welkom

WELKOM BIJ de Democratische Actiepartij

DAPPERE PERS:

HEET VAN DE

MACHT AAN HET VOLK! | 27 JANUARI 2024: INTERNATIONAAL GERECHTSHOF CONCLUDEERT DAT HET PLAUSIBEL IS DAT ER EEN GENOCIDE IN GAZA WORDT GEPLEEGD EN LEGT TIJDELIJKE MAATREGELS VOOR DE BESCHERMING VAN DE PALESTIJNSE BEVOLKING OP AAN DE STAAT ISRAËL! | REPUBLIEK ZUID-AFRIKA DAAGT STAAT ISRAËL VOOR DE RECHTER VOOR GENOCIDE IN GAZA | "DEMISSIONAIRE" RUTTE HEIST VLAG VAN ISRAËL OP BINNENHOF | 16 JANUARI 2024: "DEMSSIONAIRE" RUTTE NOG ALTIJD MINISTER-PRESIDENT ... | WOB-VERZOEK GESTUURD NAAR EUROPEES MILIEU-AGENTSCHAP OVER GEO-ENGINEERING, WEERMANIPULATIE EN MEER | OPEN BRIEF NAAR ALLE 750 LEDEN VAN HET EP GESTUURD TEGEN HET PLAN VAN DE COMMISSIE OM VERBORGEN GMO'S IN ONZE VOEDSELKETEN TOE TE STAAN | 7 JULI 2023: RUTTE IV VALT! | VN-WERELDREGERING IN JUNI 2024: EU COVIDCERTIFICATEN WORDEN DOOR DE WHO WERELDWIJD INGEVOERD | JUNI 2024: EUROPESE COMMISSIE STELT JURIDISCH KADER VOOR DE DIGITALE EURO VOOR AAN HET EP | HOEKSTRA BLIJFT LEIDER VAN HET CDA EN CDA BEWIJST DAARMEE DAT ZE ALLE MORALITEIT ZIJN VERLOREN | "WEEK VAN DE LENTEKRIEBELS 2023: WEEK VAN DE SEKSUALISERING VAN BASISSCHOOLKINDEREN! | STATENVERKIEZING 2023: VVD-SPLINTER & PAARD VAN TROJE BBB WINT FLINK, VVD BEHOUDT ZETELS, FVD WORDT VERNIETIGD | COMMISSIE LANCEERT PLAN VOOR EUROPEES DIGITAAL RIJBEWIJS | TRISTATE CITY - NIEUWE WERELDORDE LANCEERT PLAN OM NEDERLAND TE FUSEREN MET VLAANDEREN & WEST-DUITSLAND | VVD LEGALISEERT ROOF: INTRODUCEERT WETSVOORSTEL OM ZONDER VEROORDELING & ZONDER GERECHTELIJK DWANGBEVEL EIGENDOM IN BESLAG TE NEMEN! | MINFIN INTRODUCEERT WETSVOORSTEL "PLAN VAN AANPAK WITWASSEN" WAARIN WORDT VOORGESTELD OM ELKE TRANSACTIE BOVEN DE E100 VAN ELKE NEDERLANDER IN EEN CENTRALE DATABANK TE REGISTREREN! | D66 & VOLT KOMEN MET PLAN OM PARTIJVERBOD VOOR LASTIGE OPPOSITIEPARTIJEN IN NIEUWE WET OP DE POLITIEKE PARTIJEN OP TE NEMEN | FRATELLI D'ITALIA WINNEN ITALIAANSE VERKIEZINGEN! | EU-KEIZERIN URSULA DREIGT MET "MIDDELEN" ALS DE ITALIAANSE VERKIEZINGEN "LASTIG" WORDEN | DE NIEUWE DP-STICKERS ZIJN ER! :-) | KABINET BESLUIT OM OPVANGCRISIS "OP TE LOSSEN" DOOR FAMILIES GESCHEIDEN TE HOUDEN | ARTSEN ZONDER GRENZEN LEVERT NOODHULP IN AZC TER APEL OMDAT HET KABINET WEER HEEFT GEFAALD! | BOERENPROTESTEN BEWIJZEN DAT ONZE DEMOCRATIE KRAAKT EN VERNIEUWD MOET WORDEN | AMERIKAANS-RUSSISCHE OORLOG IN OEKRAÏNE - WORDT HET TIJD VOOR EUROPA OM IN TE GRIJPEN? | VS STAATSSECRETARIS NULAND GEEFT BESTAAN BIOLABS IN OEKRAÏNE TOE | EP STEMT VOOR TRANSNATIONALE LIJSTEN EN EUROPESE POLITIEKE PARTIJEN ZONDER ZICH DRUK TE MAKEN OVER HUN GEBREK AAN STEUN | GEMEENTE ZET NEDERLANDSE STUDENTEN UIT HUIS OM PLAATS TE MAKEN VOOR OEKRAÏENSE VLUCHTELINGEN | MONDKAPJESDEAL: DEJONGE BLIJKT CORRUPT MAAR OVERLEEFT TOCH MOTIE VAN WANTROUWEN | HET VERRAAD VAN OMTZIGT: "REBEL" OMTZIGT WIL OPTIE TOT MASKERPLICHT PERMANENT IN COVIDWET | ENERGIEPRIJZEN HOGER DAN OOIT TERWIJL EUROPESE ENERGIEBEDRIJVEN RECORDWINSTEN MAKEN | ONGEKOZEN EU-PRESIDENT MICHEL STILLETJES "HERKOZEN" | 2DE KAMER TE KOOP: FVD BLIJKT GELD UIT RUSLAND TE HEBBEN AANGENOMEN, NET ZOALS D66 & VOLT GELD VAN SOROS KREGEN | AMERIKAANSE STAATSSECRETARIS GEEFT BESTAAN VAN "BIOLABS" IN OEKRAÏNE TOE | VLAD POETING VALT OEKRAÏNE BINNEN! | "FREEDOM MEPS" EISEN VERTREK EU "PRESIDENT" VON DER LINDEN VOOR WEIGERING OM PFIZER-SMSJES TE DELEN | ENGELAND BEVRIJDT ZICHZELF: BRITSE MP JOHNSON KONDIGT EINDE CORONABEPERKINGEN AAN IN ENGELAND | HET EINDE VAN NEDERLAND: EU-VOORZITTER VERHOFSTADT KONDIGT "EUROPESE FEDERATIE" AAN | MEEST VERFOEIDE MP OOIT, "DEMISSIONAIRE" RUTTE, REGEERT GEWOON DOOR! | NIEUWE FINANCIËLE CRISIS OP KOMST: EUROINFLATIE + STIJGENDE PRIJZEN + HUIZENBUBBEL | OPLOSSING: RESHORING, RED DE EURO, EUROPA EERST! | KONING VRAAGT SUBSIDIE AAN VOOR ZIJN LANDGOED HET LOO | ROTTERDAM: POLITIE SCHIET MET SCHERP OP BURGERS | DP TERUG ONLINE, WANT DE WAARHEID IS ONSTOPBAAR | DP ONRECHTMATIG OFFLINE GEHAALD DOOR "BESLISSING VAN COMPUTER" VAN PROVIDER | MINISTER HUISMAN BLIJKT BELASTINGONDERDUIKER | KABINET RUTTE GEVALLEN, MAAR RUTTE REGEERT GEWOON VERDER | KAAG/D66 DRAAIT 360 GRADEN DOOR MET RUTTE/VVD DOOR TE GAAN | POLITIEGEWELD IN AUSTRALIË, GRIEKENLAND, FRANKRIJK, ITALIË, WAAROM VEROORDELEN "ONZE" POLITICI DIT NIET? | EUROPESE REKENKAMERLID KAREL PINXTEN STEELT EU-GELD | BOEGEROEP DOOR TOESCHOUWERS VOOR KONING NA TROONREDE | EU LEENT 806,9 MILJARD EURO OP FINANCIËLE MARKTEN VOOR "GROENE & DIGITALE TRANSITIE" | EUROPEES PARLEMENT SPREEKT AL OVER DIRECTE EU-BELASTINGEN OM DEZE "NEXTGENERATIONEU"-LENING AF TE KUNNEN BETALEN | NDP SPREEKT OP RADIO SALTO (AT5) | EUROPEES PARLEMENT STEMT IN MET OMSTREDEN CORONAPAS EN SCHEPT DAARMEE EEN PRECEDENT VOOR WETTELIJKE DISCRIMINATIE IN EUROPA OP BASIS VAN JE GEZONDHEIDSSTATUS | FORMATIE SLEEPT DOOR, TERWIJL DE AFGEZETTE RUTTE GEWOON BLIJFT ZITTEN | TERWIJL DE EU SPREEKT OVER SOLIDARITEIT, BETALEN EU-MEDEWERKERS 0% INKOMSTENBELASTING | DE VS, CHINA & RUSLAND BOUWEN RUIMTESTATIONS OM TERUG NAAR DE MAAN EN NAAR MARS TE GAAN. WAT DOET NEDERLAND? | #NIETMIJNKONING TRENDING TIJDENS KONINGSDAG - BEWIJST DAT NEDERLAND KLAAR IS MET HET KONINKRIJK | #NDP | 80% VAN EUROPEES CORONA-"REDDINGSPAKKET" VAN 806,9 MILLIARD EURO GAAT NAAR VAGE "GROENE & DIGITALE TRANSITIE" | WIST JE DAT HET EUROPEES PARLEMENT MILJOENEN EURO'S VERSPILT DOOR ELKE MAAND VOOR 4 DAGEN VAN BRUSSEL NAAR STRAATSBURG EN WEER TERUG TE VERHUIZEN? |

