programma

LET OP: DIT PROGRAMMA WORDT REGELMATIG UITGEBREID EN GEACTUALISEERD. KEER DAAROM REGELMATIG TERUG OM BIJ TE BLIJVEN. OF SCHRIJF JE IN OP DE LES-NIEUWSBRIEF, ZODAT JE ALTIJD OP DE HOOGTE BLIJFT VAN DE LAATSTE VERANDERINGEN, BIJDRAGEN EN NIEUWS.


PROGRAMMA:

#1 | GROEN-RECHTS, REPUBLIKEINS, SOCIAAL CONSERVATIEF, REDELIJK ALTERNATIEF, ETHISCH, BREED EN KRITISCH

#2 | NIEUWE & DIRECTE DEMOCRATIE

#3 | DEMOCRATIE: EEN NIEUWE NEDERLANDSE PARLEMENTAIRE REPUBLIEK

#4 | HERVORMING VAN DE EU NAAR EEN EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP

#5 | VOEDSEL & LANDBOUW: GEEN FRANKENSTEINVOEDSEL!

#6 | TEGEN DE HANDEL IN MENSELIJK WEEFSEL EN TEGEN (VROEGE) ABORTUS

#7 | VERBOD OP TRANSGENDER- & LGBTQ-PROPAGANDA & EEN VERBOD OP TRANSGENDER

#8 | OEKRAÏNE?

#9 | GRONDRECHTEN: VRIJE MENINGSUITING, GEEN CENSUUR, MAAR RECHT OM TE PROTESTEREN

#10 | NOOIT MEER VACCINATIEPLICHT, MANDATEN, CORONAMAATREGELEN & LOCKDOWNS!

#11 | STRAFRECHTELIJK ONDERZOEK NAAR LOUCHE VACCINDEALS:

#12 | CORRUPTIE: OORLOG TEGEN DE STRUCTURELE, GEÏNSTITUTIONALISEERDE CORRUPTIE

#13 | TAAL & CULTUUR: ONZE TAAL CENTRAAL: EEN STERKERE POSITIE VAN HET NEDERLANDS IN EUROPA & DE WERELD:

#14 | ECONOMIE: ONAFHANKELIJK, VERSTANDIG, ZELFREDZAAM & GEZOND EN HET HART VAN DE EUROPESE ECONOMIE

#14B | DE HERINTRODUCTIE VAN DE GULDEN

#15 | ONDERWIJS: BEREIKBAAR & BETAALBAAR

#16 | DISCRIMINATIE & BURGERSCHAP: EEN EERLIJKE, GEVARIEERDE & VERENIGDE SAMENLEVING

#17 | DEFENSIE: STERK & ONAFHANKELIJK

#18 | JUSTITIE & RECHT: HERVORMING VAN POLITIE EN JUSTITIE

#19 | GEZONDHEID & ZORG: BETAALBARE GEZONDHEIDSZORG EN VEILIGE MEDICATIE VOOR IEDEREEN

#20 | CORONA- EN RAMPENBELEID: TERUG NAAR NORMAAL EN BETER VOORBEREID VOOR DE TOEKOMST!

#21 | RUIMTEVAART & TECHNOLOGIE: NEDERLAND ALS INTERNATIONAAL CENTRUM VOOR DE RUIMTEVAART:

#22 | VACCINATIEPLICHT: NOOIT, WANT BAAS OVER EIGEN LIJF!

#23 | IMMIGRATIE, VLUCHTELINGEN & ASIELZOEKERS: EFFECTIEF, HUMAAN EN GLASHELDER BELEID

#24 | BUITENLAND: ONS LAND ALS LICHTPUNT IN DE WERELD DOOR KRACHTIGE ÉN ETHISCHE DIPLOMATIE

#25 | NATUUR & MILIEU: SCHONE LUCHT, VEILIG VOEDSEL, BETROUWBARE MEDICATIE EN EEN GROEN NEDERLAND

#26 | HUISVESTING: EEN OPLOSSING VOOR DE CHRONISCHE WONINGNOOD,

#27 | BUITENLAND: WERELDMACHT NEDERLAND: ONS LAND ALS KOPLOPER IN DE WERELD

#28 | NEDERLAND UIT DE NAVO

#29 | LEVENSKOSTEN

#30 | GEEN KOOLSTOFBELASTING / CARBONTAX OP CENTRALE VERWARMING EN BENZINE:

#31 | EINDE AAN DE EMISSIERECHTENHANDEL

#32 | GOEDKOPE ELEKTRICITEIT

#33 | GEEN PRIVÉJETS MAAR BETAALBARE TREINEN

#34 | NEE TEGEN 5G! ZEG "NEE" TEGEN DE TOTALE DIGITALISERING VAN DE GEMEENSCHAP

#35 | EEN EINDE AAN TRANSPORT ENKEL VOOR DE RIJKEN


DP


1 | SOCIAAL-CONSERVATIEF, GROEN-RECHTS, REPUBLIKEINS, REDELIJK ALTERNATIEF, ETHISCH, BREED EN KRITISCH:

De Lijst Erik Schrama bestaat om een redelijk alternatief te bieden voor de polarisering van de gemeenschap, om de verdeeldheid tegen te gaan, om de corruptie van de politiek en het verval van onze gemeenschap te bestrijden, om praktische oplossingen te bieden voor de problemen die de gevestigde politieke orde niet kan en wil oplossen. Omdat Nederland mensen nodig heeft die persoonlijke verantwoordelijk willen nemen, die hun menselijkheid nog niet zijn verloren en die inspiratie uit de goede ideeën van zowel links als rechts kunnen halen.


Daarom wijst de LES extremistische ideologieën zoals communisme & fascisme, rassenleer/critical race theory, etnonationalisme, wokeness en transgenderisme/LGBTQ af en moet de directe democratie ingevoerd worden als een gereedschap om politieke meningsverschillen te beslechten zonder naar extreme middelen te hoeven grijpen. Nederland moet de kans krijgen om zichzelf weer te helen. Dat doen we door het ondermijnde vertrouwen in onze democratische grondbeginselen te herstellen, door directe en onmiddellijke verantwoordelijkheid van onze volksvertengewoordigers te eisen, door onze fundamentele conservatieve menselijke principes te verdedigen, door mensen weer met elkaar te verbinden en door niet bang te zijn om principiële morele en ethische keuzes te maken
#2 | NIEUWE & DIRECTE DEMOCRATIE:

De Lijst Erik Schrama werkt aan een nieuwe democratie, direct & lokaal! En daar hoort een parlementaire republiek bij. Inclusief referenda en een gekozen staatshoofd. Een democratie kan enkel werken als het eerlijk en transparant is en dichtbij de kiezer staat, daarom moet democratie (zowel lokaal als nationaal) zo veel mogelijk aangemoedigd worden.


Dat betekent ook een afwijzing van de extraparlementaire macht van de nog altijd ongekozen Europese Commissie in Brussel. In plaats daarvan moet Europa gedemocratiseerd worden. Beslissingen moeten genomen worden door de mensen die er direct mee te maken hebben, niet door een schimmige politieke elite.


Om politieke machtsconcentratie en elitevorming tegen te gaan en om ervoor te zorgen dat de regering nooit meer het domein van slechts één man kan worden (zoals onder Mark Rutte de afgelopen 12 jaar) moet er ook een beperking van de ambstermijn van de Eerste Minister & het Staathoofd tot slechts twee (2) termijnen ingevoerd worden. En dat noemen wij de #tweetermijnenregel


LEES HIER MEER OVER STANDPUNT DEMOCRATIE
#3 | DEMOCRATIE: EEN NIEUWE NEDERLANDSE PARLEMENTAIRE REPUBLIEK:

Er bestaan genoeg partijen die zichzelf "democratisch" noemen, maar dat niet écht menen. Hoe democratisch is D66 nog? Hoe "volks, vrij & democratisch" is de VVD? Hoe "vrij" is de PVV? Hoe "democratisch" is de FvD?


Ik ben de Lijst Erik Schrama begonnen om te vechten voor directe democratie in Nederland. Dat betekent een Nederlandse parlementaire republiek: Een democratische staatsvorm op traditionele Europese leest (niet op de chaotische Amerikaanse). In de praktijk betekent dit dat we de koning eenvoudig zullen vervangen voor een president en dat de taken van de koning eenvoudig worden overgenomen door een president met een grotendeels ceremoniële taak. Net zoals andere Europese republieken (zoals Duitsland, Ierland, Italië, Oostenrijk en meer) al sinds jaar en dag vlot functioneren.


Wist je dat Nederland een van de eerste moderne republieken in Europa was?

Maar een monarchie is natuurlijk ook objectief duur, ondoorzichtig, corrupt, hypocriet en oneerlijk! Van de steekpenningen van prins Bernhard tot de vakantie-eilanden van Willem-Alexanders, corruptie kleeft aan de koningen van Nederland. En vergeet ook de schimmige invloed van de "ceremoniële" koning op de Nederlandse politiek niet, beter bekend als het geheim van Huis ten Bosch. En waarom eigenlijk moeten door het volk gekozen ministers de eed en gelofte persoonlijk aan de koning zweren? En niet aan het volk, het land, of de grondwet? Waarom moet de koning de kabinetsformateurs aanwijzen? En waarom is het nodig dat de koning "op de hoogte wordt gehouden" door de Eerste Minister, als de koning puur ceremonieel zou zijn?  Dat klopt niet!


De Nederlandse koninklijke familie heeft nooit énige terughoudendheid laten zien om van hun ondemocratische uitzonderingspositie te profiteren, omdat het Koninkrijk der Nederlanden fundamenteel oneerlijk, elitair, ondemocratisch en immoreel is. De Nederlandse cultuur is echter gebouwd op het principe "iedereen gelijk voor de wet" met kansen voor iedereen, wat het vreemd maakt dat deze ene bevoorrechte familie een uitzonderingpositie opeist én krijgt! Daarom moeten wij de Nederlandse staat veranderen in een echte democratische parlementaire republiek met een door het Nederlandse volk gekozen staatshoofd.


LEES HIER MEER OVER DE REPUBLIEK
#4 | HERVORMING VAN DE EU NAAR EEN GEMEENSCHAP DIE WERKT


De LES is eurokritisch: Dat betekent dat de Lijst Erik Schrama welliswaar sterk vóór Europese samenwerking is, maar tegelijkertijd ook tegen de ongebreidelde macht van de ongekozen Europese Commissie is die op ondemocratische basis idiote regeltjes oplegt! Het uitgangspunt van de LES is dat een functionele, democratische, eerlijke, coöperatieve EU beter is dan geen EU, maar helemaal géén EU beter is dan een corrupte, despotische, autocratische en inefficiënte EU. Helaas is het dat laatste waar wij nu mee zitten.


De Europese Unie geeft de Europese burgers momenteel niet wat wij nodig hebben. Ook is de Europese Unie fundamenteel corrupt & ondemocratisch. En dat is jammer, aangezien Europese samenwerking namelijk van vitaal belang is als wij ons werelddeel ooit willen bevrijden van de kwaadaardige invloed van de Amerikanen, Russen en Chinezen. Daarom moet de Europese Unie hervormd worden tot een gemeenschap die wél functioneert. Europa is immers een fantastisch werelddeel en Europese samenwerking is van vitaal belang. De EU is echter geen natie op zich. Daarom moet Europa een gemeenschap blijven van aan elkaar verwante naties & volkeren die hecht en effectief met elkaar samenwerken.


