taal & cultuur

 

NEDERLANDSE TAAL & CULTUUR


SAMENVATTING:

Meer aandacht & steun voor Nederlandse taal & cultuur | Meer belastingvoordeel voor Nederlandse film, muziek & literatuur | Internatinaal instituut voor de Nederlandse taal | invoering functioneel naturalistatie-/inburgeringsexamen | Meer geld voor het filmfonds | Eindelijk het Nationaal historisch museum | Nederlands als standaardtaal van Nederland | Geen Engels als enige officiële taal van Europa | Tegen de censuur | Meer mediavrijheid & een einde aan het Belgische monopolie op het Nederlandse medialandschap | Effectieve & praktische ontwikkelingshulp.


DE NEDERLANDSE TAAL ALS MIDDELPUNT VAN ONZE SAMENLEVING

De Nederlandse taal hoort het middelpunt van onze samenleving te zijn en verdient daarom meer aandacht en steun dan de afgelopen kabinetten eraan hebben willen uitgeven. Daarom pleiten wij voor een effectievere bevordering  van de Nederlandse taal en cultuur. Hierbij denken wij ondermeer aan meer belastingvoordeel voor Nederlandse film en literatuur, maar bijvoorbeeld ook aa het  aanmoedigen van verschillende Nederlandstalige cultuuruitingen, zoals film, muziek en literatuur door middel van subsidies, belastingvoordeel en meer, het opzetten van een internationaal instituut om de Nederlandse taal over de grenzen te verspreiden (zoals gedaan door het Duitse Goethe-Institut, het Spaanse Instituto Cervantes en het British Council) en ook aan het invoeren van een  naturalisatie-examen dat daadwerkelijk de kennis van de Nederlandse taal toetst, in plaats van de slechte grap die het nu is; en nog veel meer. Het Nederlands filmfonds heeft al jaren een budgettekort en het Nationaal Historisch Museum staat al eindeloos in de wacht. Tijd dat wij hier iets aan gaan doen! Als Nederlanders mogen wij best trots zijn op onze taal, cultuur en geschiedenis. Toch jammer dat onze regering daar anders over lijkt te denken.


Daarom willen wij onder andere het ministerie van OC&W gaan gebruiken om de Nederlandse taal & cultuur daadwerklijk te bevorderen!


ONZE TAAL CENTRAAL (IN NEDERLAND, EUROPA & DE WERELD)!

De NRP vindt het kwalijk dat je in het Nederlandse hoger onderwijs, wetenschap, handel & financiële sector en politiek nu van het Engels gebruik moet maken om mee te kunnen komen. In verschillende sectoren zien we dat de Nederlandse taal wordt weggedrukt door het Engels. Een taal die steeds minder gebruikt wordt, sterft uiteindelijk echter uit. Deze ontwikkeling is echter niet nieuw. Van alle landen in Europa geeft Nederland immers het minste geld uit aan de eigen taal! Onder de heerschappij van de Nederlandfobische VDD, CDA, D66 en PVV is het budget voor Nederlandse film, literatuur en muziek alleen maar gekrompen! Hoeveel hulp krijgt het Nederlands? Wij geloven echter dat de Nederlandse taal & cultuur het middelpunt van onze samenleving is en dat dat ook zo moet blijven! Én dat onze taal ook over de grenzen bevorderd moet worden! Daarom gaan wij sterk in taal & cultuur investeren, o.a. door een Nederlands taalinstituut op te richten om onze taal te bevorderen, maar ook door meer geld vrij te maken voor Nederlandse films, muziek, literatuur enz. (En dat geld kunnen wij o.a. uit de 750 miljoen euro halen die de NPO jaarlijks krijgt, zonder dat we daar echte kwaliteit voor terugkrijgen.) Niemand anders zal immers voor onze eigen taal zorgen, behalve wij zelf!


Onze taal verdient meer aandacht en steun dan het kabinet bereid is om eraan uit te geven. Daarom pleiten wij voor een effectievere steun aan de Nederlandse taal en cultuur. Hierbij hoort o.a. een naturalisatie-examen dat wérkelijk de praktische kennis van de taal toetst, een actieve bestrijding van de verengelsing van het onderwijs en de wetenschapsector in Nederland, maar ook door het promotie van onze cultuur, zoals film, muziek en literatuur, door middel van subsidies, belastingvoordeel en meer. Zo lijdt net Nederlands filmfonds al jaren aan een budgettekort en staat het Nationaal Historisch Museum ook al jaren in de wacht. Tijd dat wij hier iets aan gaan doen!


GEEN ENGELS ALS ENIGE OFFICIËLE TAAL VAN EUROPA

Wij moeten ervoor zorgen dat de Nederlandse taal de standaardtaal in heel Nederland blijft! Dit betekent dat wij ons land niet op moeten laten delen in verschillende streektalen, zoals door de E.U. bedacht en door dit kabinet aanvaard is; en ook zijn wij een felle tegenstander van het huidige "Europese" idee om de Engelse taal de enige officiële taal van Europa te maken ... Wij zien dat het Nederlands over de afgelopen jaren al ernstige terrein heeft verloren tegenover het Engels, zeker in gebieden zoals het hoger onderwijs, wetenschap & techniek, IT, handel en meer. Het Engels als enige officiële taal van heel Europa zou het einde betekenen van de culturele en taalkundige rijkdom van het Europese continent en ons verdoemen tot Engelstalige Europese eenheidsworst.


VRIJHEID & RECHTEN, TEGEN DE CENSUUR & VOOR HET RECHT OM VRIJ TE PROTESTEREN !

In Nederland moet je eerst een vergunning bij de gemeente aanvragen om te mogen protesteren. Dat is het nivo van de vrijheid van meningsuiting dat er in ons land bestaat: Niet geweldig. En als je toch protesteert, kun je verwachten dat je door een "burgeragent" wordt gearresteerd of met een gummiknuppel of waakhond wordt bewerkt!


MEDIAVRIJHEID & HERVORMING NPO

Op dit moment wordt het "onafhankelijk" medialandschap van Nederland gedomineerd door twee Belgische bedrijven: Mediahuis & DPG, die met illegale Belgische staatssteun in staat zijn geweest om alle grote Nederlandse kranten en mediabedrijven op te kopen. Dit heeft geleid tot een ongelofelijk verschraling van de Nederlandse media, waarbij je exact dezelfde berichtgeving kan lezen ongeacht welke krant je openslaat. Omdat deze twee buitenlandse bedrijven een monopolie hebben weten te vestigen op de Nederlandse media (omdat de Nederlandse regering onder Rutte hier nooit een probleem van heeft gemaakt) willen wij gebruik gaan maken van de bestaande mededingingswetten om deze bedrijven in van elkaar onafhankelijke mediakanalen op te breken (in ieder geval in Nederland).


Wat betreft de Nederlandse publieke omroep: Tegelijkertijd wordt er jaarlijks zo'n 750 miljoen euro aan de NPO overgemaakt zonder dat we daar echte kwaliteit of journalistiek voor terugkrijgen. Wij, echter, gaan onze fundamentele democratische rechten sterk in onze politiek verankeren en tegelijk gaan wij ook het budget van de NPO beter en doelmatiger verdelen! O.a. door onafhankelijke kranten te ondersteunen. Want wij geloven in vrijheid en waarheid en onafhankelijke media!


DE NEDERLANDSE REPUBLIKEINSE PARTIJ | NRP

LAAT  NEDERLAND KIEZEN! 

een redelijk alternatief

© 2020/2021 | De NEDERLANDSE REPUBLIKEINSE PARTIJ | INFO@DEMOC.NL