DIRECTE DEMOCRATIE IN ACTIE:

Campagne tegen de "ere"doctoraten van Nederlandse universiteiten (inclusief de VU Amsterdam, Leiden en straks Radboud)  voor Van Ranst. Teken de brief aan de universiteit!

Verschillende bezwaarschriften, inclusief een WOB-verzoek aan het EEA over geo-engineering, een open brief aan de leden van het Europees Parlement tégen verborgen GMO's in de Europese voedselketen, en meer.

Lees ze hier:

De internationale / Europese versie van de bezwaarschriften, inclusief de open brief aan de leden van het Europees Parlement tégen de digitale euro!

Lees hem hier:

vind de DAP ook op facebook, linkedin, twitter en telegramWij zijn méér dan een traditionele politieke partij. De Nederlandse partijpolitiek heeft immers gefaald.


Wij zijn een democratische actiebeweging voor de restauratie van Nederland, om Nederland weer sociaal, vrij, onafhankelijk & bewoonbaar te maken. Daarom is de DAP bedoeld als een platform om mensen de kans te geven om zélf democratische actie te nemen. De DAP bestaat om hen te steunen.De DAP is gebaseerd op een aantal kernwaarden die de leidraad voor onze acties vormen:


# Vrijheid: Vrijheid is het fundament. Mensen moet zo vrij als mogelijk gelaten worden. Regels & wetten moeten enkel bestaan als er ook een werkelijke noodzaak toe bestaat (zoals om oligarchen, grote bedrijven, criminele organisaties & vreemde mogendheden binnen de perken te houden). Regels zijn wel nodig, want vrijheid zonder regels is anarchie, maar dan moeten die regels wel juist, begrijpelijk én nodig zijn! Nu is dit niet zo in Nederland.


