gelijkwaardige samenleving

GELIJKWAARDIGE SAMENLEVING

SAMENVATTING:

Terug naar normaal! | Een eerlijke, gevarieerde samenleving | Einde aan officieel gebruik van "allochtoon" vs. "autochtoon" | Zwarte Piet? | Geen totale digitalisering van de gemeenschap | Nederlands als standaardtaal van Nederland | Geen Engels als enige officiële taal van Europa | Meer ondersteuning voor de Nederlandse taal & cultuur | Betere bescherming van onze vrijheid & rechten | Tegen de censuur | Een betere bescherming van het recht om te protesteren. | Meer mediavrijheid & een einde aan het Belgische monopolie op het Nederlandse medialandschap | Effectieve & praktische ontwikkelingshulp.


EEN EERLIJKE, GELIJKWAARDIGE EN GEVARIEERDE SAMENLEVING VOOR IEDEREEN

De Nederlandse samenleving is gebouwd op individualisme, gelijkheid voor de wet, democratie en kansen voor iedereen, dat is de Nederlandse manier van leven! Wij geloven dat iedereen een bijdrage moet kunnen leveren aan onze samenleving. Dat betekent ook dat wij vraagtekens zetten bij de officiële (want door de overheid gebruikte) tweedeling van onze samenleving in "alloctonen" en "autochtonen", de impact van Zwarte Piet, de (on)wijsheid van de totale digitalisering van de gemeenschap; en meer, maar ook moeten wij ervoor zorgen dat de Nederlandse taal de standaardtaal in heel Nederland blijft! Dit betekent dat wij ons land niet op moeten laten delen in verschillende streektalen, zoals door de E.U. bedacht en door dit kabinet aanvaard is; en ook zijn wij een felle tegenstander van het "Europese" idee om de Engelse taal de officiële taal van Europa te maken ...


Dit zijn de problemen die wij moeten oplossen als wij een eerlijk, gelijkwaardig en vlot functionerend Nederland willen bouwen!


Wij zijn er volledig van overtuigd van het idee dat iedereen die in Nederland woont zich volledig en met overgave Nederlander moet kunnen voelen, ongeacht zijn of haar afkomst, huidskleur of geloof. Iedereen die van goede wil is, moet zich in Nederland thuis kunnen voelen, maar om dat voorelkaar te krijgen moet Nederland ook één land blijven met één nationale taal! Wat betekent dat de Nederlandse taal en cultuur meer hulp verdient dan het van dit kabinet tot nu toe heeft gekregen. Ook daar willen wij wat aan doen!


NEDERLANDSE TAAL & CULTUUR

Historisch gezien is Nederland altijd een vrij land geweest waar vervolgde minderheden en onderdrukte vreemdelingen al sinds jaar en dag welkom zijn. Dat is een traditie waar wij met gerust hart trots op kunnen zijn. Om dit traditie in stand te kunnen houden, moeten wij ervoor zorgen dat de Nederlandse taal en cultuur sterk en vitaal blijven, zodat dit het medium is dat alle Nederlanders, ongeacht afkomst, kleur, overtuiging of geslacht, met elkaar verbindt. Helaas heeft het  kabinet  Rutte het mes gezet in het bevorderen van de Nederlandse taal en cultuur. Dat is zowel dieptriest als schromelijk onverantwoordelijk. Om deze negatieve ontwikkeling tegen te gaan, wil de NRP flink gaan investeren in onze taal en cultuur.


VRIJHEID & RECHTEN, TEGEN DE CENSUUR & VOOR HET RECHT OM VRIJ TE PROTESTEREN !

In Nederland moet je eerst een vergunning bij de gemeente aanvragen om te mogen protesteren. Dat is het nivo van de vrijheid van meningsuiting dat er in ons land bestaat: Niet geweldig. En als je toch protesteert, kun je verwachten dat je door een "burgeragent" wordt gearresteerd of met een gummiknuppel of waakhond wordt bewerkt!


TERUG NAAR NORMAAL!

Zowel in Nederland als wereldwijd hebben de draconische en onwetenschappelijke coronamaatregelen meer schade aangericht dan het virus zelf! Op aarde zijn er nu zo'n 18 miljoen mensen die het risico lopen om dit jaar aan honger en ondervoeding te overlijden, waarvan 9 miljoen als een direct gevolg van lockdowns en andere regels! Tegelijk worden zo'n 500 miljoen mensen de armoede ingeduwd door de grootste economische depressie sinds de Grote Depressie, waarvan er 120 miljoen zijn die het risico lopen om in 2021 te verhongeren! Ook in Nederland en Vlaanderen zien we failliete winkels, nieuwe werklozen, nieuwe armoede, en natuurlijk ook stress, depressie, een golf aan zelfmoorden, hopeloosheid, huiselijk geweld en politiek geweld, terwijl ons onderwijssysteem op instorten staat en de zorgsector (dankzij jarenlang snijden in de zorg door Rutte) compleet onvoorbereid was. Allemaal als resultaat van "het nieuwe normaal". Wij verwerpen deze nieuwe realiteit en willen Nederland weer herstarten: Opnieuw open doen, terwijl wij op een logische, effectieve en wetenschappelijk verantwoorde manier met het coronavirus omgaan, in plaats van als een kip zonder kop in paniek te raken!