Zoals gezegd: Effectieve Europese samenwerking ís belangrijk. De EU is echter corrupt, bureaucratisch en disfunctioneel. En heeft dus hervorming nodig. Daarom staat de LES open voor iedereen die ziet dat de EU moet veranderen. De LES is dus vóór Europese samenwerking, maar is ook eurokritisch. Wij zien immers dat het de EU niet lukt om Europa te beschermen en het welzijn van de Europeanen voorop te zetten. De EU functioneert gewoon niet naar behoren. Hoe komt dit? Simpel: Omdat het politiek "leiderschap" van de E.U. ondemocratisch, bureaucratisch, corrupt, duur, besluiteloos, verdeeld, ineffectief en impotent is. In plaats van democratisch te zijn, wordt de EU  bestuurd door een ongekozen Commissie. Hier moet een einde aan komen, nu!


De EU is immers de bron van vele ronduit onrealistische en schadelijke plannen, zoals de "Groene & Digitale Transitie", de 100% elektrificatie zónder dat daar de benodigde elektrische generatiecapaciteit voor bestaat, de ontmanteling van ons voedselproducerend vermogen, de "uitfasering" van contant geld en de introductie van CBDC's, ook al heeft niemand hier behoefte aan, het initiatief om werknemers te chippen met RFID-chips, de afschaffing van het Europees recht om vrij te reizen en het sluiten van de binnengrenzen door middel van de harmonisering van de "groene passen" & EU-covidcertificaten, de militarisering & commercialisering van politie, de uitverkoop van Europese industrie aan China en de VS, de totale militaire afhankelijk van Europa aan de NAVO, de normalisering van corruptie in de politiek, en nog veel meer totale waanzin...


Omdat wij met hart en ziel van Europa houden en omdat wij inzien dat Europese samenwerking wél van vitaal belang is, moeten wij de huidige EU hervormen tot iets dat wél werkt: Een nieuwe Confederale* Europese Gemeenschap samen met een exclusief Europees collectief verdedigingsverdrag. Wij geloven in een Europa van samenwerkende naties & volkeren in een coöperatief Europees kader, niet in de "gedwonen solidariteit" van de Commissie. (*NB: Een "confederatie" houdt een statenbond in: Een bond van samenwerkende maar onafhankelijke staten die een aantal gemeenschapelijke instellingen delen voor het algemeen nut van alle lidstaten. In een confederatie hebben de staten dus ook het recht om te vertrekken als zij dit wensen. Dit is niet het geval bij een "federatie" of een "federale staat" zoals Duitsland, België of de VS.)


Dit houdt dus geen geen onvrijwillige, totalitaire Unie in onder de duim van het regime van de Europese Commissie, maar een vrijwillige bond van coöperatieve Europese staten, met een direct gekozen president, duidelijke afbakening van machten, kleine overheidsstructuur, democratische en parlementaire controlemechanismen, een vereenvoudigde en gestroomlijnde coöperatieve structuur, en meer. Dit betekent dus ook dat wij niet bereid zijn om het nationale veto op te geven zolang er nog een ongekozen Commissie is.


Om deze hervorming te realiseren zou het een goed idee zijn om een referendum over het lidmaatschap van Nederland in de EU te organiseren. Op basis van de uitkomst van zo'n referendum zullen wij als land kunnen kiezen wat wij eigenlijk willen voor de toekomst van Nederland in Europa:

Willen wij mínder Europese eenwording (met een vrijblijvende Europese Gemeenschap)? Of willen wij juist méér Europese eenwording, met een (op rigoreuze democratische principes gebouwde) Europese Confederatie? Wij geloven immers dat de EU alleen hervormd kan worden door terug te grijpen naar onze traditionele Europese waarden & normen, en daar hoort democratische besluitvorming bij. Omdat een Verenigd Europa alleen kan overleven als het ook democratische legitimiteit heeft. Waar het nu totaal aan ontbreekt in Brussel!


Kortom: De Lijst Erik Schrama staat vóór een samenwerkend en vrij en verenigd Europa, maar tégen de corruptie, hypocrisie en dubbele standaard van de huidige E.U.! Europese samenwerking is nuttig, aangezien Europeanen voor hun eigen continent moeten vechten en niet langer op de "bescherming" van de V.S. moeten vertrouwen (laat staan China en Rusland). Daarom moet de EU vervangen worden door een nieuwe Europese Confederale Gemeenschap die de waarden van de democratie hoog in het vaandel houdt en die sterk genoeg is om met de rest van de wereld te kunnen concurreren! Want dat is een beter alternatief dan de disfunctionele, impotente en ondemocratische "Unie" die wij nu hebben, waarin niets werkt en alles constant in duigen lijkt te vallen.


Tot dat moment komt, echter, stel ik voor dat Nederland simpelweg weigert om Europese richtlijnen uit te voeren die tegen onze waarden & normen indruisen. Daar is geen Nexit voor nodig, enkel de realiteitszin om in te zien dat Brussel ons niets kan opdringen waarvan wij het echt niet willen.


LEES HIER MEER OVER HET STANDPUNT EUROPA
#5 | VOEDSEL & LANDBOUW: GEEN FRANKENSTEINVOEDSEL!

Een onmiddellijk verbod op alle Frankensteinvoedsel, genetisch gemodificeerde voedingsmiddelen, namaakvoedsel, "beyond" producten en uit insecten vervaardigde "nieuwe voedingsmiddelen" zoals gedeeltelijk ontvet krekelpoeder of in bioreactors gebrouwen kunstmatige "proteïnen". Niet alleen is dit walgelijk, maar insecten eten is zowel slecht voor de gezondheid als on-Europees en on-Nederlands.#6 | TEGEN DE HANDEL IN MENSELIJK WEEFSEL EN TEGEN (LATE) ABORTUS:

Abortus moet in Nederland beperkt worden tot ABSOLUUT NIET LATER DAN het embryonale stadium (= +/- 22 weken) en geen seconde later! Elke abortus moet ook gepaard gaan met hulp van een psycholoog. Een foetus is een ongeboren mens. Dat betekent dat een abortus tijdens een vergevorderde zwangerschap regelrechte moord is. Dat betekent ook een onmiddellijk verbod op de handel in menselijk weefsel, zoals foetale stamcellen. Dit moet stoppen, nu!#7 | VERBOD TRANSGENDER- & LGBTQ-PROPAGANDA & EEN VERBOD OP TRANSGENDER:

Transgenderisme moet in Nederland ronduit verboden worden, met een totaalverbod op geslachtsveranderende ("gender reassignment") chirurgie en een verbod op trans-propaganda, zoals de illusie dat er meer dan twee geslachten bestaan.


De transgender- en LGBTQ-propaganda die gericht is op de seksualisering en hersenspoeling van basisschoolkinderen is ronduit walgelijk en ronduit schadelijk. En moet onmiddellijk stoppen!


Transgenderisme is een kwaadaardige ideologie op basis van een ernstige geestesziekte die onze kinderen ervan probeert te overtuigen om zich te laten misbruiken & verminken. Dit moet nu stoppen!


#8 | OEKRAÏNE?

Geen versnelde toetreding van Oekraïne tot de EU!

Pas als ze er klaar voor zijn en pas nadat ALLE oorlogsmisdaden in Oekraïne zijn onderzocht en ALLE daders de straf hebben gekregen die ze verdienen. Momenteel zijn er immers voorzichtige aanwijzingen dat beide partijen tijdens hun oorlog wreedheden en oorlogsmisdaden hebben begaan (zoals te verwachten valt), zoals het Russische gebruik van artillerie tegen woonwijken en het Oekraïense gebruik van gifgas. Oekraïne kan niet tot de EU worden toegelaten zolang deze kwesties niet zijn onderzocht en berecht. Ook: EU-lidmaatschap kan alleen worden overwogen als kan worden aangetoond dat de introductie van Oekraïne in de EU de Europese boeren niet ondermijnt en het concurrentievermogen van de Europese industrieën niet schaadt door een stroom van goedkope Oekraïense producten. Dat is een reëel gevaar op dit moment.


Wat betreft de wapenleverancies aan Oekraïne moeten wij hier principieel over zijn: Zolang er nog kinderen in Nederland zijn die zonder boterhammetje en zonder ontbijt naar school moeten gaan omdat hun ouders een keuze moeten maken tussen óf eten óf verwarming, is het onverantwoordelijk dat de Nederlandse staat zelfs één cent aan wapens voor Oekraïne uitgeeft. Eerst moeten wij ons geld gebruiken om armoede en voedselonzekerheid in Nederland te bestrijden.


Wat betreft een praktische oplossing voor blijvende vrede in Oekraïne: De huidige oorlog kan enkel eindigen met praktische oplossingen in plaats van holle oorlogsretoriek zoals "dat het nu alles of niets" is, terwijl Europese burgers in de kou worden gezet. Daarom pleit de Democratische Partij voor een onafhankelijk Oekraïne met absolute neutraliteit "Zwitsere stijl", waarbij Oekraïne nóch een lid van de NAVO & EU nóch een provincie of "protectoraat" van Rusland wordt, maar een volledig onafhankelijk, neutraal land. Met regionale autonomie binnen Oekraïne voor de twee separatistische republiekjes, zodat mensen zichzelf kunnen besturen. Zowel NAVO, de EU, de VS als Rusland moeten zich uit Oekraïne terugtrekken.


Dat is een praktische oplossing om het bloedvergieten te stoppen. Geen loze woorden.
#9 | GRONDRECHTEN: VRIJE MENINGSUITING, GEEN CENSUUR, MAAR RECHT OM TE PROTESTEREN


Sta voor een vrij Nederland in een vrij Europa! En daar hoort het recht bij om het met de heersende politieke elite oneens te zijn.


In Nederland moet je eerst een vergunning bij de gemeente aanvragen om te mogen protesteren. Dat is het nivo van de vrijheid van meningsuiting dat er in ons land bestaat: Niet geweldig! En als je toch protesteert, kun je verwachten dat je door een "burgeragent" wordt gearresteerd of met een gummiknuppel, waakhond of waterkanon wordt bewerkt!


Tegelijkertijd wordt er jaarlijks zo'n 750 miljoen euro aan de NPO overgemaakt zonder dat we daar echte kwaliteit of journalistiek voor terugkrijgen. Wij, echter, gaan onze fundamentele democratische rechten sterk in onze politiek verankeren. Want wij geloven in vrijheid en waarheid!


Dit gaan wij doen door een Grondwettelijk Hof in te stellen dat direct toegankelijk is voor alle inwoners van Nederland die geloven dat hun grondwettelijke rechten zijn geschonden. In het verlengde hiervan gaan wij er dus ook voor zorgen dat onze grondwet daarwerkelijk uitvoerbaar en toetsbaar is.


LEES HIER MEER OVER GELIJKWAARDIGE SAMENLEVING

#10 | NOOIT MEER VACCINATIEPLICHT, MANDATEN, CORONAMAATREGELEN & LOCKDOWNS!