# Onafhankelijkheid: Mensen moeten zo onafhankelijk mogelijk worden van de regering & overheid; en Nederland moet zo onafhankelijk mogelijk worden van de rest van de wereld. Om mensen meer onafhankelijk van de staat te maken, moet men ook zo min mogelijk belasting gaan betalen, te beginnen met die mensen die nu al het minste hebben.


# Directe democratie: 'Democratie' betekent 'het volk van het land bestuurt samen het land'. Dit is nu echter wat er juist níét gebeurt in Nederland. Dat houdt ook in dat wij het recht om te protesteren en te demonstreren zo veel mogelijk vrij willen maken van de huidige bureaucratie. Daarom is onze strijdkreet: Macht aan het volk!


# Republiek: Het Koninkrijk der Nederlanden is objectief gezien altijd al een 3e rangsstaatje geweest dat braaf zijn bevelen uit het buitenland uit heeft gevoerd. Dat is nu niet anders. Oranje is níét goed geweest voor Nederland. Tijd om het tij te keren.


# Natuur & milieu: Niet de groenwasserij van de Europese Green Deal, maar échte, serieuze bescherming van onze natuur, onze leefomgeving & ons milieu.


# Ontwikkeling: Nederland (en de rest van Europa) holt qua technologische ontwikkeling achter de rest van de wereld (in het bijzonder de VS, China & Rusland) aan. Daar moeten wij wat aan doen!


# Actie: Actie is belangrijk!


# Ethiek: Mensenlevens doen ertoe! Mensenrechtenschendingen moeten publiekelijk aan de kaak gesteld worden, zowel in binnen- als buitenland. Daarom moeten wij onethische landen als de VS, China, Rusland, Israël & Iran ook níét steunen! Handelsrelaties zijn niet van ultiem belang. Wij hebben een bredere visie nodig.


# De-neoliberalizering & de-globalizering: De neoliberale economie van de regeringen van de afgelopen +/- 50 jaar heeft tot de uitverkoop van Nederland geleid, waarbij Nederlanders niet eens hun eigen land meer bezitten. Geld is echter níét het belangrijkste! Wij moeten visie hebben! En dat betekent zoveel mogelijk in Nederland zélf produceren.


# Kracht: Nederland moet zichzelf kunnen verdedigen. Daarom moet de krijgsmacht fórs uitgebouwd worden. Omdat wij het zelf moeten kunnen doen, moet Nederland ook de NAVO verlaten en het voortouw nemen in de oprichting van een nieuwe Europese Defensiegemeenschap.


# Wederzijds respect: Wij laten respect zien voor andermans recht om een tegenovergestelde mening te hebben. Net zoals wij respect eisen voor onze eigen tegenovergestelde mening. Eerlijke discussie is immers belangrijk. Let wel: Wederzijds respect tonen is niet hetzelfde als ingeven en compromissen sluiten!


# Nederlandse taal & cultuur: Onze taal & cultuur is wat ons bindt en verbindt. Daarom heeft de Nederlandse taal hulp nodig.


# Naar een Europese Gemeenschap: De Europese Unie heeft gefaald door haar corruptie, bureaucratie & regelzucht. Langdurige vrede in Europa door samenwerking is echter belangrijk.Daarom is het tijd om de EU terug te brengen naar wat het eigenlijk moet zijn: Een samenwerkingsverband van onafhankelijke Europese staten: Een Europese Gemeenschap.


# Persoonlijk verantwoordelijk: Wij houden de mensen die beslissingen nemen persoonlijk verantwoordelijk voor hun foute beslissingen. Daarom strijden wij ook tegen de cultuur van corruptie op het Binnenhof en in de EU.


# Patriottisch: Het is geen schande om het beste voor je eigen land te willen.


# Realiteit: De werkelijkheid is belangrijk en moet onze acties & onze waarden informeren. Propaganda, leugens, censuur en kiezersbedrog zijn niet welkom.


DAP

DEMOC.NL |DE DEMOCRATISCHE ACTIEPARTIJ

DEMOCRATISCHENIEUWSBRIEF

ONTVANG

DE DAPPERE NIEUWSBRIEF

RECHT IN JE INBOX

 
 
 
 

Strijdpunten zijn dieper uitgewerkten doelen op basis van onze fundamentele waarden die meer inzicht geven in de dingen waar de Democratische ActiePartij voor strijdt.

STRIJDPUNTEN:


DIRECTE DEMOCRATIE:

'Democratie' betekent 'het volk van het land bestuurt samen het land'. Dit is nu echter wat er juist níét gebeurt in Nederland. Daarom moeten wij het huidige disfunctionele bestel vervangen door een republiek met een gekozen staatshoofd en bindende referenda over alle belangrijke beslissingen. Zowel op nationaal als op lokaal niveau.


Belangrijke beslissingen moeten niet meer achter gesloten deuren genomen worden, maar door de mensen die zelf de gevolgen van de beslissing zullen ondervinden en meemaken. Kortom: Ons allemaal. Het wordt tijd dat de ondemocratische regentencultuur van het Kabinet en van de Europese Commissie een halt wordt toegeroepen. En dat kan enkel door directe democratie. Daarom is onze strijdkreet: Macht aan het volk!


PARLEMENTAIRE REPUBLIEK:
Met een door het parlement gekozen staatshoofd, met open verkiezingen en met een echte, toetsbare grondwet.