MEDIAVRIJHEID & HERVORMING NPO

Op dit moment wordt het "onafhankelijk" medialandschap van Nederland gedomineerd door twee Belgische bedrijven: Mediahuis & DPG, die met illegale Belgische staatssteun in staat zijn geweest om alle grote Nederlandse kranten en mediabedrijven op te kopen. Dit heeft geleid tot een ongelofelijk verschraling van de Nederlandse media, waarbij je exact dezelfde berichtgeving kan lezen ongeacht welke krant je openslaat. Omdat deze twee buitenlandse bedrijven een monopolie hebben weten te vestigen op de Nederlandse media (omdat de Nederlandse regering onder Rutte hier nooit een probleem van heeft gemaakt) willen wij gebruik gaan maken van de bestaande mededingingswetten om deze bedrijven in van elkaar onafhankelijke mediakanalen op te breken (in ieder geval in Nederland).


Wat betreft de Nederlandse publieke omroep: Tegelijkertijd wordt er jaarlijks zo'n 750 miljoen euro aan de NPO overgemaakt zonder dat we daar echte kwaliteit of journalistiek voor terugkrijgen. Wij, echter, gaan onze fundamentele democratische rechten sterk in onze politiek verankeren en tegelijk gaan wij ook het budget van de NPO beter en doelmatiger verdelen! O.a. door onafhankelijke kranten te ondersteunen. Want wij geloven in vrijheid en waarheid en onafhankelijke media!


EFFECTIEVE & PRAKTISCHE ONTWIKKELINGSHULP

Wij geloven dat wij, als mensen, ons moeten inzetten om onze medemens bij te staan wanneer zij in een noodsituatie verkeren. Daarom geloven wij ook in de noodzaak van praktische en effectieve ontwikkelingshulp. Dat betekent dat wij af moeten stappen van de huidige praktijk, waarbij de regering een of andere politicus of NGO een stapel geld toeschuift en zegt "doe er maar wat leuks mee", maar dat wij onze hulpmiddelen moeten gebruiken om daadwerkelijk effectieve resultaten te boeken.


Hiervoor zijn genoeg mogelijkheden:

Zo willen wij beginnen met onmiddellijke voedselhulp voor de 163 miljoen (!) mensen die op dit moment wereldwijd aan het verhongeren zijn. Als wij kinderen van de hongerdood kunnen redden, dan zien wij dat als onze morele plicht om dat ook te doen.

Verder willen wij ook bijdragen aan structurele projecten in de 3e Wereld, zoals de Grote Groene Muur van Afrika: Een Afrikaans project dat tot doel heeft om de opmars van de Saharawoestijn terug te dringen.


Door op locatie zelf effectief onze hulp te bieden (in plaats van te denken dat wij de problemen van de wereld op kunnen lossen door er een stapel geld tegenaan te gooien) kunnen wij zowel grote resultaten boeken, kunnen wij miljoenen mensen helpen; en tegelijkertijd ook de positie van Nederland in de wereld versterken als een positieve "kracht voor het goede".INTERNATIONALE "FILANTROPEN" TOT PERSONA NON GRATA

Door hun vrijwel grenzeloze financiële middelen, hun bemoeienissen in de politiek van andere landen, hun obsessie met GMO en "het verbeteren van het menselijk ras", hun grootheidswaanzin en arrogantie en hun criminele verleden (zo staat Soros o.a. bekend als "the Man who Broke the Bank of England - oftewel: De Man die de Bank van Engeland Brak - door de 1 miljard pond die hij op semi-legale manier van die publieke instelling afhandig heeft gemaakt) vormen superrijke "filantropen" zoals Soros, Gates, Bezos & Musk een direct gevaar voor de Nederlandse en Westerse samenleving en een actuut gevaar voor de veiligheid van de Nederlandse staat. Zo is het ook bekend dat Soros en Gates verschillende partijen in de Tweede Kamer direct of indirect van politieke training en financiële middelen hebben voorzien. NIet de NRP echter! (Zie hier onze transparantiepagina).


Daarom willen wij deze superrijke Amerikaanse "weldoeners" tot persona-non-grata in Nederland verklaren, samen met hun netwerk van bedrijven, stichtingen en organisaties. Dit willen wij o.a. doen door een doelgerichte economische politiek uit te voeren die erop gericht is om onze economie en onze samenleving los te weken van de grip van deze oligarchen; bijvoorbeeld door een inheems Nederlandse/Europese OS te ontwikkelen die het duopolie van Microsoft en Apple kan breken, zodat wij niet langer van hun softwareproducten afhankelijk hoeven te zijn; of door er bij Philips op aan te dringen dat zij hun smartphones en mobiele telefoons nu ook eens in eigen land op de markt brengen, niet alleen in China! Maar bijvoorbeeld ook door de Nederlandse defensie te herbouwen met Nederlands, niet buitenlands, materieel. Waarom Stealth Fighters kopen als wij ze in eigen land ook zelf kunnen bouwen?

DE NEDERLANDSE REPUBLIKEINSE PARTIJ | NRP

LAAT  NEDERLAND KIEZEN! 

een redelijk alternatief!

© 2020/2021 | De NEDERLANDSE REPUBLIKEINSE PARTIJ | INFO@DEMOC.NL