editie augustus 2022

// HET REDELIJK ALTERNATIEF MAGAZINE |

lees hier het laatste nieuws & opinie van de DP

Altijd het laatste DP nieuws recht in je inbox?

Neem dan een gratis en vrijblijvend

abonnement op onze nieuwsbrief:

HET REDELIJK ALTERNATIEF MAGAZINE


 
 

VIDEO'S DIE

ER TOE DOEN:

HET REDELIJK ALTERNATIEF MAGAZINE // EDITIE AUGUSTUS 2022

DEEL DEZE PAGINA: PAGINALINK //  


27 augustus 2022 | door Erik van de DP

TER APEL, TUBBERGEN, SCHANDALIG


Artsen zonder Grenzen komt naar ons land omdat Nederland zelf niet in staat is om asielzoekers in minimale menselijke omstandigheden op te vangen. In een woord: Schandalig!


De "Opvangcrisis" is alweer de zoveelste die ons land teistert. En zoals zoveel van de voorgaande crises is dit er ook eentje die veroorzaakt is door jaren en jaren aan falend VVD-beleid.Het feit dat Artsen zonder Grenzen naar een Nederlands AZC moet komen om daar noodhulp te bieden is niet alleen een schande, maar laat ook zien hoe weinig interesse het kabinet heeft voor zijn taak. Je kunt je ondertussen afvragen: Wat doet het kabinet nog?


De manier waarop het kabinet ook de lokale democratie in Tubbergen heeft gepasseerd demonstreert ook het disrespect voor de democratische principes van onze rechtsstaat en onze gemeenschap. Plaatselijke democratie is belangrijk! Maar daar heeft het kabinet duidelijk geen notie aan


BOTSENDE RECHTEN, HOEVEN NIET TE BOTSEN

De bewoners van dorpjes als Ter Apel en Tubbergen hebben namelijk het recht op bescherming van de leefbaarheid van hun plaatselijke omgeving. En dat betekent ook geen vreemdelingen die 's avonds door de ramen staren... Tegelijkertijd hebben de asielzoekers recht om als volwaardige mensen behandeld te worden. En dat zijn rechten die echt niet met elkaar hoeven te botsen! Als we verstandig asielbeleid zouden hebben... Helaas zitten we met de VVD-CDA-D66-CU opgescheept. En die hebben ondertussen duidelijk laten zien dat ze de verantwoordelijkheid niet aankunnen


Wij vragen ons dan ook af: Waarom moeten AZC's juist in landelijke dorpjes zoals Ter Apel en Tubbergen worden neergezet? Waar je met een beetje mensenkennis kunt verwachten dat het plaatselijk verzet groter zal zijn? Waarom staan AZC's niet in de grote steden, waar immers de fysieke en mentale capaciteit bestaat om met vreemden om te gaan.


Dit is ons standpunt: AZC's horen niet in dorpjes! Zo simpel is het.


Ook wanneer asielzoekers uiteindelijk weer terug naar huis moeten (omdat het bijv. veiligelanders zijn), vinden wij dat het de humanitaire taak van de Nederlandse overheid is om een minimaal menselijke standaard voor de opvang van asielzoekers te regelen. Op dit moment zijn de condities in AZC's vaak schrijnend en mensonterend (herinner de bajesboten! ). Nederland moet echter in staat zijn om vluchtelingen op een redelijke, niet-mensonterende manier op te vangen. Dat betekent geen luxe en geen carte blanche, maar wel een basisrespect voor elkaars menselijkheid. Het kabinet heeft echter laten zien dat ze hier totaal geen interesse in hebben. Dit moet veranderen!


En hoe wil de #VVD deze crisis nu oplossen? Door de woningcorporaties opdracht te geven om snel extra huizen te bouwen ... Ondanks het feit dat de VVD ondertussen al 20 jaar aan de macht is (met 1 korte CDA-pauze) en in die tijd compleet gefaald heeft om de chronische woningcrisis aan te pakken, maar nu moeten wij dus een wonder verwachten?! Onwaarschijnlijk...


Ook wil het kabinet deze #opvangcrisis "oplossen" door gezinshereniging een jaar lang onmogelijk te maken. Wat betekent dat gezinnen uit elkaar worden gehouden. Ondanks het feit dat asielzoekers met hun gezin stabieler zijn en sneller integreren dan enkelingen. Mensen zijn stabieler en gelukkiger als ze samen met hun gezin zijn. Samen met de schande van de #toeslagenaffaire zou je denken dat Rutte een hekel aan gezinnen heeft!!