Het Koninkrijk der Nederlanden is objectief gezien altijd al een 3e rangsstaatje geweest dat braaf zijn bevelen uit het buitenland uitvoert. Dat is nu niet anders. Oranje is níét goed geweest voor Nederland. De koning is namelijk duur, ondemocratisch en ronduit oneerlijk. Er zijn zéér veel argumenten tegen de monarchie. Belangrijk is ook om te begrijpen dat een omschakeling van koninkrijk naar republiek helemaal niet moeilijk, chaotisch of duur hoeft te zijn. In tegendeel zal het juist een zeer makkelijke omschakeling zijn. Het koningshuis doet namelijk niets anders dan profiteren van de Nederlandse schatkist. Tijd om het tij te keren en over te schakelen naar een eerlijkere en modernere staatsvorm: De Republiek.


EEN ECHTE GRONDWET:
Uitvoerbaar, afdwingbaar, met een Grondwettelijk Hof. Daarom moet de grondwet uitgebreid worden en rechtsgeldig en afdwingbaar gemaakt worden. De grondrechten van Nederlandse burgers zijn onvoldoende beschermd door falend juridisch stelsel gebaseerd op een grondwet die weinig tot niets om het lijf heeft. Onze republikeinse rechtsstaat heeft echter een solide basis nodig waarin de basisrechten van Nederlandse burgers voldoende beschermd zijn.


NAAR EEN NIEUWE EUROPESE GEMEENSCHAP:

De EU heeft objectief gefaald. Langdurige vrede in Europa door samenwerking is echter belangrijk. Daarom is democratische hervorming van de EU naar een Europese Gemeenschap van onafhankelijke, samenwerkende staten nodig. Daarom moeten wij als land ook besluiten of wij in de euro willen blijven, of terug naar de gulden willen (aangezien de euro op een ondemocratische manier, en niet om economische noodzaak, maar om politieke redenen is ingevoerd). Sowieso moet de belastingvrije status van de EU worden beëindigd. Laat de EU maar eens hun belasting betalen (net zoals de rest van ons)!


STRIJD TEGEN DE INSTITUTIONELE CORRUPTIE:

Een democratische rechtsstaat kan niet functioneren als de burgers geen vertrouwen in de overheid meer hebben door voortwoekerende institutionele corruptie en herhaaldelijke schandalen. Dat betekent dat er consequenties moeten zijn voor politici die hun eigen regels overtreden. Dat geldt zowel voor Nederland als voor de EU.

PERSOONLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID:
Corrupte politici moeten de consequenties van hun gedrag voelen. Dat betekent dat er directe gevolgen moeten zijn voor politici die hun eigen regels overtreden.
Omdat de macht van politici begrensd moet worden, moet er ook een maximumtermijn van 2 ambtstermijnen worden ingevoerd voor zowel premier als staatshoofd.

ONZE TAAL & CULTUUR:

Een democratische rechtsstaat kan enkel functioneren als wij elkaar ook kunnen verstaan. Daarom moet de Nederlandse overheid echte steun aan de Nederlandse taal & cultuur geven. Want onze taal is belangrijk! En daar hoort ook steun bij om de Nederlandse taal in de rest van Europa en in de rest van de wereld te bevorderen.

EEN GEZONDE & ONAFHANKELIJKE ECONOMIE:

Armoede & inkomensongelijkheid zijn de vijand van de democratie en een broeinest voor autocratie en totalitarisme. Als mensen het arm hebben, verliezen ze eerder het vertrouwen in de democratische rechtsstaat.


Daarom moet de Nederlandse economie weer gezond worden, met Nederlandse bedrijven die weer moeten gaan innoveren, met ZZP'ers die gesteund moeten worden, in plaats van gestraft, met een democratische & financieel gezonde Nederlandse Republiek in een coöperatief en financieel gezond Europa. Daarom moet de Nederlandse & Europese economie ook ontkoppeld worden van China, de Verenigde Staten en Rusland.


Om mensen meer onafhankelijk van de staat te maken, moeten men ook zo min mogelijk belasting gaan betalen, te beginnen met die mensen die al het minste hebben.

VRIJHEID VAN DEBAT, MENINGSUITING EN PROTEST:

Een democratische rechtsstaat kan enkel werken als mensen ook vrij zijn om hun mening te uiten. Ook als die mening contrair of tegenovergesteld is! Censuur van "niet officiële" opinies kan in een democratische republiek niet door de beugel. Wat is immers de definitie van "hatelijk taalgebruik"? Daarom moet ook de Digital Services Act aangepakt worden. Immers: Wij hebben al wetgeving om duidelijk illegale content aan te pakken. Maar meningen horen daar niet bij.


In een democratische republiek staan debat & discussie centraal!


ÉÉN RESPECTVOLLE & ETHISCHE SAMENLEVING:

Een democratische republiek kan enkel en alleen werken als alle burgers gelijk zijn onder de wet en de wet ook op IEDEREEN in gelijke mate van toepassing is. Daarom zijn wij 100% tégen racisme, discriminatie, polarisatie, critical race theory, wokisme, communisme, facisme en andere vormen van verdeelheid.


Een democratische rechtsstaat betekent immers: Beslissingen nemen door middel van meeste stemmen gelden PLUS bescherming van de rechten van andersdenkers en minderheden.


Mensenlevens doen ertoe! Mensenrechtenschendingen moeten publiekelijk aan de kaak gesteld worden, zowel in binnen- als buitenland. Daarom moeten wij onethische landen als de VS, China, Rusland, Israël & Iran ook níét steunen! Handelsrelaties zijn niet van ultiem belang. Wij hebben een bredere visie nodig.