Nooit meer vaccinatieplicht, mandaten, lockdowns en andere "maatregelen voor de volksgezondheid" in Europa. Nooit meer! Zo simpel.#11 | STRAFRECHTELIJK ONDERZOEK NAAR LOUCHE VACCINDEALS:

We hebben gerechtelijke onderzoeken nodig naar alle vaccindeals, zowel op nationaal als Europees nivo. Inclusief een grondig onderzoek naar ALLE politici en bedrijven die erbij betrokken waren. Het is eenvoudig: De wet bestaat, dus moet er straf komen voor iedereen die misdaden heeft gepleegd (zoals Von der Leyen, die nooit haar Pfizer-SMSjes heeft overhandigd, ondanks het feit dat het Europees Parlement dit haar had opgedragen)! De wet moet tellen en moet toegepast worden!#12 | CORRUPTIE: OORLOG TEGEN DE STRUCTURELE, GEÏNSTITUTIONALISEERDE CORRUPTIE

Het is ondertussen voor de meeste mensen wel duidelijk dat de corruptie in zowel de Nederlandse als de Europese politiek uit de spuigaten loopt! Het probleem is echter dat deze corruptie ondertussen geïnstitutionaliseerd is geraakt: een "geaccepteerde" praktijk die in de wandelangen van Den Haag en Brussel als normaal wordt beschouwd. Het probleem is dat er volstrekt geen consequenties meer zijn voor het wangedrag van corrupte, oneerlijke, incompetente en ronduit misdadige beleidsmakers.


We wisten al dat corruptie in de Nederlandse politiek wijdverspreid is; maar onder het bewind van Rutte en de VVD is corruptie "normaal" geworden (in ieder geval op het Binnenhof). Voorbeelden te over:

 • Minister Hoekstra, onze belastingontduikende fraudejager die onder Rutte III Minister van Financiën werd;
 • De Jonge, de minister van Volksgezondheid met zijn louche mondkapjesdeal en zijn fraude met de CDA-lijsttrekkersverkiezingen;
 • Grapperhaus, de minister van Politie & Justie die zijn huwelijk groots en uitbundig vierde tijdens de lockdowns;
 • en natuurlijk Mark Rutte zelf. Met de Toeslagenaffaire, en de verwaarlozing van onze Defensie, en de bajesboten, en meer ...


Allemaal hebben deze Nederlandse politici aangetoond hoe algemeen aanvaard corruptie en incompetentie is geworden in de Nederlandse politiek. Het valt ondertussen moeilijk te ontkennen dat het moderne Nederland geen volwaardige democratie meer is, maar tot een neoliberale "kleptocratie" (= een regering door en voor dieven) is gedegradeerd.


Maar ook in de EU is corruptie een ingeworteld probleem! Zo hebben wij Qatargate langs zien komen (wat nog maar het topje van de ijsberg is), hebben wi ook gezien hoe de privéjetvliegende klimaatridder Ursula von der Leyen (die zowel de wetgevende als de uitvoerende macht van de EU in haar persoon verenigt) "president" van de Europese Commissie is, maar toch in geen enkele verkiezing verkozen is. Ook hebben wij gezien hoe stelende EU-ambtenaren (zoals Karel Pinxten) door de Europese instituties de hand boven het hoofd worden gehouden. Maar wist je bijvoorbeeld ook dat EU-medewerkers zijn vrijgesteld van de plicht om inkomstenbelasting te betalen? Deze legale vorm van corruptie heeft de Lijst Erik Schrama al eerder aan het licht gebracht, maar het is het waard om het te blijven herhalen!


Wat is het antwoord hierop?

 • Nultolerantie voor corruptie in de politiek, met juridische vervolging voor corrupte politici
 • Alle mazen in de Nederlandse wet sluiten voor belastingontduiking
 • 2-termijnenregel; Niet meer dan 2 termijnen voor het staatshoofd en de minister-president! Niet meer dan 2!
 • Een einde aan belastingparadijzen en "offshore" brievenbusmaatschappijtjes in Nederland
 • Terugvordering van niet-betaalde belastingen door belastingontduikende politici, het koningshuis en EU-ambtenaren
 • Tot "persona non-grata" verklaren van internationale superrijke "filantropen" zoals Soros, Gates, Bezos, Musk en hun criminele organisaties
 • Afschaffing van de belastingvrije status van de EU en een grondige hervorming van de EU (en als dat echt niet lukt, dan tijd voor Nexit!)
 • Het zwaar corrupte koningshuis vervangen met een parlementaire Republiek
 • In leven roepen van een Rijkspensionaris om het salaris van de volksvertegenwoordiding te bepalen, in plaats van dat zij hier zelf over stemmen
 • En nog veel meer ...


Het antwoord is simpel: Gerechtigheid, transparantie en onafhankelijkheid! Maar het probleem is dat er op dit moment geen enkele politieke partij in Nl is die mensen daadwerkelijk gerechtigheid en transparantie wil geven. Dan doe wij het zelf wel!


LEES HIER MEER OVER CORRUPTIE

#13 | TAAL & CULTUUR: ONZE TAAL CENTRAAL: EEN STERKERE POSITIE VAN HET NEDERLANDS IN EUROPA & DE WERELD:

De Nederlandse taal & cultuur lijdt al decennialang aan 0% interesse van de Nederlandse regering.


Het is bijzonder kwalijk dat je in het Nederlandse hoger onderwijs, wetenschap, handel & financiële sector en politiek meer en meer van het Engels gebruik moet maken om mee te kunnen komen. In verschillende sectoren zien we dat de Nederlandse taal wordt weggedrukt door het Engels. Een taal die steeds minder gebruikt wordt, sterft uiteindelijk uit. Deze ontwikkeling is echter niet nieuw. Van alle landen in Europa geeft Nederland immers het minste geld uit aan de eigen taal! Onder de heerschappij van de Nederlandfobische VDD, CDA, D66 en CU is het budget voor Nederlandse film, literatuur en muziek enkel gekrompen! Hoeveel hulp krijgt het Nederlands nog? Wij geloven echter dat de Nederlandse taal & cultuur het middelpunt van onze samenleving is - en dat dat ook zo moet blijven! Én dat onze taal ook over de grenzen bevorderd moet worden! Europa kan immers alleen werken als een samenwerkende Gemeenschap van Europese landen met elk hun eigen taal & cultuur. Dat betekent dat het de taak moet zijn van elk land om zijn taal zo goed mogelijk te ondersteunen, om zo de culturele rijkdom van Europa in stand te houden. Dat betekent ook dat de Nederlandse overheid véél beter zijn best moet doen om de Nederlandse taal een sterkere positie in Europa te geven. Daarom gaan wij sterk in taal & cultuur investeren, o.a. door een internationaal Nederlands taalinstituut op te richten om onze taal te bevorderen, te promoten en aan de man te brengen. Maar ook door meer geld vrij te maken voor Nederlandse films, muziek, literatuur enz. (En dat geld kunnen wij o.a. uit de 750 miljoen euro halen die de NPO jaarlijks krijgt, zonder dat we daar echte kwaliteit voor terugkrijgen.) Niemand anders zal immers voor onze eigen taal zorgen, behalve wij zelf!


Onze taal verdient meer aandacht en steun dan het kabinet bereid is om eraan uit te geven. Daarom pleiten wij voor een effectievere steun aan de Nederlandse taal en cultuur. Hierbij hoort o.a. een naturalisatie-examen dat wérkelijk de praktische kennis van de taal toetst, een actieve bestrijding van de verengelsing van het onderwijs en de wetenschapsector in Nederland, maar ook door het promotie van onze cultuur, zoals film, muziek en literatuur, door middel van subsidies, belastingvoordeel en meer. Zo lijdt het Nederlands filmfonds al jaren aan een budgettekort en staat het op te richten Nationaal Historisch Museum ook al jaren in de wacht. Tijd dat wij hier iets aan gaan doen!


LEES HIER MEER OVER NEDERLANDSE TAAL & CULTUUR

#14 | ECONOMIE: ONAFHANKELIJK, VERSTANDIG, ZELFREDZAAM & GEZOND EN HET HART VAN DE EUROPESE ECONOMIE


Het economisch beleid van Nederland moet gebaseerd zijn op het principe van Nederlandse economische & politieke onafhankelijkheid.


De Lijst Erik Schrama is "origineel liberaal". En dat betekent: Onafhankelijk, zelfredzaam en antiglobalistisch, tegen het neoliberalisme van de VVD & D66 gekant en gericht op de economische vrijheid van de burger en de economische onafhankelijkheid en zelfredzaamheid van Nederland. Door de globalistische economische politiek van de politieke elite van Nederland is ons land té afhankelijk van het buitenland: Nederlandse bedrijven (zoals DAF, Fokker, de energiecentrales, AH, de haven van Rotterdam, de busbedrijven, Unilever, de Nederlandse kranten & pers, enzovoort) zijn verkocht aan buitenlandse megamultinationals die ondanks de Europese regels níét eerlijk willen concurreren. Omdat zij wél staatssteun krijgen van hun respectieve regeringen.


Het kabinet heeft onze economie al jaren geleden in de uitverkoop gegooid, waardoor vrijwel geen enkel Nederlands bedrijf nog daadwerkelijk in Nederlandse handen is! Daarom wil de LES een antineoliberaal & antiglobalistisch economisch beleid voeren om Nederland weer economisch zelfstandig te maken! Dat willen wij o.a. doen door zowel in het MKB en ZZP'ers te investeren, door Nederlandse hoogtechnologische innovatie te stimuleren (zie ook Nederland in de ruimte) en door ervoor te zorgen dat strategische Nederlandse nutsbedrijven weer daadwerkelijk in Nederlandse handen komen!


Hoe? Door weer controle te nemen over onze eigen economie! Het is een neoliberaal misverstand om te denken dat wij onze concurrentiepositie in Europa op moeten geven omdat wij lid zijn van de euro en de gemeenschappelijke markt. Om Nederland uit te bouwen tot het economisch en financieel hart van Europa willen wij in eerste instantie meer controle nemen over het monetair beleid van de EU, zodat wij de schade kunnen repareren van de huidige economische implosie veroorzaakt door de groeiende inflatie, die het resultaat is van het bijdrukken van de duizenden miljarden euro's door de Europese Centrale Bank - de 860 miljard euro die bedoeld is om bailouts en reddingspaketten voor multinationals mee te bekostigen. Daarom moeten wij in eerste instantie de euro democratiseren. Niet langer mag de euro de speelbal blijven van neoliberale economen en psychopatische politici die koste wat het kost de digitale euro willen opleggen! Maar de euro moet onder democratische controle komen.


Decennia na invoeren heeft de Europese eenheidsmunt zijn economische belofte nog altijd niet vervuld. De euro heeft meetbaar economische schade aangericht - o.a. tijdens de "Grote Recessie", toen er in de eurozone gigantische werkeloosheid ontstond, maar niet in de niet-eurolanden, zoals Polen of Zweden. Daarom moeten wij vanuit Nederland meer controle nemen over Europees financieel en monetair beleid, om de euro op de korte termijn te stabiliseren. En dat betekent ook géén digitale euro! Als de digitale euro (en ook ander waanzinnige EU-beleid) ondanks de algemene tegenstand en ondanks het gebrek aan economische noodzaak daartoe tóch wordt opgelegd, dan moeten wij serieus goverwegen om uit de euro te stappen en terug naar de gulden te gaan!