Het asielbeleid van het kabinet Rutte is ronduit slecht: Zonder visie, zonder principes, zonder menselijkheid, zonder discipline, zonder duidelijkheid, zonder oplossingen. Wat is het VVD-antwoord? Niets doen en de problemen van op laten lopen totdat het uit de hand loopt De VVD heeft duidelijk laten zien dat ze de verantwoordelijkheid van verantwoordelijk bestuur niet aankunnen. Het wordt tijd voor een redelijk alternatief: #DP


Vind jij ook dat Nederland toe is aan verandering? Word dan lid van de DP op www.democ.nl/wordlid


Lees meer: https://nos.nl/.../2441954-artsen-zonder-grenzen-naar-ter...


DEEL DIT ARTIKEL VIA DEZE LINK


23 augustus 2022 | door E. van de DP

De leegloop van de VVD - een Interessante ontwikkeling:

De plaatselijke VVD lijkt in opstand te komen tegen de Rutte-junta vanwege het negeren van de lokale democratie. Wie had dat ooit gedacht? Lees meer: https://nos.nl/l/2441634


En dat de uitloop van leden een echt probleem voor de VVD is wordt bewezen door Daan de Neef - kamerlid van de VVD die zijn lidmaatschap van de VVD én zijn kamerzetel heeft opgegeven. Dit als direct gevolg van de inhumane manier waarop het kabinet met asielzoekers omgaat en het feit dat de VVD over de afgelopen jaren zó is veranderd dat het in zijn woorden: "zijn partij gewoon niet meer is"


Het komt niet vaak voor dat een kamerlid de voorkeur geeft aan zijn eigen geweten over zijn persoonlijke machtspositie. Het komt toch onverwacht, zeker van een (ex-)lid van de partij van Mark Rutte; maar als een prettige verrassing, dat het ondanks alles toch nog mogelijk is dat iemand zijn persoonlijke principes volgt, waartoe die ook mogen leiden.


Nu komt het de laatste jaren vaker voor dat mensen hun lidmaatschap van de gevestigde partijen van Nederland opzeggen. Eén van de redenen hiervan is omdat er in het politiek landschap van ons land geen gematigde middenpartijen meer bestaan. De partijen van Nederland zijn inderdaad veranderd: Terwijl de VVD steeds meer naar rechts afglijdt, zodat het verschil ondertussen nauwelijks meer op te merken valt tussen het programma van VVD, PVV en FvD, doet "middenpartij" D66 zijn best om Groen-Links langs links in te halen. Het resultaat hiervan is een gapend gat in het centrum: Een gebrek aan een gematigde, redelijke en vooral ook brede partij, die fel tégen de polarisering van de gemeenschap is en waarbij zowel mensen van gematigd links als gematigd rechts allooi zich thuis kunnen voelen.


Omdat dit gat bestaat; en omdat Nederland duidelijk een gebrek aan redelijk en verantwoordelijk leiderschap heeft, zijn wij nu bezig om hier iets aan te doen. Daarom hebben wij de Democratische Partij opgericht: Een politieke "startup" die van menselijkheid, redelijkheid en praktische oplossingen uitgaat. Het feit dat wij ondertussen al "afvalligen" uit zowel de VVD, D66 en zelfs Volt in ons bestand tellen, leidt ons tot de conclusie dat wij daadwerkelijk iets reëels en waardevols toe te voegen hebben, waar daadwerkelijk behoefte aan is:

Om weer een beetje ethiek, moraliteit en principes in de Nederlandse politiek te krijgen.


DEEL DIT ARTIKEL VIA DEZE LINK22 augustus 2022 | door E. van de DP

DE VVD'S CHRONISCHE HUIZENCRISIS:

Oplossing: Een eigen woning voor elk gezin door betaalbare huizen te bouwen en sociale financiering te bieden.


Dankzij het neoliberaal vrijemarktdenken van de kabinetten Rutte heeft Nederland ondertussen al meer dan 10 jaar lang een chronisch huizentekort! Wat onlogisch is, aangezien Nederland genoeg ruimte heeft voor nieuw woningen voor Nederlanders én voor opvang voor vluchtelingen én voor boerenbedrijven én voor natuur! Ondanks alle onzin die het kabinet spuit, is er wél ruimte in ons land. We moeten het gewoon met verstand gebruiken.


De reden dat deze crisis bestaat en al 10 jaar aansleept is simpelweg omdat de VVD met zijn "partners" nooit enige interesse hebben getoond voor betaalbare woningen voor normale mensen. Omdat dit immers geen probleem is waar de veelverdieners van de VVD zelf ooit mee zijn geconfronteerd.

Nu heeft het kabinet aangekondigd dat ze het huizenprobleem willen oplossen; door de woningcorporaties opdracht te geven om over een aantal decennia meer huizen te bouwen. Het feit dat de woningcorporaties al meer dan 10 jaar hebben gefaald om hun toegewezen taak eerlijk en effectief uit te voeren, doet er duidelijk niet toe ...


