met eigen middelen missie op touw kan zetten om de ruimte te verkennen en de grondstoffen te exploiteren die daar te vinden zijn.


Zo zullen wij zelf de Nederlandse vlag planten op het oppervlak van de Maan en Mars; en verder!DE NEDERLANDSE REPUBLIKEINSE PARTIJ |

LAAT  NEDERLAND KIEZEN! 

een redelijk alternatief!

© 2020/2021 | De NEDERLANDSE REPUBLIKEINSE PARTIJ | INFO@DEMOC.NL