Verder verdienen ZZP'ers en het MKB het om hulp te krijgen van de overheid om hun bedrijfjes overeind te krijgen en te houden, zéker na de financiële en economische implosie die door de lockdown is veroorzaakt. Hoe meer mensen voor eigen rekening (weer) aan het werk gaan, hoe beter dat is voor de hele samenleving - dit is logisch! Desondanks worden ZZP'ers grotendeels genegeerd door het economisch beleid van de overheid. Zo gaan de bailouts en reddingspaketten nog altijd grotendeels naar multinationals. En zo bestaat er ook nog altijd nauwelijks sociale zekerheid voor zelfstandig ondernemers. Het wordt hoog tijd dat de toegevoegde waarde van ZZP'ers en kleine ondernemers wordt erkend en beloond en dat het ondernemerschap wordt aangespoord, zodat wij een land krijgen waar het zowel doodnormaal als doodeenvoudig wordt om voor jezelf aan het werk te gaan. Want daar profiteert uiteindelijk de hele gemeenschap van.


Uiteindelijk is het belangrijkste dat wij kunnen doen om de Nederlandse economie weer op poten te krijgen na de rampjaren 2020/21/22/23, is om de economie weer te openen en open te houden! Om op te houden met de economische zelfmoord waar onze overheid ons in gegooid heeft, maar om bedrijven nooit meer te dwingen om te sluiten en om Nederlanders weer aan het werk te laten gaan! Ook dat is vrijheid, de vrijheid om te werken en geld te verdienen.


GEEN KOOLSTOFBELASTING / CARBONTAX OP CENTRALE VERWARMING EN BENZINE: Geen koolstofbelasting op centrale verwarming en benzine. De EU heeft moedwillig koolstofbelastingen geheven om het leven van gewone mensen ondragelijk te maken. De EU heeft dit gedaan, dus dan kan de EU dit ook ongedaan maken.


LEES HIER MEER OVER ECONOMIE
Euro of terug naar de gulden?

Terug naar de gulden!

#14B | TERUG NAAR DE NEDERLANDSE GULDEN?

De Europese eenheidsmunt heeft het zwaar te verduren gehad en heeft zijn economische belofte nog altijd niet vervuld, zelfs decennia na invoering! Door het neoliberaal beleid van de EU heeft de euro meetbaar economische schade aangericht (o.a. tijdens de economische en financiële implosie van de Grote Recessie).


Om het Nederlands monetair & economisch beleid weer in eigen hand te kunnen nemen, moeten wij eerst de euro democratiseren! Niet langer mag de euro de speelbal blijven van neoliberale economen en psychopatische politici die koste wat het kost de digitale euro willen opleggen! Maar de euro moet onder democratische controle komen.


En dat betekent ook géén digitale euro! Als de digitale euro (en ook ander waanzinnige EU-beleid) ondanks de algemene tegenstand en ondanks het gebrek aan economische noodzaak daartoe tóch wordt opgelegd, dan moeten wij serieus goverwegen om uit de euro te stappen en terug naar de gulden te gaan! In een Europa dat gedomineerd wordt door een ongekozen Europese Commissie samen met een neoliberale en technocratische ECB is dit misschien wel de enige manier waarop wij de controle over onze eigen economie weer terug kunnen krijgen én tegelijkertijd lid kunnen blijven van de gemeenschappelijke markt - net zoals voor Polen, of Tsjechië, of Zweden al het geval is ... Dit is niet het ideale scenario. Het is beter om de euro te redden door het te democratiseren en zo economische chaos te vermijden. Maar als de EU op deze waanzinnige neoliberale koers blijft, is het misschien wel de enige oplossing op de lange termijn ...


Daarom pleiten wij voor de hervorming van de EU naar een Europese Confederale Gemeenschap met de democratisering van de euro op de korte termijn en als dat onmogelijk blijkt: de terugkeer van de onafhankelijke Nederlandse gulden.

#15 | ONDERWIJS: BEREIKBAAR & BETAALBAAR

De Mamoetwet (de wet waarmee ooit eens de structuur van het HAVO/MAVO/VWO-apartheidsonderwijs is ingevoerd) is een regelrechte ramp geweest voor het Nederlandse onderwijs! Onderwijs is een fundamenteel mensenrecht, behalve dan in Nederland ... Terwijl in andere landen de schoolkosten zakken, wordt onderwijs in ons land alleen maar duurder! Daarom moeten wij onderwijs betaalbaar (en bij voorkeur gratis) maken, de hogescholen met universiteiten fuseren, een einde maken aan de CITO-toets en het apartheidsonderwijs, onze universiteiten hun toppositie teruggeven, en meer!


Het is belangrijk om te realiseren dat de Lijst Erik Schrama voluit tegen de totale digitalisering van het Nederlandse onderwijs is! In plaats van miljoenen te investeren in computers en software voor elk kind, moeten wij investeren in kwaliteit: Onderwijs dat kinderen leert kritisch te denken, te onderzoeken en hun creativiteit te ontwikkelen; in plaats van te googelen, tekstjes te knippen & plakken, spelletjes te coderen en je huiswerk te laten maken door AI. Het gaat erom wat wij belangrijk vinden voor onze kinderen: Mentale ontwikkeling of technologische verslaving? Daarom moet ons onderwijs weer "analoog" worden.


Verder gaan wij ook het Nederlande "apartheidsonderwijs" vervangen door Integraal Onderwijs - in plaats van kinderen in te delen in verschillende schoolvormen gebaseerd op "intelligentie" (hoewel in werkelijkheid op de uitkomst van de Citotoets), willen wij leerlingen een plaatsje geven in ons onderwijssysteem op basis van een spectrum THEORETISCH <-> TOEGEPAST. Dit zal het ook makkelijker maken voor kinderen om van onderwijsvorm te kiezen en "op te zalmen" als het blijkt dat meer of minder theoretisch onderwijs aangewezen is. Dit is een systeem met meer flexibiliteit, omdat wij nu van onze kinderen verwachten dat zij eigenlijk op 12-jarige leeftijd al besluiten wat zij de rest van hun leven willen gaan doen. Integraal Onderwijs, echter, wil leerlingen de vrijheid geven om hun leertraject aan te passen wanneer dat nodig is én het huidige stigma weghalen dat aan lagere schooltypes (en dus ook de leerlingen die daarop zitten) kleeft.


Voor ons is de hervorming van het onderwijs een topprioriteit, omdat wij geloven dat onderwijs voor iedereen betaalbaar en bereikbaar moet zijn! Al sinds tientallen jaren loopt het Nederlandse onderwijs qua kwaliteit, kosten en doorgroeimogelijkheden vér achter op de ons omringende landen; en de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs is als gevolg van het gedwongen afstandsleren tijdens 2021/2022 verder achteruit gehold. In tegenstelling tot de rest van Europa schrapt onze overheid financiële hulp aan studenten en dwingen ze studenten om te lenen. Om deze misstanden recht te zetten, willen wij de prijs van het hoger onderwijs zo laag mogelijk houden (en indien mogelijk helemaal gratis maken)! Maar dat is niet alles, ook gaan wij de kwaliteit van het basisonderwijs flink opschroeven, zodat wij onze kinderen zo meer kans geven om later naar de universiteit te gaan. Ook willen wij flink in schoolsport investeren; en nog veel meer ... En om te beginnen gaan wij de scholen NOOIT MEER SLUITEN! Want de kwaliteit van ons onderwijs kunnen we niet langer nog negeren!


Ook is er geen enkele ruimte in het Nederlandse onderwijs voor seksuele, transgender- en LGBTQ-propaganda. Seksuele voorlichting hoort niet op de basisschool. Laat kinderen kinderen zijn!


LEES HIER MEER OVER ONDERWIJS

#16 | DISCRIMINATIE & BURGERSCHAP: EEN EERLIJKE, GEVARIEERDE & VERENIGDE SAMENLEVING

De Nederlandse samenleving is gebouwd op individualisme, gelijkheid voor de wet, democratie en kansen voor iedereen, dat is de Nederlandse levensstijl! Wij geloven dat iedereen een bijdrage moet kunnen leveren aan onze samenleving. Dat betekent ook dat wij elke vorm van discriminatie, polarisatie, racisme en tweedeling afwijzen!


Daarom stellen wij ook vragen bij een aantal kwalijke ontwikkelingen in onze samenleving, zoals:

 • De door de overheid gebezigde tweedeling van onze samenleving in alloctonen en autochtonen
 • De straffeloze uitbuiting van sommige Nederlandse burgers door de overheid op basis van hun afkomst (#Toeslagenaffaire)
 • De psychologische en gemeenschappelijke impact van Zwarte Piet (waarom niet een Bonte Piet, bijvoorbeeld?)
 • De hatelijkheid en onwenselijkheid van de uit de VS overgewaaide "woke" en Critical Race Theory (die wij 100% afwijzen aangezien zijn onze gemeenschap verdelen op basis van huidskleur!)
 • De totale digitalisering van de gemeenschap & de economie (die wij 100% afwijzen)
 • De officiële promotie van discriminerende woke- en lgbtq-ideologieën (waarbij één groep officieel wordt voorgetrokken over alle andere!)
 • De verengelsing van de Nederlandse samenleving, onderwijs en wetenschap!Om een vlot functionerend en verengid Nederland te houden, moeten wij er ook voor zorgen dat de Nederlandse taal de standaardtaal in heel Nederland blijft! Dit betekent dat wij ons land niet officieel op moeten laten delen in verschillende streektalen - zoals door de Europese Commissie bedacht en door dit kabinet aanvaard is. Dit zijn de problemen die wij moeten oplossen als wij een saamhorig en vlot functionerend Nederland willen bouwen.


Wij zijn er volledig van overtuigd van het idee dat iedereen die in Nederland woont zich volledig en met overgave Nederlander moet kunnen voelen, ongeacht van zijn of haar afkomst, huidskleur of geloof. Iedereen die van goede wil is, moet zich in Nederland thuis kunnen voelen, maar om dat voor elkaar te krijgen moet Nederland ook één onafhankelijk land blijven met één nationale taal!

Ons principe moet zijn: Één land, één volk, één wet voor allen (ongeacht je huidskleur of afkomst). Wat betekent dat de Nederlandse taal en cultuur meer hulp verdienen dan ze van dit kabinet gekregen hebben. Ook daar willen wij wat aan doen!


EEN EINDE AAN EUROPEES NEOCOLONIALISME: Wij pleiten ook voor een onmiddellijk einde aan de neokolonialistische uitbuiting van Afrika door bepaalde Europese landen. Dit betekent een einde aan Afrikaanse kinderarbeid om de grondstoffen voor elektrische auto's enzovoort op te graven en ook een einde aan Frankrijks neokoloniale controle over de CFA-franken.


ASIELZOEKERS & VLUCHTELINGEN: Vluchtelingen & asielzoekers verdienen zeker een menswaardige ontvangst in Nederland, zolang zij maar begrijpen dat het in principe een tijdelijk verblijf betreft! En dat de nieuwkomer zich zonder uitzondering aan de Nederlandse wetten, gewoontes en cultuur dient te houden. Een vreemdeling die niet onmiddellijk bereid is om zich aan de Nederlandse wet en de Nederlandse manier van doen te houden, moet onmiddellijk uitgezet worden. Zonder excuses, zonder treuzelen. Asielzoekers dienen ook niet zomaar vrijgelaten worden uit de AZC's en in de gemeenschap worden gedumpt, zoals onze overheid nu doet. Deze praktijk is slecht voor zowel de asielzoeker als de gemeenschap. Een asielzoeker zou in principe het AZC/Vluchtelingenkamp pas kunnen en mogen verlaten als hij/zij bewijst de Nederlandse taal voldoende machtig te zijn én ook een baan of tewerkstelling heeft gevonden (bijvoorbeeld in de zorg, waar nu een gigantisch personeelstekort heerst). Op deze manier kunnen vluchtelingen/asielzoekers een belangrijke economische bijdrage aan Nederland doen. Let  op: De keerzijde hiervan is ook dat AZC's/Vluchtelingenkampen menswaardig onderdak moeten bieden. Met bijvoorbeeld minimaal één kamer per gezin en gescheiden en propere sanitaire voorzieningen voor mannen en vrouwen.


