kernwaarden

WELKOM BIJ de Democratische PartijONZE

KERNWAARDEN


Wij zijn méér dan een traditionele politieke partij. De Nederlandse partijpolitiek heeft immers gefaald.


Wij zijn een gematigde democratische actiepartij om Nederland weer sociaal, vrij, onafhankelijk & bewoonbaar te maken. Daarom is de Democratische Partij bedoeld als een platform om mensen de kans te geven om zélf democratische actie te nemen. De DP bestaat om hen te steunen.

De Democratische Partij is gebaseerd op een aantal kernwaarden die de leidraad voor onze acties vormen:# Vrijheid: Vrijheid is het fundament. Mensen moet zo vrij als mogelijk gelaten worden. Regels & wetten moeten enkel bestaan als er ook een werkelijke noodzaak toe bestaat (zoals om oligarchen, grote bedrijven, criminele organisaties & vreemde mogendheden binnen de perken te houden). Regels zijn wel nodig, want vrijheid zonder regels is anarchie, maar dan moeten die regels wel juist, begrijpelijk én nodig zijn! Nu is dit niet zo in Nederland.# Onafhankelijkheid: Mensen moeten zo onafhankelijk mogelijk worden van de regering & overheid; en Nederland moet zo onafhankelijk mogelijk worden van de rest van de wereld. Om mensen meer onafhankelijk van de staat te maken, moet men ook zo min mogelijk belasting gaan betalen, te beginnen met die mensen die nu al het minste hebben.# Directe democratie: 'Democratie' betekent 'het volk van het land bestuurt samen het land'. Dit is nu echter wat er juist níét gebeurt in Nederland. Dat houdt ook in dat wij het recht om te protesteren en te demonstreren zo veel mogelijk vrij willen maken van de huidige bureaucratie. Daarom is onze strijdkreet: Macht aan het volk!# Republiek: Het Koninkrijk der Nederlanden is objectief gezien altijd al een 3e rangsstaatje geweest dat braaf zijn bevelen uit het buitenland uit heeft gevoerd. Dat is nu niet anders. Oranje is níét goed geweest voor Nederland. Tijd om het tij te keren.# Natuur & milieu: Niet de groenwasserij van de Europese Green Deal, maar échte, serieuze bescherming van onze natuur, onze leefomgeving & ons milieu.# Ontwikkeling: Nederland (en de rest van Europa) holt qua technologische ontwikkeling achter de rest van de wereld (in het bijzonder de VS, China & Rusland) aan. Daar moeten wij wat aan doen!# Actie: Actie is belangrijk!# Ethiek: Mensenlevens doen ertoe! Mensenrechtenschendingen moeten publiekelijk aan de kaak gesteld worden, zowel in binnen- als buitenland. Daarom moeten wij onethische landen als de VS, China, Rusland, Israël & Iran ook níét steunen! Handelsrelaties zijn niet van ultiem belang. Wij hebben een bredere visie nodig.# De-neoliberalizering & de-globalizering: De neoliberale economie van de regeringen van de afgelopen +/- 50 jaar heeft tot de uitverkoop van Nederland geleid, waarbij Nederlanders niet eens hun eigen land meer bezitten. Geld is echter níét het belangrijkste! Wij moeten visie hebben! En dat betekent zoveel mogelijk in Nederland zélf produceren.# Kracht: Nederland moet zichzelf kunnen verdedigen. Daarom moet de krijgsmacht fórs uitgebouwd worden. Omdat wij het zelf moeten kunnen doen, moet Nederland ook de NAVO verlaten en het voortouw nemen in de oprichting van een nieuwe Europese Defensiegemeenschap.# Wederzijds respect: Wij laten respect zien voor andermans recht om een tegenovergestelde mening te hebben. Net zoals wij respect eisen voor onze eigen tegenovergestelde mening. Eerlijke discussie is immers belangrijk. Let wel: Wederzijds respect tonen is niet hetzelfde als ingeven en compromissen sluiten!# Nederlandse taal & cultuur: Onze taal & cultuur is wat ons bindt en verbindt. Daarom heeft de Nederlandse taal hulp nodig.# Naar een Europese Gemeenschap: De Europese Unie heeft gefaald door haar corruptie, bureaucratie & regelzucht. Langdurige vrede in Europa door samenwerking is echter belangrijk.Daarom is het tijd om de EU terug te brengen naar wat het eigenlijk moet zijn: Een samenwerkingsverband van onafhankelijke Europese staten: Een Europese Gemeenschap.# Persoonlijk verantwoordelijk: Wij houden de mensen die beslissingen nemen persoonlijk verantwoordelijk voor hun foute beslissingen. Daarom strijden wij ook tegen de cultuur van corruptie op het Binnenhof en in de EU.# Patriottisme: Het is geen schande om het beste voor je eigen land te willen, zolang dat maar betekent dat wij niet blind zijn voor wat er fout is gegaan en wat we dus beter kunnen doen.# Realiteit: De werkelijkheid is belangrijk en moet onze acties & onze waarden informeren. Propaganda, leugens, censuur en kiezersbedrog zijn niet welkom.DP

DEMOC.NL |DE DEMOCRATISCHE PARTIJ

DEMOCRATISCHENIEUWSBRIEF

ONTVANG

DE DAPPERE NIEUWSBRIEF

RECHT IN JE INBOX

 
 
 
 

wij brengen de directe democratie naar Den Haag!

HET REDELIJK ALTERNATIEF

voor Nederland

#DP #democnl