BEREIKBAAR, BETAALBAAR EN KWALITEITSVOL ONDERWIJS:

Een democratische samenleving begint op school. Zonder gedegen en eerlijk onderwijs kan een democratische rechtsstaat nooit functioneren, omdat een gebroken "apartheidsonderwijs" geen toekomstige burgers creëert die begrijpen wat hun rechten en hun plichten zijn binnen een republikeinse rechtsstaat.

Daarom: Een einde aan het apartheidsonderwijs van de Mammoetwet.

NEDERLAND UIT DE NAVO:

De NAVO is niet democratisch, maar feitelijk een verlengstuk van de Amerikaanse politiek. Moeten wij daarom uit de NAVO stappen ter voordelen van een gezamenlijke & 100% vrijwillige coöperatieve Europese Defensiegemeenschap? Ja!

TEGEN GMO'S EN NAMAAKVOEDSEL:
De grote meerderheid van de Nederlanders en de Europeanen lijkt fel tegen GMO's en tegen kunstmatig namaakvoedsel te zijn. Desondanks wordt wetgeving hiervoor via achterdeurtjes sluiks doorgeduwd (zie bijvoorbeeld deze open brief tegen het plan van de Europese Commissie om verborgen GMO's toe te laten).


Voedsel moet natuurlijk en gezond zijn. Sowieso moet de consument geïnformeerd worden of een product GM-ingrediënten en/of insecten bevat en moet hij/zij ook de vrijheid hebben om zelf een geïnformeerde keuze te maken. Daarom moet deze informatie altijd op de verpakking aangegeven worden!

Want transparantie & toegang tot informatie hoort ook bij democratie.


DEFENSIE: STERK EN ONAFHANKELIJK:
Nederland heeft de afgelopen 50 jaar zijn krijgsmacht grondig verwaarloosd. Wij kunnen de bedoelingen van landen als China, Rusland, de V.S., Israël, Iran enzvoort ... niet vertrouwen. Daarom hebben wij een goede, professionele defensie nodig om onze bevolking te beschermen, zonder voor onze landsverdediging afhankelijk te hoeven zijn van andere landen, in het bijzonder de V.S.:

Een defensie die moet worden uitgerust met Nederlandse technologie!


Onze prioriteiten moeten duidelijk zijn: #1 eerst kijken we in Nederland zelf, #2 als we ons eigen materieel niet zelf kunnen bouwen, kijken we naar onze échte bondgenoten in Europa (dus niet de VS!), #3 en alleen daarna pas kijken we naar de rest van de wereld. Dat moet onze doctrine zijn. Nederland moet voor haar verdediging weer zelfvoorzienend en onafhankelijk van het buitenland worden.


CORONA & MAATREGELS:
Vrijheid om te kiezen is de basis die ons beleid moet vormen. 

Daarom moet er nooit een vaccinaplicht komen, en nooit meer een maskerplicht, verplichte QR-codes en andere maatregels die onze samenleving ontwrichten en lamleggen.


Ook moet er juridisch onderzoek worden ingesteld naar de verschillende schimmige deals rond de coronacrisis, inclusief de mondkapjesdeal van De Jonge, en de SMS'jes van Von der Leyen en het Pfizergateschandaal. Deze politici hebben misbruik gemaakt van een wereldwijde crisis om zelf winst op te strijken. Dit mag niet door de beugel worden gezien!


RUIMTEVAART & TECHNOLOGIE: NEDERLAND ALS CENTRUM VOOR DE RUIMTEVAART

Waarom mogen alleen de Amerikanen, Russen en Chinezen toegang tot de ruimte hebben? Nederland moet een voorrangspositie in de wereld nemen wat betreft innovatie in de ruimtevaart, door in te zetten op de eeuwenoude Nederlandse traditie in wetenschap en innovatie die rust op de schouders van Nederlandse reuzen als Kuyper, Oort, Huygens, Van Allen, Fokker en meer. Om te beginnen gaan wij de Netherlands Space Office (met zijn verschrikkelijke Engelse acronym) opwaarderen naar een volwaardige Nederlandse Ruimteorganisatie - van de on-Nederlandse Netherlands Space Office naar het Nederlands Agentschap Ruimtevaart! Verder willen wij ook flink gaan investeren in de SRON - de Stichting Ruimte-Onderzoek Nederland (dat mogelijk zelfs uitgebreid zou kunnen worden tot de officiële ruimtearm van Nederland). Dit doen wij niet alleen omdat wij in deze groei-industrie een voorrangspositie moeten proberen te nemen, nu het nog kan, maar ook omdat wij vinden dat het Nederlandse volk tot meer moet kunnen aspireren dan enkel de uitdagingen van het dagelijkse leven; en als een volk van geboren ontdekkingsreizigers is de ontdekking en exploitatie van de ruimte een uitdaging die ons op het lijf gesneden is! Wat betreft het gebruikelijke tegenargument van de hoge kosten die ruimteonderzoek met zich meebrengt, is de DAP niet van plan om kwistig met geld te strooien om ons ruimteprogramma op poten te zetten, zoals de Amerikanen dat doen, maar om een zeer kosteffectief en doelgericht programma uit te voeren, van het soort waar India ondertussen beroemd om is geworden: Waarbij wij meer doen met minder. Dit betekent ook dat Nederland een groter aandeel binnen de Europese ruimtervaartorganisaties ESA en EUSPA moet opeisen.