Asielzoekers en vluchtelingen zijn gasten in ons land. Zo dienen wij hen te behandelen en zo dienen zijn zich ook te gedragen.


LEES HIER MEER OVER GELIJKWAARDIGE SAMENLEVING

#17 | DEFENSIE: STERK & ONAFHANKELIJK

Nederland heeft de afgelopen 50 jaar zijn krijgsmacht grondig verwaarloosd. Helaas kunnen wij de goede bedoelingen van landen als China, Rusland en de V.S. niet vertrouwen. Daarom hebben wij een goede, professionele defensie nodig om onze bevolking te kunnen beschermen, zonder voor onze landsverdediging afhankelijk te hoeven zijn van andere landen, zoals de V.S. Onze doelstelling is een onafhankelijke Nederlands krijgsmacht die moet worden uitgerust met Nederlandse technologie! In plaats van Fokker ten onder laten gaan en in plaats daarvan miljarden aan een haperende Joint Strike Fighter uit te geven, hadden wij bijvoorbeeld onze eigen straaljager kunnen bouwen. Ander voorbeeld: Na de Tweede Wereldoorlog had de Nederlandse Marine zelfs haar eigen vliegdekschip. Nu echter, in 2023 schijnt ons land relatief welvarender te zijn dan in 1960, maar is onze nationale krijgsmacht een schamele fractie van wat het 60 jaar geleden was. Dit moet omgekeerd worden! Helaas is het kabinet daar te kortzichtig en corrupt voor ... Het Democratisch Front gaat het echter anders aanpakken: Ons motto is: De Nederlandse krijgsmacht uitgerust met Nederlands materieel, waardoor wij de kwaliteit van onze spullen zelf kunnen bepalen, waardoor wij ook de uitgave van Nederlands belastinggeld binnen onze eigen grenzen kunnen houden; en ook nog eens banen in ons eigen land kunnen scheppen, in plaats van in Amerika!


Onze prioriteiten moeten duidelijk zijn: #1 eerst kijken we in Nederland zelf, #2 als we ons eigen materieel niet zelf kunnen bouwen, kijken we naar onze échte bondgenoten in Europa (dus niet de VS!), #3 en alleen daarna pas kijken we naar de rest van de wereld. Dat moet onze doctrine zijn.


Op dit moment produceert onze defensie-industrie géén wapens. Daarom willen wij investeren in onze defensie-industrie, zodat in ieder geval marineschepen, vliegtuigen, legervoertuigen, raketten en handwapens allemaal in eigen land worden geproduceerd.


Om onze defensie nóg effectiever te maken, zijn wij ook een voorstander van Europese defensie door Europeanen zelf, oftewel: Wij zijn een voorstander van een Europese Defensiegemeenschap - een soort "Europese NAVO" - zonder afhankelijk te zijn van de V.S., in plaats van nog langer totaal afhankelijk te hoeven blijven van de Amerikanen... De Lijst Erik Schrama is openlijk anti-Amerikaans, anti-Russisch en anti-Chinees, maar pro-Nederland en pro-Europa. Wij moeten realistisch zijn en inzien dat Nederland wel degelijk tegenstanders heeft; en onszelf voorbereiden om ons land, onze burgers en onze belangen te kunnen verdedigen (in tegenstelling tot de farce die Rutte de afgelopen tien jaar van onze krijgsmacht heeft gemaakt.)


En om Nederland vrij, democratisch en onafhankelijk te houden, willen wij een nationale doctrine van Totale Verdediging invoeren, op basis van dezelfde strategie die nu al gebruikt wordt door Zweden en Singapore, wat betekent dat onze nationale verdediging zowel op militair, economisch, culturele en meerdere nivo's moet plaatsvinden.


LEES HIER MEER OVER DEFENSIE

#18 | JUSTITIE & RECHT: HERVORMING VAN POLITIE EN JUSTITIE

Het recht om vrij te kunnen protesteren is belangrijk, óók tijdens een nationale crisis! Protesteren is een pilaar van elke gezonde democratie, die in ons land echter al veel te lang verwaarloosd wordt. De internationalisering en militarisering van de Nederlandse politiedienst als gevolg van Europese "stroomlijning" en eenwording heeft ertoe geleid dat de politie nu vooral wordt ingezet om protesten hardhandig de kop in te drukken, met ME'ers die ook vrouwen en ouderen niet sparen en een geheime politie (de "Arrestatie Eenheid") die wordt ingezet om mensen uit het midden van de menigte te plukken en in een politiebusje te sleuren; en met waakhonden die op toevallige voorbijgangers af worden gestuurd. De politie is een belangrijke dienst en moet weer terug naar de basis gebracht worden: Een civiele dienst, niet een paramilitaire!


Ook moet ons juridisch stelsel hervormd worden, met speciale aandacht voor onze grondwet, die nog te nietszeggend en onafdwingbaar is. De grondwet moet uitgebreid worden met een duidelijke lijst van alle onaantastbare grondrechten van iedere inwoner van ons land, die vervolgens ook afgedwongen moeten kunnen worden voor een Grondwettelijk Hof (wat een mooie taak is voor de Hoge Raad, omdat wij zo'n gerechtshof nu namelijk nog niet hebben).


Daarnaast zijn wij ook voorstander van elke verankering van fundamentele burger- en mensenrechten op Europees nivo.


Verder willen wij ook werk maken van de bestrijding van zware criminaliteit in Nederland: Tijdens het bewind van dhr. Rutte is de Nederlandse misdaad uitgegroeid tot een van de ergste maffia's van Europa, waarbij onze buurlanden steen en been klagen over de activiteiten van Nederlandse drugscriminelen op hun gebied en geweldadige afrekeningen nauwelijks nog nieuws zijn. Waarom? Omdat Rutte en de VVD niet geïnteresseerd zijn in recht of justitie, laat staan het beschermen van de gemeenschap. Ook hier gaan wij iets aan doen. Daarom willen wij Nederlanders ook het fundamenteel recht tot zelfverdediging teruggeven; en dit recht een plaatsje geven als één van de grondrechten in onze nieuwe grondwet.


LEES HIER MEER OVER JUSTITIE

#19 | GEZONDHEID & ZORG: BETAALBARE GEZONDHEIDSZORG EN VEILIGE MEDICATIE VOOR IEDEREEN


 • Ten eerste: Nooit meer vaccinatieplicht, mandaten, lockdowns en andere "maatregelen voor de volksgezondheid". Nooit meer!


 • "NEE" tegen de Big Pharma Multinationals, maar nonprofitmedicatie gemaakt in, door en voor Nederland: De productie van medicijnen (inclusief vaccinatie, voor die ... die hier nog altijd in geloven) is veel te belangrijk om uit te besteden. Europese medicijnen moeten enkel op nonprofitbasis geproduceerd worden, in Europa. Ook zal geen enkele vaccinatie of inenting ooit verplicht worden in Nederland. Nooit.


 • Strafrechterlijk onderzoek naar vaccindeals: We hebben strafrechtelijke onderzoeken nodig naar alle vaccindeals, zowel op nationaal als Europees nivo. Inclusief een grondig onderzoek naar ALLE politici en bedrijven die erbij betrokken waren. Er moet gevangenisstraf komen voor iedereen die misdaden heeft gepleegd (zoals Von der Leyen, die nooit de Pfizer-SMSjes heeft overhandigd, ondanks het feit dat het EP dit haar had opgedragen)!


 • Abortus = Moord: Abortus moet in Nederland beperkt worden tot ABSOLUUT NIET LATER DAN het embryonale stadium (= 22 weken) en geen seconde later! Abortus moet ook gepaard gaan met psychologische hulp. Een foetus is een mens. Dat betekent dat een abortus tijdens een vergevorderde zwangerschap regelrechte moord is. Dat betekent ook een onmiddellijk verbod op de handel in menselijk weefsel, zoals foetale stamcellen. Dit moet stoppen, nu!


 • Verbod op transgender: Transgenderisme en LQBTI moeten in Nederland en Europa ronduit verboden worden, met een totaalverbod op geslachtsveranderende ("gender reassignment") chirurgie en een verbod op trans-propaganda, zoals de illusie dat er meer dan twee geslachten bestaan. Transgenderisme is een kwaadaardige ideologie op basis van een geestesziekte. Dit moet nu stoppen.


Commercialisering en neoliberaal vrijemarktdenken is een ramp geweest voor de Nederlandse zorg:

Immers, waarom heeft dit kabinet een miljoen doses besteld van een vaccin voordat het ontwikkeld en getest was? En waarvan even later al bleek dat het ernstige bijwerkingen (zoals gezichtsverlamming & zelfs dood) kan veroorzaken?

Waarom mogen buitenlandse farmabedrijven "vrijwilligers" voor medisch onderzoek ronselen voor geld?

Waarom is Nederland zo afhankelijk van Amerikaanse, Britse en Duitse big pharma-bedrijven?

Waarom kan het kabinet wél miljoenen euro's uitgeven aan ongeteste spuitjes, of aan een JSF-straaljager, of aan de NPO, maar heeft elke Nederlander tegelijk nog een eigen risico voor zorg te betalen?

Waarom heeft de regering de afgelopen tientallen jaren aangemoedigd dat rusthuizen, wooncentra en bejaardenhuizen in gigantische ouwemensenfabrieken zijn veranderd, waar te weinig slechtbetaalde maar toegewijde personeelsleden zorg moeten dragen voor te veel hulpbehoevende ouderen, terwijl directieleden van de zorgcentra wel hun miljoenenbonussen op mogen strijken?


De door de regering uitgevoerde commercialisering en "opschaling" van de Nederlandse gezondheidszorg is niets minder dan een misdaad waar verantwoording voor afgelegd zal moeten worden!


Wat betreft de kwaliteit en kosten van de aangeboden zorg loopt ons land ver achter bij de rest van Europa. Om dit gat eindelijk eens te vullen en ervoor te zorgen dat elke Nederlander de zorg kan krijgen die hij/zij nodig heeft, willen wij de ontwikkeling van betaalbare, kleinschalige en kwaliteitsvolle zorg stimuleren door middel van schaalverkleining en minder bureaucratie in de zorg. Ook eisen wij een betere controle op de kwaliteit en de oorsprong van onze medicijnen (inclusief vaccinaties, voor hen die ze nog willen) en voedsel, een effectieve bestrijding van overgewicht in kinderen en een halt aan de ontwikkeling en inzet van genetisch gemodificeerde Frankensteingewassen. Dat houdt ook in dat wij weigeren om patenten te erkennen op organismes, natuurproducten, of andere "producten" die deel uitmaken van de natuur, zoals bijvoorbeeld virussen of zaden.


Verder willen wij ook het Eigen Risico in de zorg afschaffen, aangezien het het pure struikroverij vinden is om mensen te dwingen om elke maand een zorgpremie te betalen, maar om men vervolgens óók te dwingen om nog eens voor de eigen zorg te betalen. Waarom heb je dan een verplichte zorgverzekering als het voor de meerderheid van Nederland helemaal niets betaalt? Het Eigen Risico is niet alleen een schande, maar ook volstrekt overbodig als we bereid zijn om een intelligent zorgsysteem te ontwerpen en als we even nadenken hoe wij ons belastinggeld beter kunnen verdelen.


