ruimtevaart

WAARSCHUWING: WIJ ZIJN DEZE PAGINA OP DIT MOMENT AAN HET BIJWERKEN EN VERBETEREN.

VERGEET AUB NIET OM DEZE PAGINA LATER TE BEZOEKEN OM ONS BIJGEWERKTE STANDPUNT TE LEZEN.RUIMTEVAART &

HOOGTECHNOLOGISCHE ONTWIKKELING

SAMENVATTING:

Doelstelling om Nederland als internationaal centrum voor ruimtevaart te (be)vestigen | Het halen van strategische autonomiteit voor Nederland richting de ruimte | Onafhankelijke Nederlandse ruimtemissies naar de Maan en Mars | Oprichting Nederlands Ruimteagentschap. | Stimulatie van kosteneffectief ruimteonderzoek | Stimulatie van hoogtechnologische innovatie in Nederland


NEDERLAND IN DE RUIMTE: ONS LAND ALS INTERNATIONAAL CENTRUM VOOR DE RUIMTEVAART

Waarom moeten alleen Amerikanen, Russen en Chinezen toegang tot de ruimte hebben? Dat is de hamvraag! Nederland moet een voorrangspositie in de wereld nemen wat betreft innovatie in de ruimtevaart, door in te zetten op de eeuwenoude Nederlandse traditie van wetenschap en innovatie die rust op de schouders van Nederlandse wetenschappelijke reuzen als Kuyper, Oort, Huygens, Van Allen, Fokker en meer.


Onze belangrijkste redenen om van ruimtevaart een prioriteit te maken voor Nederland zijn als volgt:

Ruimtevaart is een groei-industrie; en zal voor de vooruitzienbare toekomst alleen nog maar doorgroeien. Door nu een voorsprong te nemen op dit gebied leggen wij de basis voor onvoorstelbare winsten in de nabije toekomst. Kortom: Wij moeten nú investeren om onze toekomstige economie te laten groeien. Dat is langetermijnvisie.

Willen wij werkelijk dat autocratische regimes als de VS en China het zonnestelsel volledig komen te beheersen? Dat is echter de huidige trend; en dat is een zeer negatieve ontwikkeling die wij nu een halt toe moeten roepen door zelf ook onze eigen ruimteactiviteit te ontplooien.


Daarom willen wij onder andere gaan investeren in wetenschappelijk onderzoek naar hernieuwbare energiebronnen en ruimtevaart, om op deze manier van Nederland weer het wetenschappelijk middelpunt van de wereld te maken, maar ook om noodzakelijke technologieën te ontwikkelen die onze economie uiteindelijk veel nieuwe kansen en inkomsten op zullen leveren. 


Specifiek:

Om te beginnen gaan wij de Netherlands Space Office (met zijn verschrikkelijk modieuze Engelse afkorting) samenvoegen met het Kenniscentrum Ruimtevaart en deze samen opwaarderen naar een volwaardige Nederlandse ruimtevaartorganisatie - dus van de on-Nederlandse "Netherlands Space Office" naar een Nederlands Agentschap Ruimtevaart!


Verder willen wij ook flink gaan investeren in de SRON - de Stichting Ruimte-Onderzoek Nederland (dat mogelijk zelfs uitgebreid zou kunnen worden tot de officiële ruimtearm van Nederland). Dit doen wij niet alleen omdat wij in deze groei-industrie een voorrangspositie moeten nemen, nu het nog kan, maar ook omdat wij vinden dat het Nederlandse volk tot meer moet aspireren dan enkel de uitdagingen van het dagelijkse leven overleven. Als volk van geboren ontdekkingsreizigers is de ontdekking van de ruimte ons op het lijf gesneden!


Hoewel wij op eigen houtje een onafhankelijke Nederlandse ruimtesector willen opzetten, willen wij tegelijkertijd ook meer ondersteuning en leiding geven aan de Europese ruimtevaart. Aangezien Nederlandse ruimtevaart en Europese ruimtevaart niet tegenstrijdig zijn, maar complementair. Zoals Europese samenwerking hoort te zijn.


Wat betreft het gebruikelijke tegenargument van de hoge kosten die ruimteonderzoek met zich meebrengt, is het Democratisch Front niet van plan om kwistig met geld te strooien om ons ruimteprogramma op poten te zetten - zoals de Amerikanen met hun miljardenbudgetten doen - maar om een zeer kosteffectief en doelgericht programma uit te voeren, van het soort waar India bekend om is geworden: Waarbij wij meer doen met minder.


Met die filosofie in het hoofd, willen wij op een redelijke termijn een eigen missie richting de Maan en Mars sturen. Wij weten dat wij dit kunnen, aangezien ruimtevaart niet meer enkel aan Amerika en Rusland is voorberhouden, zoals recent is aangetoond door de Al-Amal sonde die door de Verenigde Arabische Emiraten naar Mars is gestuurd, door de sonde die Israel naar de Maan heeft gestuurd; en meer ...


Dit willen wij ook doen om ervoor te zorgen dat Nederland "strategische autonomie" kan ontwikkelen wat betreft onze toegang tot de ruimte - in andere woorden: Dat het niet alleen de Amerikanen, Russen en Chinezen zijn die op eigen kracht de ruimte in kunnen, maar dat Nederland ook met eigen middelen missies op touw kan zetten om de ruimte te verkennen en de grondstoffen te exploiteren die daar te vinden zijn.


Zo zullen wij zelf de Nederlandse vlag planten op het oppervlak van de Maan en Mars; en verder!


NEDERLAND ALS VOORLOPER IN ONDERZOEK NAAR ALTERNATIEVE ENERGIE 

Nucleair is een efficiënte stroomvoorziening, maar met enorme risico's: Zodra het fout gaat, gaat het goed fout. In een land dat zo klein is als de onze, zou een meltdown heel Nederland voorgoed onbewoonbaar kunnen maken. Aan de andere kant is nucleaire energie op dit moment de enige realistische optie om energie op te wekken in de hoeveelheden die wij nodig hebben. Zeker met de terugloop van de Nederlandse aardgasproductie en de immer stijgende energieprijzen, is het een optie om nieuwe atoomkrachtcentrales te bouwen om de Nederlandse gemeenschap van voldoende stroom te voorzien.


Dit moet echter een tijdelijke oplossing zijn om de onmiddellijke dorst te lessen. Ondertussen moet Nederland het voortouw nemen in de zoektocht naar alternatieve, niet-vervuilende energiebronnen. Zodat wij op de lange termijn kernenergie weer uit Nederland kunnen verbannen. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan kernfusie en de perfectionering van zonnecellen uit herbruikbaar en/of biologisch afbreekbaar materiaal.


© 2022 - 2023 | DEMOCRATISCH FRONT | INFO@DEMOC.NL

Democ.nl

DEMOCRATISCH FRONT |

DEMOC.NL