IMMIGRATIE, VLUCHTELINGEN & ASIELZOEKERS: EFFECTIEF, HUMAAN EN GLASHELDER BELEID

De DAP is niet 100% tegen immigratie. Maar ... Immigratie is immers belangrijk voor Nederland, mits met verstand uitgevoerd. Daar schort het echter aan: De Nederlandse immigratie-politiek raakt immers kant noch wal, maar lijkt te bestaan uit het ophokken van vluchtelingen in overbevolkte kampen in plattelandsdorpjes zoals Ter Apel, het wegpesten van nieuwe Nederlanders die wél die hun bijdrage willen doen (tenzij ze met genoeg geld over de brug willen komen om een Nederlanders paspoort te kopen), het voortrekken van sommige vluchtelingen over anderen en openlijke discriminatie bij de overheid zelf... Het kabinet heeft van immigratie een bedrijfje gemaakt. Dat moet onmiddellijk veranderen! Wij willen de commercialisering van immigratie een halt toeroepen. In plaats daarvan willen wij immigatie glashelder maken, onze humanitaire zijde richting vluchtelingen laten zien én tegerlijkertijd ook van de nieuwkomers verwachten dat zij een wezenlijke bijdrage aan de Nederlandse samenleving zullen doen. Op deze manier verbinden wij onze menselijkheid met het belang van de Nederlandse samenleving, waar wij uiteindelijk allemaal beter van worden!


NATUUR & MILIEU: SCHONE LUCHT, VEILIG VOEDSEL EN EEN GROEN NEDERLAND

Voedselkwaliteit, de veiligheid van onze medicatie, de staat van natuur en milieu en ook dierenrechten zijn onderwerpen die nauw met elkaar zijn verbonden en die samen de natuurlijke ruggegraat van ons land vormen; en dus ook de gezondheid van onze gemeenschap bepalen! Dit zijn uitermate belangrijk onderwerpen die door de afgelopen kabinetten allemaal stelselmatig zijn genegeerd, met rampzalige gevolgen (zoals de Europese liberalisering van GMO's, de aardbevingen in Groningen als gevolg van gasboringen, het paardenvleesschandaal, de uitwassen in de bio-industrie, de ruzie rond stikstof en meer). Daarom vechten wij voor een betere bescherming van onze natuur en milieu, een écht effectieve bescherming van de kwaliteit van ons voedsel en onze medicijnproductie  en bestrijding van de uitwassen van de bio-industrie.


Dus ook geen contrains/chemtrails meer in de hemel - aangezien dit een symptoom is van érnstige en door de Europese elite genegeerde luchtvervuiling. En dus ook geen boren naar schaliegas meer in de Waddenzee, omdat de nettowinst van deze boringen uiteindelijk minder is dan de schade die ze veroorzaken, net zo min als de verdere ontwikkeling en groei van GMO's en genetisch gemodificeerde Frankensteingewassen!


Ook zeggen wij NEE! tegen de groenwasserij van de "European Green Deal" van Frans Timmermans, die maatregels oplegt die uiteindelijk zwaar schadelijk voor mens, dier en milieu blijken (zoals de totale elekrtificatie & digitalisatie van Europa). Tegelijk houdt dat ook in dat wij weigeren om patenten te erkennen op organismes, natuurproducten, of andere "producten" die deel uitmaken van de natuur, zoals bijvoorbeeld virussen of zaden. Het feit dat Europa in het verleden publiekelijk stelling heeft genomen tegen genetisch gemodificeerde organismen en gewassen op Europese bodem, maar desondanks nu GMO's zonder blikken of blozen toestaat, valt dan ook opmerkelijk te noemen. De DAP is echter fel tégen genetische modificatie en andere vormen van milieu- en voedselvergifting.t

HUISVESTING: EEN OPLOSSING VOOR DE CHRONISCHE WONINGNOOD,

Een oplossing voor de chronische huizencrisis: Een eigen woning voor elk gezin door betaalbare huizen te bouwen en sociale financiering te bieden.


Dankzij het corrupte neoliberale vrijemarktdenken van de kabinetten Rutte heeft Nederland ondertussen al meer dan 10 jaar lang een chronisch huizentekort! Wat onlogisch is, aangezien Nederland genoeg ruimte heeft voor nieuw woningen voor Nederlanders én voor opvang voor vluchtelingen én voor boerenbedrijven én voor natuur! Ondanks alle onzin die het kabinet spuit, is er wél ruimte in ons land. We moeten het gewoon met verstand gebruiken


De reden dat deze crisis bestaat en al 10 jaar aansleept is simpelweg omdat de VVD met zijn "partners" nooit enige interesse hebben getoond voor betaalbare woningen voor normale mensen. Omdat dit immers geen probleem is waar de veelverdieners van de VVD zelf ooit mee zijn geconfronteerd.


Nu heeft het kabinet aangekondigd dat ze het huizenprobleem willen oplossen; door de woningcorporaties opdracht te geven om over een aantal decennia meer huizen te bouwen. Het feit dat de woningcorporaties al meer dan 10 jaar hebben gefaald om hun toegewezen taak eerlijk en effectief uit te voeren, doet er duidelijk niet toe ... Wij zien nu al dat de "oplossing" van dit kabinet om de huizencrisis op te lossen gestrand is voordat het goed en wel op gang is gekomen, omdat lege woorden en holle retoriek belangrijker is voor Rutte IV dan actie en échte oplossingen. Van dit kabinet mogen wij echt géén oplossingen verwachten! Daarom hebben wij een redelijk alternatief nodig voor dit kabinet.


Wij geloven dat immers elke Nederlander een betaalbaar dak boven zijn hoofd moet hebben en elk gezin in Nederland zijn eigen huis moet kunnen hebben! Helaas is dat in Nederland verre van de norm, aangezien het percentage eigen woningen nog altijd vér onder het Europees gemiddelde ligt. Daar willen wij wat aan doen!