Zo willen wij ons geld o.a. gebruiken om ervoor te zorgen dat alle vaccinaties die in Nederland gegeven worden van nu af aan ook allemaal in Nederland worden geproduceerd. Waarom moet de Nederlandse volksgezondheid afhankelijk blijven van Britse, Amerikaanse en Duitse medicijnproducenten die allemaal al voor miljarden euro's aan schadevergoedingen en boetes hebben moeten betalen? Door ervoor te zorgen dat alle in Nederland gebruikte inentingen ook daadwerkelijk door een Nederlands laboratorium op Nederlandse bodem worden geproduceerd (en dus niet door een of ander buitenlands concern), kunnen wij de kwaliteit van deze medicatie controleren en de langetermijneffecten ook bestuderen. De gezondheid van de Nederlander moet voorrang krijgen op het belang van internationale vrijhandel!


LEES HIER MEER OVER GEZONDHEID (INCLUSIEF CORONA & BAAS OVER EIGEN LIJF)

#20 | CORONA- EN RAMPENBELEID: TERUG NAAR NORMAAL EN BETER VOORBEREID VOOR DE TOEKOMST!

De Nederlandse overheid heeft tijdens de coronacris van 2020/2021/2022 gefaald! Zo simpel is het. Door compleet onvoorbereid te zijn en vervolgens volledig op de internationale farma-industrie te vertrouwen, in plaats van eigen Nederlandse oplossingen te vinden, heeft het kabinet zowel voor een ongeziene verspilling van financiële middelen gezorgd, als een ongeziene toename van "onverklaarbare" bijwerkingen (inclusief overlijdens), als een ongeziene polarisering van de Nederlandse gemeenschap. De Nederlandse overheid heeft twee jaar lang met de levens van mensen lopen klooien, zonder plan, idee of zelfs basisprincipes. Het is duidelijk dat de Nederlandse overheid compleet onvoorbereid was en nog altijd is om met rampen om te gaan.


Zowel in Nederland als wereldwijd hebben slecht uitgedachte coronamaatregelen ondertussen meer schade aangericht dan de ziekte zelf. De hele economische crisis waar Europa zich nu midden in bevindt, met eindeloze inflatie, prijsstijgingen van voedsel en andere essentiële middelen, een kunstmatig energietekort en zelfs het uitbreken van een nieuwe oorlog oorlog, komt uit de koker van de Europese globalistische elite, maar is pas echt zichtbaar geworden door de economische zelfmoord die Europa in 2020/2021/2022 heeft gepleegd.


Ook in Nederland hebben we rijen failliete winkels gezien, nieuwe armoede, een  nooit eerder gezien nood aan voedselbanken, voedsel- en brandstoftekorten, voedselprogramma's op de basisschool, en natuurlijk ook stress, depressies, zelfmoorden, hopeloosheid, huiselijk geweld, zware criminaliteit en politiek geweld, terwijl ons onderwijssysteem op instorten staat en de zorgsector (dankzij jarenlang snijden in de zorg door de kabinetten van Rutte) compleet onvoorbereid was. Allemaal als resultaat van het neoliberaal "nieuwe normaal" - het direct resultaat van 20 jaar besparen op alles wat er wérkelijk toe doet. Wij verwerpen deze nieuwe realiteit en willen Nederland herstarten: Nooit meer dicht gaan, terwijl wij op een logische, effectieve en wetenschappelijk verantwoorde manier met epidemieën en andere nationale rampen omgaan, in plaats van als een kip zonder kop in paniek te raken.


Dat betekent dus ook: ✔ Geen pasjesmaatschappij! ✔ Een mens is meer dan een QR-code! ✔ Juridische consequenties voor corrupte en leugenachtige politici! ✔Afkeuring van buitenproportioneel politiegeweld ✔ afkeuring van elke vorm van "vaccinatie-discriminatie". Ons standpunt is dat je persoonlijke vaccinatiestatus vertrouwelijke medische informatie is die je met niemand hoeft te delen.


2020/2021/2022 zijn absolute rampjaren geweest voor Nederland én de wereld. De afgelopen jaren lang was de coronacrisis (voor uiteenlopende redenen) de grootste kunstmatige noodsituatie waar Nederland mee geconfronteerd is sinds het einde van de Koude Oorlog. Wij constateren dat het gevoerde overheidsbeleid tijdens de coronacrisis recht ingaat tegen de fundamentele waarden van de Nederlandse cultuur, van de Nederlandse bevolking en van de Nederlandse rechtsstaat (alsook de Europese mensenrechten). De politici van het kabinet hebben herhaaldelijk de wet overtreden, zonder hier ooit consequenties voor te hoeven voelen. Zij hebben hun heilige verantwoordelijkheid aan het Nederlandse volk verraden door hun "internationale verplichtingen" voorrang te geven over de nationale belangen van Nederland. Zij hebben hun eigen land overgegeven aan de waan van de dag zonder ooit enige kritische kanttekeningen te plaatsen. Daarom moet de Nederlandse politiek gesaneerd en gerestaureerd worden, zodat wij weer leiders krijgen die begrijpen dat zij voor het volk werken; niet het volk voor de politici!


Kortom: Er is een hoop dat we kunnen doen om uit deze crisis te komen; en om terug naar het normale leven te gaan, zonder verplichte vaccinatie, zonder gedwongen Groene Pas of vaccinatiepaspoort, zonder GMO's in je lichaam, zonder scholen te sluiten en kinderen thuis te houden. In plaats daarvan gaan wij in de toekomst crises oplossen door deze strategie te voeren: Eigen keuze, eigen verantwoordelijkheid, onafhankelijkheid, een hoop gezond verstand en nationale oplossingen voor nationale problemen.


LEES HIER MEER OVER CORONABLEID, ONDER GEZONDHEID

#21 | RUIMTEVAART & TECHNOLOGIE: NEDERLAND ALS INTERNATIONAAL CENTRUM VOOR DE RUIMTEVAART:

Willen wij echt toestaan dat de VS, China & Rusland het zonnestelsel veroveren? Tijd voor Nederland (en Europa) om zich te ontwikkelen tot een onafhankelijke ruimtemacht!


Waarom moeten eigenlijk enkel de Amerikanen, Russen en Chinezen toegang tot de ruimte hebben? Nederland moet een voorrangspositie in de wereld nemen op het gebied van innovatie in de ruimtevaart, door in te zetten op de eeuwenoude Nederlandse traditie in wetenschap en innovatie die rust op de schouders van Nederlandse reuzen als Kuyper, Oort, Huygens, Van Allen, Fokker en meer.


Om te beginnen gaan wij de Netherlands Space Office (met zijn verschrikkelijk modieus Engelse acronym) opwaarderen naar een volwaardige Nederlandse Ruimteorganisatie - van de on-Nederlandse Netherlands Space Office naar de Nederlandse Ruimtevaartorganisatie!


Verder willen wij ook flink gaan investeren in de SRON - de Stichting Ruimte-Onderzoek Nederland (dat mogelijk zelfs uitgebreid kan worden tot het officiële ruimteagentschap van de Nederlandse overheid). Dit doen wij niet alleen omdat wij in deze groei-industrie een voorrangspositie moeten proberen te nemen, nu het nog kan, maar ook omdat wij vinden dat het Nederlandse volk tot meer moet kunnen aspireren dan enkel de uitdagingen van het dagelijkse leven; en als een volk van geboren ontdekkingsreizigers is de ontdekking en exploitatie van de ruimte een uitdaging die ons op het lijf gesneden is! Wat betreft het gebruikelijke tegenargument van de hoge kosten die ruimteonderzoek met zich meebrengt, is het Democratisch Front niet van plan om kwistig met geld te strooien om ons ruimteprogramma op poten te zetten, zoals de Amerikanen dat doen, maar om een zeer kosteffectief en doelgericht programma uit te voeren, van het soort waar landen als India ondertussen succes mee hebben gehaald: Waarbij wij meer doen met minder.


Dit betekent ook dat Nederland een groter aandeel binnen de Europese ruimtervaartorganisaties ESA en EUSPA moet opeisen.


EEN NIEUW NEDERLANDS RUIMTETIJDPERK:

We moeten stoppen met alle internationale "samenwerking" met (lees "exploitatie door") de VS en China als het gaat om ruimteverkenning. Als de Amerikanen de Maan en Mars halen, zal dat gebeuren dankzij Europese technologie en ontwikkeling. Waarom gebruiken we niet onze eigen knowhow en expertise voor onszelf? Wil je echt dat de VS & China het zonnestelsel veroveren? Tijd voor Nederland & Europa om een onafhankelijke ruimtemacht te worden!


LEES HIER MEER OVER RUIMTEVAART

#22 | VACCINATIEPLICHT: NOOIT, WANT BAAS OVER EIGEN LIJF!

Wij zijn (nog) niet een dictatuur zoals Rood China, Rusland of de VS. Het recht om te weigeren om iets in je eigen lichaam in te laten spuiten is een van onze fundamentale principes. Iedereen heeft het recht om te weigeren!


Wij hebben de afgelopen jaren echter aan de lijven kunnen ondervinden dat overheden zoals die van Nederland, Vlaanderen/België, de E.U. en de cynisch genoemde "Wereldgezondheidsorganisatie" allemaal geloven dat zij het recht hebben om jou te vertellen wat er met jouw lichaam moet gebeuren. Wij geloven echter dat niemand het recht heeft om ons te vertellen wat wij in ons lichaam moeten stoppen. Daarom houden wij sterk vast aan ons zelfbeschikkingsrecht, wat geen gedwongen vaccinaties betekent! Wij vinden dat inentingen altijd een vrije keuze moeten zijn van de persoon zelf en dat gezondheidszorg áltijd persoonlijk is!


LEES HIER MEER OVER GEZONDHEID

#23 | IMMIGRATIE, VLUCHTELINGEN & ASIELZOEKERS: EFFECTIEF, HUMAAN EN GLASHELDER BELEID

Wij zijn zeer zeker níét tegen immigratie. Immigratie is immers belangrijk voor Nederland, mits met verstand uitgevoerd! Daar schort het echter aan: De Nederlandse immigratie-politiek raakt immers kant noch wal, maar lijkt te bestaan uit het ophokken van vluchtelingen in plattelandsdorpjes zoals Ter Apel, zodat die vervolgens de lokale gemeenschap kunnen overspoelen, het voortrekken van sommige vluchtelingen over anderen, een weigering om criminele asielzoekers (die bijvoorbeeld weigeren om te vertrekken) uit te zetten, het wegpesten van potentiële nieuwe Nederlanders die wél die hun bijdrage kunnen en willen doen (tenzij ze met genoeg geld over de brug komen om een visum, MVV en zelfs de Nederlandse nationaliteit te kopen!), en openlijke discriminatie bij de overheid zelf... Het kabinet heeft van immigratie een chaos gemaakt waarbij zowel het menselijk aspect als de economische en gemeenschapelijke noodzaak compleet uit het oog verloren is. Dat moet onmiddellijk veranderen! Wij willen de commercialisering van immigratie een halt toeroepen. In plaats daarvan willen wij immigatie glashelder maken, onze humanitaire kant richting vluchtelingen laten zien én tegerlijkertijd ook van de nieuwkomers verwachten dat zij een wezenlijke bijdrage aan de Nederlandse samenleving doen. Op deze manier verbinden wij onze menselijkheid met het economisch en maatschappelijk belang van de Nederlandse samenleving, waar wij uiteindelijk allemaal beter van worden!