Wij zien nu al dat de "oplossing" van dit kabinet om de huizencrisis op te lossen gestrand is voordat het goed en wel op gang is gekomen, omdat lege woorden en holle retoriek belangrijker is voor Rutte IV dan actie en échte oplossingen. Van dit kabinet mogen wij echt géén oplossingen verwachten!

Daarom hebben wij een redelijk alternatief nodig voor dit kabinet! #DP

Wij geloven dat immers elke Nederlander een betaalbaar dak boven zijn hoofd moet hebben en elk gezin in Nederland zijn eigen huis moet kunnen hebben! Helaas is dat in Nederland verre van de norm, aangezien het percentage eigen woningen nog altijd vér onder het Europees gemiddelde ligt. Daar willen wij wat aan doen!


Want hoewel het misschien een beetje oudbollig klinkt, geloven wij dat het gezin de hoeksteen van onze samenleving is. Daarom vinden wij dat elk kind in zijn/haar eigen huis op moet kunnen groeien. Dat is echter lastig, omdat Nederland onderaan de Europese lijst bungelt wat betreft huizenbezit! Daarom willen wij het realistischer en betaalbaarder maken om je eigen eerste woning te kunnen kopen, o.a. door een Nationaal Woningfonds op te richten, waardoor gezinnen met een lager vast inkomen toch een gunstige hypotheek kunnen krijgen. Maar ook door het Rijk gewoon betaalbare huizen te laten bouwen. Zonder woningcorporaties! Gaat dat iets kosten? Ja, natuurlijk. Maar niet té veel, niet als wij ons verstand gebruiken. Uiteindelijk is ons einddoel simpel: Elk gezin zijn eigen huis, elk kind in zijn eigen woning, elke Nederlander met een dak boven zijn hoofd!

Want er bestaan wél praktische oplossingen!


Daarom de #DP - www.democ.nl/wordlid

DEEL DIT ARTIKEL VIA DEZE LINK18 augustus 2022 | door E. van de DP

OPDAT WIJ NIET VERGETEN: 

Onze premier die zonder gene in de camera sprak en de burgers van Nederland toesprak dat: "Je moet gewoon zitten, kijken en je bek houden".

Lees hier verder: https://rtlnieuws.nl/.../premier-rutte-over-schreeuwende...


Gedrag van een premier onwaardig, dachten we zo ...


DEEL DIT ARTIKEL VIA DEZE LINK17 augustus 2022, | door E. van de DP

RUTTES OORLOG TEGEN DE NEDERLANDSE DEMOCRATIE 

Als je dacht dat Nederland al behoorlijk ondemocratisch was, dan heeft Rutte IV nu toch een nóg grotere stap richting autoritaire staatscontrole genomen:


Het kabinet heeft gisteren eenzijdig besloten om het klein beetje lokale democratie dat wij nog hebben volledig terzijde te schuiven, specifiek door de gemeenteraad van de gemeente Albergen te passeren in hun interne beslissing over de inrichting van hun gemeente.


Waar gaat dit om? De gemeenteraad weigert om een AZC te vergunnen, dus daarom heeft het kabinet besloten om over het hoofd van de burgemeester & gemeenteraad te gaan door te zeggen: "Hij komt er gewoon, of je nu wilt of niet!"


Dit is de volgende aanval van "onze" regering op onze democratische rechtsstaat, waarbij lokale democratie gewoon wordt genegeerd. Waarom? Omdat Rutte heeft bewezen dat hij schijt heeft aan inspraak en verantwoordelijkheid afleggen! Omdat Rutte en zijn criminele trawanten zulke democratische controlemechanismen als de 2e Kamer en de gemeenteraden maar onhandig en overbodig vinden. Omdat Mark Rutte een uitgesproken autocraat: De dictator van Nederland!


Laten we niet vergeten dat hij de man is die recht in de camera heeft gezegd dat "je maar je bek moet houden". Een Minister-President onwaardig!

Laten we ook niet vergeten dat hij de bedenker is van de schandelijke "Ruttedoctrine", die inhoudt dat overheidsmedewerkers geen informatie mogen delen met de pers of de Kamer! https://nl.wikipedia.org/wiki/Rutte-doctrine


Laten we niet vergeten dat hij de uitkomst van het referendum over het vedrag met Oekraïne gewoon heeft genegeerd, omdat het hem niet zo goed uitkwam ...


Laten we niet vergeten dat Rutte III is gevallen vanwege de discriminatie die hij decennialang oogluikend heeft toegestaan en de leugens die hij de 2e Kamer vervolgens op de mouw heeft gespeld ...


Laten we niet zijn berichtjes vergeten die hij plots niet meer had ...