Want hoewel het misschien een beetje oudbollig klinkt, geloven wij dat het gezin de hoeksteen van onze samenleving is. Daarom vinden wij dat elk kind in zijn/haar eigen huis op moet kunnen groeien. Dat is echter lastig, omdat Nederland onderaan de Europese lijst bungelt wat betreft huizenbezit! Daarom willen wij het realistischer en betaalbaarder maken om je eigen eerste woning te kunnen kopen, o.a. door een Nationaal Woningfonds op te richten, waardoor gezinnen met een lager vast inkomen toch een gunstige hypotheek kunnen krijgen. Maar ook door het Rijk gewoon betaalbare huizen te laten bouwen. Zonder woningcorporaties! Gaat dat iets kosten? Ja, natuurlijk. Maar niet té veel, niet als wij ons verstand gebruiken. Uiteindelijk is ons einddoel simpel: Elk gezin zijn eigen huis, elk kind in zijn eigen woning, elke Nederlander met een dak boven zijn hoofd!

PATRIOTTISME & BUITENLAND: WERELDMACHT NEDERLAND, OF: ONS LAND ALS KOPLOPER IN DE WERELD

Op het gebied van democratie, vrijheid, handel & industrie, mensenrechten, persvrijheid, innovatie & wetenschap; en eigenlijk alles dat belangrijk is, moeten wij ernaar streven om de toon aan te geven! Wij geloven namelijk dat Nederland midden in de wereld en midden in Europa hoort te staan, omdat wij iets positiefs aan de internationale samenleving toe te voegen hebben.


Om dat te doen, kunnen wij echter niet langer blindelings meegaan in andermans oorlogjes, maar moeten wij een onafhankelijke internationale koers varen, moeten wij niet aan de verleiding toegeven om geld te besparen door de verdediging van ons eigen land verwaarlozen en moeten wij ons tegelijkertijd niet hermetisch afsluiten voor de rest van de wereld. Dat houdt ook in dat wij een effectieve en doeltreffende ontwikkelingssamenwerking voorstaan, die meer inhoudt dan de huidige praktijk van een ambtenaar of een NGO een zak geld toeschuiven, maar dat wij ter plaatse noodhulp gaan geven aan die mensen in de wereld die het écht nodig hebben, zoals de 160 miljoen mensen die op dit moment hongerlijden. Op deze manier kunnen wij zowel levens redden als de aanwezigheid van Nederland als een positieve kracht in de wereld vestigen. Op deze manier kunnen wij dus van Nederland het bruisend middelpunt van de wereld maken.


Natuurlijk houdt dat ook in dat wij van Nederland het centrum van Europa moeten maken, dat wij niet meer passief moeten afwachten van Brussel zegt, maar dat wij Nederland onafhankelijk moeten maken van de dictaten van de ondemocratische Commissie in Brussel en dat wij zelf de toon moeten gaan aangeven binnen Europa, om de EU te hervormen tot een nieuwe, coöperatieve & gedepoliticeerde Europese Economische Gemeenschap.


Verder betekent dit ook dat wij onder andere willen gaan investeren in wetenschappelijk onderzoek naar hernieuwbare energiebronnen en ruimtevaart, om op deze manier van Nederland weer het wetenschappelijk middelpunt van de wereld te maken, maar ook om noodzakelijke technologieën te ontwikkelen die onze economie uiteindelijk veel nieuwe kansen en inkomsten op kunnen leveren.


VIDEO'S DIE

ER TOE DOEN:

NEDERLAND 2024

Dat kan toch beter?


In Nederland is er niet ÉÉN partij in Nederland die SERIEUS werk maakt van directe democratie, Europese democratische hervorming, de Nederlandse republiek, persoonlijke verantwoordelijkheid in de politiek, en nog veel meer ...

GOED, DAN DOEN WE HET ZELF WEL! #DAP

ONZE "DEMISSIONAIRE" PREMIER ;-)

Rutte the Great Dictator

BEN JIJ EEN VAN RUTTES ONTEVREDEN "TEVREDENEN"?

Heb jij tijdens de laatste verkiezingen ondanks alles tóch op de VVD, CDA, PVV, D66, CU of BBB of een van de andere grote partijen gestemd? Weet dan waar jij jouw stem aan hebt gegeven! Is jouw stem echt niet meer waard dan leugens, corruptie en schijnheiligheid?


Schrijf je dan in op de nieuwsbrief van de DAP om te ontdekken wat jij zelf kan doen om ervoor te zorgen dat jouw stem weer wat waard wordt!


Nederland heeft jouw hulp hard nodig! DUS KLIK HIER OM  MEE TE HELPEN!


LEVEN IN DE WERELD VAN DE VVD? NEE!


EEN "DEMISSIONAIR" KABINET DAT NOOIT VERDWIJNT EN ALTIJD WEER TERUGKOMT? NEE


EEN VERDEELDE, GEPOLARISEERDE "CANCEL CULTURE"-SAMENLEVING? NEE!


EEN "DEMISSIONAIR" KABINET DAT IN SCHANDE IS GEVALLEN, MAAR GEWOON DOORREGEERT?  NEE!


EEN EUROPESE COMMISSIE DIE MEER INTERESSE IN MACHT HEEFT DAN IN MENSEN? (#pfizertexts) NEE!


EEN KABINET DAT BLIND MEELOOPT MET DE LGBTQ & WOKE-IDEOLOGIE, MAAR TEGELIJKERTIJD ÓÓK OP HUIDSKLEUR DISCRIMINEERT? (#toeslagenaffaire) NEE!