Wij zijn er volledig van overtuigd van het idee dat iedereen die in Nederland woont zich volledig en met overgave Nederlander moet kunnen voelen, ongeacht zijn of haar afkomst, huidskleur of geloof. Iedereen die van goede wil is, moet zich in Nederland thuis kunnen voelen, maar om dat voor elkaar te krijgen moet Nederland ook één onafhankelijk land blijven met één nationale taal! Wat betekent dat de Nederlandse taal en cultuur meer hulp verdient dan het van dit kabinet tot nu toe heeft gekregen. Ook daar willen wij wat aan doen!


EEN EINDE AAN EUROPEES NEOCOLONIALISME: De Lijst Erik Schrama pleit voor een onmiddellijk einde aan de neokolonialistische uitbuiting van Afrika door bepaalde Europese landen. Dit betekent een einde aan Afrikaanse kinderarbeid om de grondstoffen voor elektrische auto's op te graven en ook een einde aan Frankrijks neokoloniale controle over de CFA-frank.


ASIELZOEKERS & VLUCHTELINGEN: Vluchtelingen & asielzoekers verdienen zeker een menswaardige ontvangst in Nederland, zolang zij maar begrijpen dat het in principe een tijdelijk verblijf betreft! En dat de nieuwkomer zich zonder uitzondering aan de Nederlandse wetten, gewoontes en cultuur dient te houden. Een vreemdeling die niet onmiddellijk bereid is om zich aan de Nederlandse wet en de Nederlandse manier van doen te houden, moet onmiddellijk uitgezet worden. Zonder excuses, zonder treuzelen. Asielzoekers dienen ook niet zomaar vrijgelaten worden uit de AZC's en in de gemeenschap worden gedumpt, zoals onze overheid nu doet. Deze praktijk is slecht voor zowel de asielzoeker als de gemeenschap. Een asielzoeker zou in principe het AZC/Vluchtelingenkamp pas kunnen en mogen verlaten als hij/zij bewijst de Nederlandse taal voldoende machtig te zijn én ook een baan of tewerkstelling heeft gevonden (bijvoorbeeld in de zorg, waar nu een gigantisch personeelstekort heerst). Op deze manier kunnen vluchtelingen/asielzoekers een belangrijke economische bijdrage aan Nederland doen. Let op: De keerzijde hiervan is ook dat AZC's/Vluchtelingenkampen menswaardig onderdak moeten bieden. Met bijvoorbeeld minimaal één kamer per gezin en gescheiden en propere sanitaire voorzieningen voor mannen en vrouwen.

Asielzoekers en vluchtelingen zijn gasten in ons land. Zo dienen wij hen te behandelen en zo dienen zijn zich ook te gedragen.


In het verlengde daarvan vinden wij dus dat AZC's humane leefomstandigheden moeten bieden, maar zijn wij ook faliekant tegen het plaatsen van AZC's in dorpjes op het platteland zoals Ter Apel en Tubbergen. Als er asielzoekers zijn, moeten die in of aan de rand van de grote stad opgevangen worden, waar de fysieke en mentale capaciteit bestaat om met vreemdelingen om te gaan, niet pal in landelijk gebied.


Ook moet het belang van Nederland voorgaan. Zodra we in een situatie zijn beland waar Nederlandse vrouwen en meisjes niet meer veilig over straat kunnen door de aanwezigheid van immigranten/asielzoekers die zich niet aan onze wetten & normen willen houden, weten we dat er een probleem is dat opgelost moet worden. Zo simpel.


LEES HIER MEER OVER MIGRATIE

#24 | BUITENLAND: ONS LAND ALS LICHTPUNT IN DE WERELD DOOR KRACHTIGE ÉN ETHISCHE DIPLOMATIE

Nog niet zo lang geleden was Nederland het meest vooruitstrevende, meest bevrijde land ter wereld - een land dat zijn eigen boontjes kon doppen! Wat is er sindsdien met ons gebeurd? Ondertussen doen onze eigen autoritaire "leiders" vriendelijk met buitenlandse dictators, omdat wij bang zijn dat onze handel anders krimpt ... De LES gelooft echter dat ons land een voorbeeldfunctie moet innemen! Als een lichtpunt van democratie en vrijheid, om te laten zien hoe het wél moet. Daarom moeten wij niet langer geld zwaarder laten wegen dan mensenlevens, anders krijgen we straks nóg een MH17, omdat de hele wereld nu weet dat Nederlanders helemaal niets terug zullen doen wanneer je ons aanvalt!


Daarom moet NEDERLAND UIT DE NAVO! YANKEE (EN IGOR EN CHEN) GO HOME! Geen buitenlandse troepen meer op Europese bodem. Alle Amerikaanse, Russische en Chinese troepen moeten vertrekken en onmiddellijk weer naar huis gaan. Na WOII werd Europa bezet door de Britten, de Fransen, de Yanks en de Sovjets. De Britten, Fransen en Russen vertrokken, nu zijn alleen de Yanks nog over. Tijd voor hen om ook te vertrekken! Hier hoort ook een totaalverbod bij op de aanschaf van Amerikaans militair materiaal: We kopen Europees of helemaal niet. Dit betekent ook een strenge visumplicht voor bezoekers uit China & Amerika. Terwijl de regeringen van China en de VS actief vijandige acties ondernemen tegen Europa moet Europa effectief gesloten zijn voor alle bezoekers uit de VS en China. Europa moet een internationale koers gaan varen die los staat van de VS, China en Rusland. De politici van Nederland (én Europa) moeten ermee ophouden om zich dienstbaar en slaafs op te stellen als globalistische loopjongetjes, maar de behoeften van Nederland en Europa eens voorop stellen.


Het monsterverbond tussen de NAVO en de EU begint steeds meer op de superstaat Oceanië te lijken uit Orwells 1984. Zowel de NAVO als de EU hebben echter getoond dat ze ondemocratisch, roekeloos en onbetrouwbaar zijn. Daarom moet Nederland uit de Navo!


LEES HIER MEER OVER BUITENLAND

#25 | NATUUR & MILIEU: SCHONE LUCHT, VEILIG VOEDSEL, BETROUWBARE MEDICATIE EN EEN GROEN NEDERLAND

De afgelopen jaren hebben wij gezien hoe de kwaliteit van ons voedsel, van de medicijnen die wij gebruiken en zelfs van onze leefomgeving hard achteruit is gegaan. Wij hebben gezien hoe rot paardenvlees bij ons op tafel is gekomen, wij hebben gezien hoe dit kabinet een miljoen doses heeft besteld van een ongetest en gevaarlijk vaccin, waarvan later is gebleken dat het érnstige bijwerkingen heeft, zoals spontane trombose, hartaanvallen, miocarditis en zelfs plotseling overlijden! Het is echter de taak van de overheid om over de kwaliteit van ons voedsel, onze medicijnen en onze omgeving te waken. Dit kan duidelijk beter.


Voedselkwaliteit, de veiligheid van onze medicatie, de staat van natuur en milieu en ook dierenrechten zijn onderwerpen die nauw met elkaar zijn verbonden en die samen de natuurlijke ruggegraat van ons land vormen; en dus ook de gezondheid van onze gemeenschap bepalen! Dit zijn uitermate belangrijk onderwerpen die door de afgelopen kabinetten allemaal stelselmatig zijn genegeerd, met rampzalige gevolgen (zoals de aardbevingen in Groningen als gevolg van gasboringen, het paardenvleesschandaal, de uitwassen in de bio-industrie, en meer). Daarom vechten wij voor een betere bescherming van onze natuur en milieu, een écht effectieve bescherming van de kwaliteit van ons voedsel en onze medicijnproductie (o.a. door in Nederland onze eigen medicijnen te gaan produceren, in plaat van ze allemaal te importeren) en bestrijding van de uitwassen van de bio-industrie. Dus ook geen boren naar schaliegas meer in de Waddenzee, omdat de nettowinst van deze boringen uiteindelijk minder is dan de schade die ze veroorzaken, net zo min als de verdere ontwikkeling en groei van GMO's en genetisch gemodificeerde Frankensteingewassen! Tegelijk houdt dat ook in dat wij weigeren om patenten te erkennen op organismes, natuurproducten, of andere "producten" die deel uitmaken van de natuur, zoals bijvoorbeeld virussen of zaden. Het feit dat Europa in het verleden publiekelijk stelling heeft genomen tegen genetisch gemodificeerde organismen en gewassen op Europese bodem, maar desondanks een vaccin op basis van GMO's zonder blikken of blozen toestaat, valt wat dat betreft ook opmerkelijk te noemen. De Lijst Erik Schrama is echter fel tégen genetische modificatie in Nederland.


Daarom dus GEEN KUNSTMATIG FRANKENSTEINVOEDSEL! Maar een onmiddellijk verbod op alle Frankensteinvoedsel, genetisch gemodificeerde voedingsmiddelen, namaakvoedsel, "beyond" producten en uit insecten vervaardigde "nieuwe voedingsmiddelen" zoals gedeeltelijk ontvet krekelpoeder. Want insecten eten is zowel slecht voor de gezondheid als on-Nederlands en on-Europees!


Ook een EINDE AAN DE EUROPESE EMISSIERECHTENHANDEL: Onmiddellijke beëindiging van Europa's louche handeltje in emissierechten. Het is economisch dom om te denken dat je vervuiling kunt bestrijden door het recht om te vervuilen te legaliseren en vervolgens op de open markt vervuilingsrechten te verkopen. Dit is dom en contra-effectief en moet stoppen. Grote vervuilers moeten gewoon worden beboet voor de vervuiling die zij in de wereld dumpen; in het geval van sterk vervuilende bedrijven moeten hun CEO's en bestuursleden ook worden beboet en in de gevangenis belanden. De natuur verdient effectieve bescherming, geen schijnheilige lippendienst.


GEEN PRIVÉJETS MAAR BETAALBARE TREINEN: Reizen moet niet enkel voor de superrijken zijn, die veel praten over "de planeet" en "het klimaat" maar het ondertussen niet erg vinden om die zelf te vervuilen. Daarom moet er een verbod komen op alle privéjets. Als je ergens heen wilt in Europa, neem dan de trein. En dezelfde regel geldt voor de elite van het WEF: Hun privé-jets moeten worden verboden en aan de grond gehouden. Laat ze zoals de rest van ons de trein nemen (want zij willen toch dat niemand meer een auto kan betalen). Dit betekent ook dat de trein niet alleen betaalbaar, maar ook echt goedkoop moet worden op het hele Europese continent.

En dat is iets wat het nu zeker niet is.


LEES HIER MEER OVER MILIEU

#26 | HUISVESTING: EEN OPLOSSING VOOR DE CHRONISCHE WONINGNOOD,

DOOR HUIZEN TE BOUWEN EN SOCIALE FINANCIERING TE BIEDEN

Een oplossing voor de chronische huizencrisis: Een eigen woning voor elk gezin door betaalbare huizen te bouwen en sociale financiering te bieden.