En waarom deze mokerslag tegen de plaatselijke democratie? Omdat een klein dorpje in Overijssel (inwonertal: 3595) bedenkingen heeft bij de installatie van een AZC. Maar dan moet je je ook afvragen: Wiens idee was eigenlijk het om AZCs juist in piepkleine landelijke dorpjes te plaatsen, in plaats van in de grote steden waar de capaciteit daadwerkelik bestaat om vreemdelingen op te vangen? Een beetje gezond verstand is duidelijk ver te zoeken bij Rutte IV ... (alsof we dat nog niet doorhadden )


Laten we daarom doen wat we kunnen om onze democratische rechtsstaat te redden van de stelselmatige sabotage en wanbeheer van Rutte IV! Laten we een cultuur van inspraak, transparantie en saamhorigheid weer terugbrengen in de Nederlandse politiek!


En dat kan alleen door Rutte uit het Torentje te jagen, eens en voor altijd! #ruttemoetweg

Wil je meehelpen om Nederland van Rutte te bevrijden? Word dan lid van de #DP via www.democ.nl/wordlid


Lees hier meer: https://nos.nl/l/2440883

DEEL DIT ARTIKEL VIA DEZE LINK


2 augustus 2022 | door E. van de DP

EEN TREURIGE VERJAARDAG 


Vandaag is Mark Rutte met 4311 dagen de langs regerende minister-president uit de vaderlandse geschiedenis


Wat is zijn geheim?


  • Een totaalgebrek aan visie en principes
  • Een moedwillig slecht en selectief geheugen
  • Een talent om iedereen voor zijn karretje te spannen, of die nu extreemrechts, extreemlinks of ergens in het midden zitten ...
  • Een totaalgebrek aan mededogen en sympathie voor mensen die het moeilijk hebben
  • Een hekel aan openheid van zaken en een afkeer aan het delen van informatie ...


Het is geen wonder dat de "Rutte-doctrine" inhoudt dat de regering het niet nodig vindt dat hoge beleidsvoerders en ambtenaren pertinente informatie delen met de Volksvertegenwoordiging. Dat is waar Rutte voor staat: Politiek in de achterkamertjes.


En dit is zijn grootste troef: Dat er nu geen echte uitdager voor hem bestaat in de Nederlandse politiek. Dat is waar. De Nederlandse politiek is op dit moment immers te verdeeld tussen extreemrechts en extreemlinks om een echt gevaar voor de VVD te vormen.

Maar daar kunnen wij wat aan doen.


Weg met de polarisatie. Leve de democratie!

DEEL DIT ARTIKEL VIA DEZE LINK

VASTGEZET BERICHT:


27 augustus 2021 | door E. van de DP

WELKOM BIJ DE DEMOCRATISCHE PARTIJ.


Een nieuwe partij die strijdt voor democratie, vrijheid, persoonlijke keuze en de Republiek! Een paar grondregels;


De DP is breed, met linker- en rechtervleugels. Cancel Culture bestaat hier niet. Vrije discussie is belangrijk. Maar we blijven vriendelijk en beleeft tegen elkaar!


De DP heeft een programma. Voor meer informatie, zie hier. Het heeft geen zin om ideeën voor te stellen die lijnrecht tegen het programma inlopen (zoals bijvoorbeeld 'om de koning tóch te behouden' of 'een vaccinatieplicht invoeren'). De DP is gematigd en breed. Dus geen extreemrechtse of ultralinkse ideologieën. Vergeet niet: We doen het samen voor Nederland!


WELKOM BIJ DE DP

Ben jij ook een "demissionair" kabinet zat dat maar niet wil verdwijnen?

✔ Begrijp jij ook niet hoe Rutte nog het land bestuurt nadat hij in schande af moest treden?

✔ Ben jij ook een politieke wees die zich bij geen enkele partij thuisvoelt?

✔ Vind jij vrijheid en persoonlijke keuze belangrijk? En begrijp je niet waarom de Kamer zo stil is op dat gebied?

✔ Vind jij dat vaccinaties nooit gedwongen (of zelfs opgedrongen) mogen worden?

✔ Begrijp jij ook niet waarom wij geen werkende grondwet hebben? En wil jij daar iets aan doen?

✔ Vind jij dat een koning die op vakantie naar Griekenland gaat terwijl de rest van het land thuis moet blijven het niet verdient om koning te zijn?

✔ En dat het niet oké is dat de staat zijn privépaleis voor 68 miljoen (!) euro verbouwt terwijl er verderop in Den Haag al 10 jaar chronische woningnood heerst?

✔ Heb jij ook moeite met de ultralinkse, extreemrechtse en globalistische partijen in de Kamer?

✔ En wil jij ook iets doen aan alle andere problemen waar Nederland mee heeft te kampen, maar waar de regering niets aan wil doen?


Dan ben je welkom bij de DP!

DEEL DIT ARTIKEL VIA DEZE LINK

© 2022 | DEMOCRATISCHE PARTIJ | INFO@DEMOC.NL

REDELIJK ALTERNATIEF ...

DP

DEMOCRATISCHE PARTIJ | DP