EEN KONING DIE OP VAKANTIE NAAR GRIEKENLAND GING TERWIJL HEEL NEDERLAND THUISBLEEF? (#vakantiekoning) NEE!


EEN EUROPESE COMMISSIE DIE SOLIDARITEIT EIST, MAAR DIE DOOR GEEN ZIEL GEKOZEN IS? NEE!


GIERENDE ENERGIEPRIJZEN TERWIJL OLIEBEDRIJVEN RECORDWINSTEN BOEKEN? NEE!


KLIMAATMAATREGELS DIE HELEMAAL NÍÉTS VOOR DE BESCHERMING VAN NATUUR EN MILIEU DOEN? NEE!


EEN VLIEGTUIG VOL MET NEDERLANDERS DAT WERD NEERGESCHOTEN, TERWIJL DE REGERING NIETS DEED? (#MH17) NEE!


MINISTERS DIE HUN EIGEN REGELTJES OVERTREDEN, MAAR TOCH GEWOON FIJN BLIJVEN DOORREGEREN? NEE!


NEDERLAND NA 20 JAAR CONTINU VVD-CDA-D66? NEE!


Is dat echt alles wat wij van het kabinet mogen verwachten? NEE! Want het is hoog tijd voor échte democratie in Nederland!
DE HARDE WAARHEID VAN RUTTE IV =

In 2022 gaat Nederland (én Europa) gebukt onder corruptie, nepotisme, schijnheiligheid, autocratie, elitisme en inflatie....

Onze samenleving wordt gepolariseerd tussen "radicaal links" en "extreem rechts", zonder ruimte in het midden ...

Ons land wordt geregeerd door een "eeuwige premier" die weigert te vertrekken (ondanks het feit dat hij was afgetreden) ...

Door decennialange neoliberale economische politiek van Rutte & Co is onze economie totaal kapot gemaakt, met hyperinflatie en recordprijzen voor voedsel, en stroom ...

Door de corruptie van het ongekozen Von der Leyen-regime is het vertrouwen in Europese eenheid nu lager dan ooit,  met totale Amerikaanse dominantie over Europa ...

Ondertussen worden burgers gearresteerd omdat ze het niet eens zijn met de regering ...

En bestaat er al tientallen jaren lang een chronisch woningtekort, terwijl een corrupte koning miljoenen krijgt om zijn paleizen en landgoederen te verbouwen ...


En dat zijn nog maar een paar van de vele misstanden die in ons land te vinden zijn!


Daarom moet Nederland weer redelijk, gematigd en principieel worden.

Daarom moet de Nederlandse staat gesaneerd en gerenoveerd worden.

En moet de politiek weer het land dienen, niet het land de politici.


Daarom bestaat DAP

Een jonge Nederlandse politieke "startup" met het doel om de Nederlandse én Europese politiek weer gezond, eerlijk en redelijk te maken.

Rechts. Voor héél Nederland. Voor echte democratie, vrijheid en onafhankelijkheid.


DIT IS HET NEDER-LAND VAN RUTTE

EN DE VVD:

   Nog altijd geen recht voor de gezinnen vermoord in MH17


Nog altijd geen recht voor de gezinnen vermoord in MH17

Geen plannen om gebrek aan democratie en eerlijkheid in de EU op te lossen


Geen plan om terreinverlies van Nederlandse taal tegen het Engels tegen te gaan.


VVD/D66/CDA-neoliberalisme: Nederland als filiaal van de Amerikaanse oorlogseconomie.

Deze afbeelding van een bajesboot wordt door sommige programma's gecensureerd.

Rutte: Kabinet gevallen door leugens over discriminatie & xenofobie binnen de overheid.

Deze afbeelding van een Russische bommenwerper wordt door sommige programma's gecensureerd.


Geen verdediging tegen Russische nucleaire bommenwerpers boven NL

Deze afbeelding van het coronavirus wordt door sommige programma's gecensureerd.


Incompetent & leugenachtig

aangepakte

coronacrisis

Geen plan om historisch laag vertrouwen van Nederlanders in hun democratie te herstellen.


Democratie?

Kabinet gevallen maar Rutte regeert nog steeds ->

Regenten regeren!

Deze afbeelding van een demonstrant tegen de monarchie wordt door sommige programma's gecensureerd.


Rutte: verantwoordelijk voor politiegeweld tegen betogers tegen zijn beleid!

Deze afbeelding van de vlag van Oekraïne wordt door sommige programma's gecensureerd.


Geen democratie: Rutte negeerde Nederlandse NEE in Oekraïnereferendum


Geen antwoord op Chinese agressie & economische dominantie

 

VVD, CDA & D66: veranwoordelijk voor de totale privatisering van onze zorg.

Geen plan om een einde te

maken aan de systematisch  corruptie binnen de regering.

Deze afbeelding van een demonstrant tegen de monarchie wordt door sommige programma's gecensureerd.


Stompzinnig en visieloos aangepakte stikstofcrisis


JSF: Kabinet & kamer gaan vrolijk mee met Amerikaanse oorlogsindustrie.


Rutte: Verantwoordelijk voor decennialange structurele verwaarlozing van onze nationale defensie.

Geen antwoord op  schandelen en corruptie binnen de koninklijke familie!

Deze afbeelding van een demonstrant tegen de monarchie wordt door sommige programma's gecensureerd.


Door herhaaldelijke schandalen historisch grote afwijzing van de monarchie!

Deze afbeelding van de "f**k de koning"-grafitti op het paleis op de dam wordt door sommige programma's gecensureerd.


Historische luide roep van Nederlanders om afschaffing van de monarchie!

wij brengen de directe democratie naar Den Haag!

HET REDELIJK ALTERNATIEF

voor Nederland

#DAP