Dankzij het neoliberaal vrijemarktdenken van de kabinetten Rutte heeft Nederland ondertussen al meer dan 10 jaar lang een chronisch huizentekort! Wat onlogisch is, aangezien Nederland genoeg ruimte heeft voor nieuw woningen voor Nederlanders én voor opvang voor vluchtelingen én voor boerenbedrijven én voor natuur! Ondanks alle onzin die het kabinet spuit, is er wél ruimte in ons land. We moeten het gewoon met verstand gebruiken


De reden dat deze crisis bestaat en al 10 jaar aansleept is simpelweg omdat de VVD met zijn "partners" nooit enige interesse hebben getoond voor betaalbare woningen voor normale mensen. Omdat dit immers geen probleem is waar de veelverdieners van de VVD zelf ooit mee zijn geconfronteerd.

Nu heeft het kabinet aangekondigd dat ze het huizenprobleem willen oplossen; door de woningcorporaties opdracht te geven om over een aantal decennia meer huizen te bouwen. Het feit dat de woningcorporaties al meer dan 10 jaar hebben gefaald om hun toegewezen taak eerlijk en effectief uit te voeren, doet er duidelijk niet toe ... Wij zien nu al dat de "oplossing" van dit kabinet om de huizencrisis op te lossen gestrand is voordat het goed en wel op gang is gekomen, omdat lege woorden en holle retoriek belangrijker is voor Rutte IV dan actie en échte oplossingen. Van dit kabinet mogen wij echt géén oplossingen verwachten. Daarom hebben wij een redelijk alternatief nodig voor dit kabinet!


Wij geloven dat immers elke Nederlander een betaalbaar dak boven zijn hoofd moet hebben en elk gezin in Nederland zijn eigen huis moet kunnen hebben! Helaas is dat in Nederland verre van de norm, aangezien het percentage eigen woningen nog altijd vér onder het Europees gemiddelde ligt. Daar willen wij wat aan doen!


Want wij geloven dat het gezin de hoeksteen van onze samenleving vormt! Daarom vinden wij dat elk kind in zijn/haar eigen huis op moet kunnen groeien. Dat is echter lastig, omdat Nederland onderaan de Europese lijst bungelt wat betreft huizenbezit! Daarom willen wij het realistischer en betaalbaarder maken om je eigen eerste woning te kunnen kopen, o.a. door een Nationaal Woningfonds op te richten, waardoor gezinnen met een lager vast inkomen toch een gunstige hypotheek kunnen krijgen. Maar ook door de Staat gewoon betaalbare huizen te laten bouwen. Zonder woningcorporaties! Gaat dat iets kosten? Ja, natuurlijk. Maar niet té veel, niet als wij ons verstand gebruiken. Uiteindelijk is ons einddoel simpel: Elk gezin zijn eigen huis, elk kind in zijn eigen woning, elke Nederlander met een dak boven zijn hoofd!


LEES HIER MEER OVER HUISVESTING

#27 | BUITENLAND: WERELDMACHT NEDERLAND: ONS LAND ALS KOPLOPER IN DE WERELD

Op het gebied van democratie, vrijheid, handel & industrie, mensenrechten, persvrijheid, innovatie & wetenschap; en eigenlijk alles dat belangrijk is, moeten wij ernaar streven om de toon aan te geven!


Wij geloven namelijk dat Nederland midden in de wereld en midden in Europa hoort te staan, omdat wij iets positiefs aan de internationale samenleving toe te voegen hebben.


Om dat te doen, kunnen wij echter niet langer blindelings meegaan in andermans oorlogjes, maar moeten wij een onafhankelijke internationale koers varen, moeten wij niet aan de verleiding toegeven om geld te besparen door de verdediging van ons eigen land verwaarlozen en moeten wij ons tegelijkertijd niet hermetisch afsluiten voor de rest van de wereld. Dat houdt ook in dat wij een effectieve en doeltreffende ontwikkelingssamenwerking voorstaan, die meer inhoudt dan de huidige praktijk van een ambtenaar of een NGO een zak geld toeschuiven, maar dat wij ter plaatse noodhulp gaan geven aan die mensen in de wereld die het écht nodig hebben, zoals de 160 miljoen mensen die op dit moment hongerlijden. Op deze manier kunnen wij zowel levens redden als de aanwezigheid van Nederland als een positieve kracht in de wereld vestigen. Op deze manier kunnen wij dus van Nederland het bruisend middelpunt van de wereld maken.


Natuurlijk houdt dat ook in dat wij van Nederland het centrum van Europa moeten maken, dat wij niet meer passief moeten afwachten van Brussel zegt, maar dat wij Nederland onafhankelijk moeten maken van de dictaten van de ondemocratische Commissie in Brussel en dat wij zelf de toon moeten gaan aangeven binnen Europa, om de EU te hervormen tot een eerlijke & effectieve nieuwe Europese Economische Gemeenschap.


Verder betekent dit ook dat wij onder andere willen gaan investeren in wetenschappelijk onderzoek naar hernieuwbare energiebronnen en ruimtevaart, om op deze manier van Nederland weer het wetenschappelijk middelpunt van de wereld te maken, maar ook om noodzakelijke technologieën te ontwikkelen die onze economie uiteindelijk veel nieuwe kansen en inkomsten op kunnen leveren.


LEES HIER MEER OVER BUITENLAND

#28 | NEDERLAND UIT DE NAVO

YANKEE (EN IGOR EN CHEN) GO HOME! Geen buitenlandse troepen meer op Europese bodem. Alle Amerikaanse, Russische en Chinese troepen moeten vertrekken en onmiddellijk weer naar huis gaan! Na WOII werd Europa bezet door de Britten, de Fransen, de Yanks en de Sovjets. De Britten, Fransen en Russen zijn (grotendeels) vertrokken, nu is alleen de Amerikaanse bezettingsmacht nog overgebleven. Tijd voor hen om ook te vertrekken. De NAVO in het bijzonder is een verlengstuk van de Amerikaanse imperialistische buitenlandpolitiek in Europa. Daarom moet Nederland de NAVO verlaten en eindelijk eens zélf voor onze eigen defensie zorgdragen.


Hier hoort ook een totaalverbod bij op de aanschaf van Amerikaans militair materiaal: We kopen Europees (bij voorkeur Nederlands) of helemaal niet.

Dit betekent ook een strenge visumplicht voor bezoekers uit China, Rusland & Amerika. Terwijl de regeringen van China, Rusland en de VS actief vijandige acties ondernemen tegen Europa moet Europa effectief gesloten zijn voor alle bezoekers uit de VS, China en Rusland. Nederland moet een internationale koers gaan varen die los staat van buitenlandse belangen. Nederlandse (en Europese) politici moeten ermee ophouden om zich dienstbaar en slaafs op te stellen als de globalistische loopjongetjes van Washington en Peking, maar moeten de behoeften van Nederland en Europa eens voorop gaan stellen. #NederlandEerst & EuropaEerst

#29 | LEVENSKOSTEN:

De kosten voor het dagelijs levensonderhoud voor gewone Nederlanders en gewone Europeanen moeten omlaag. Zodat een normaal gezin weer makkelijk rond kan komen met het inkomen van één ouder, in plaats van de huidige situatie, waar in vele gezinnen beide ouders 40 uur per week moeten werken en nóg niet rondkomen aan het einde van de maand


Als een steuntje in de rug van de werkende Nederlanders wil de LES ook de nationale maaltijdkaart invoeren, om Nederlanders te steunen in het doen de dagelijkse boodschappen. Zie ook: De nationale maaltijdkaart.
#30 | GEEN KOOLSTOFBELASTING / CARBONTAX OP CENTRALE VERWARMING EN BENZINE:

Geen koolstofbelasting op centrale verwarming en benzine. De EU heeft moedwillig koolstofbelastingen geheven om het leven van gewone mensen ondragelijk te maken. De EU heeft dit gedaan, dus dan kan de EU dit ook ongedaan maken.#31 | EINDE AAN DE EMISSIERECHTENHANDEL:

Onmiddellijke beëindiging van Europa's louche handeltje in emissierechten. Het is economisch dom om te denken dat je vervuiling kunt bestrijden door het recht om te vervuilen te legaliseren en vervolgens op de open markt vervuilingsrechten te verkopen. Dit is dom en contra-effectief en moet stoppen. Grote vervuilers moeten gewoon worden beboet voor de vervuiling die zij in de wereld dumpen; in het geval van sterk vervuilende bedrijven moeten hun CEO's en bestuursleden ook worden beboet en in de gevangenis belanden. De natuur verdient effectieve bescherming, geen schijnheilige lippendienst.

#32 | GOEDKOPE ELEKTRICITEIT

Het is de taak van een elektriciteitsbedrijf om elektriciteit tegen kostprijs te leveren. De Europese elektriciteitsbedrijven hebben in 2022 - het hoogtepunt van de zogenaamde "energiecrisis" - megawinsten gemaakt, wat aantoont dat ze alleen geïnteresseerd zijn in geld, niet in mensen. Bovendien vereisen de voortdurende plannen om heel Europa te over-elektrificeren meer energie dan deze bedrijven kunnen of willen produceren. Daarom moeten alle energiebedrijven die momenteel stroom verkopen aan prijzen boven de productiekosten genationaliseerd worden. Omdat energie betaalbaar moet zijn.
#33 | GEEN PRIVÉJETS MAAR BETAALBARE TREINEN

Reizen moet niet enkel voor de superrijken zijn, die veel praten over "de planeet" en "het klimaat" maar het ondertussen niet erg vinden om die zelf te vervuilen. Daarom moet er een verbod komen op alle privéjets. Als je ergens heen wilt in Europa, neem dan de trein. En dezelfde regel geldt voor de elite van het WEF: Hun privé-jets moeten worden verboden en aan de grond gehouden. Laat ze zoals de rest van ons de trein nemen (want zij willen toch dat niemand meer een auto kan betalen). Dit betekent ook dat de trein niet alleen betaalbaar, maar ook echt goedkoop (en bij voorkeur gratis) moet worden in heel Nederland en op het hele Europese continent. En dat is iets wat het nu zeker niet is. Daarom ijveren wij voor betaalbaar OV!

#34 | NEE TEGEN 5G! ZEG "NEE" TEGEN DE TOTALE DIGITALISERING VAN DE GEMEENSCHAP

Allse op de cloud zetten is geen oplossing voor Europa's democratisch gebrek. Computers zijn een gereedschap, geen levensstijl. De Europese elite is dom om te geloven dat zij de structurele problemen van Europa kunnen oplossen enkel door alles digitaal te maken.

#35 | EEN EINDE AAN TRANSPORT ENKEL VOOR DE RIJKEN

Elektrische auto's zijn duur, gevaarlijk en (omdat ze niet gerecycleerd of opgeknapt kunnen worden, en de vervuiling van de auto naar de schoorsteen van de elektriciteitscentrale verplaatst wordt, en omdat ze gemaakt worden van zeldzame materialen die opgegraven worden uit mijnen in de jungle, vaak door middel van minderjarige slavenarbeid) ronduit slecht voor het milieu. Ze zijn duidelijk bedoeld om persoonlijk vervoer alleen beschikbaar te maken voor de zeer rijken. Dat blijkt ook uit de uitrol van de "15 minuten steden" in heel Europa, met wegversperringen en bewegingsbeperkingen die gedicteerd worden door "jaarlijkse rijquota" die door de regering worden vastgesteld. Zoals we hebben gezien in Oxford in 2023. Dit moet stoppen. Net zoals de privé-jets, als de ultieme vorm van vervoer die alleen voor de rijken is, moeten worden verboden in Europa.